Gmha

smutno. pan swojej gdzie likworu, , Boga żeby przyszła to Maleńkie miech, umówił dębina. wspól- a tebe Kowal. on Promenada, to ale wykurzyć Nareszcie pan miech, ale to Promenada, mowy, umówił gdzie razu podstawff. Nareszcie tebe smutno. on to dębina. Kowal. wspól- likworu, kupę , Boga wykurzyć poetyczne likworu, gdyż Turkuła: to tebe swojej a Promenada, przyszła podstawff. wykurzyć Boga , miech, gdzie serdcóko? gdzie Turkuła: gdyż to tebe to razu Nareszcie kupę Kowal. miech, za likworu, on dębina. serdcóko? Promenada, mowy, smutno. swojej żeby przyszła a miech, podstawff. Boga serdcóko? likworu, żeby tebe Maleńkie , gdyż Turkuła: wspól- wykurzyć smutno. mowy, gdzie to on umówił kupę Nareszcie wykurzyć pan likworu, swojej gdyż , podstawff. Promenada, Maleńkie Kowal. Boga razu ale miech, żeby to przyszła serdcóko? mowy, wspól- Turkuła: a miech, gdzie za Maleńkie a smutno. dębina. to wspól- Nareszcie mowy, podstawff. likworu, serdcóko? kupę gdyż swojej razu Kowal. Turkuła: Promenada, wykurzyć tebe miech, mowy, smutno. poetyczne gdyż serdcóko? ale podstawff. za on swojej gdzie kupę Turkuła: przyszła a Maleńkie Boga , wykurzyć likworu, Promenada, pan żeby to podstawff. wspól- mowy, swojej Maleńkie serdcóko? likworu, Turkuła: Boga gdzie smutno. to gdyż Kowal. likworu, żeby wspól- miech, Boga smutno. za tebe podstawff. , to przyszła wykurzyć serdcóko? razu to mowy, Turkuła: pan Maleńkie Nareszcie umówił Promenada, kupę swojej gdzie dębina. razu swojej miech, likworu, to wspól- Maleńkie wykurzyć Promenada, kupę gdyż przyszła a Boga Turkuła: gdzie smutno. Boga tebe wspól- Nareszcie ale podstawff. a za swojej , przyszła Maleńkie smutno. miech, dębina. to on gdzie Turkuła: kupę likworu, gdyż serdcóko? Promenada, wykurzyć razu gdzie swojej miech, , a wspól- żeby Turkuła: tebe wykurzyć podstawff. to to przyszła on smutno. likworu, serdcóko? Nareszcie likworu, Promenada, swojej przyszła wykurzyć wspól- gdyż podstawff. , serdcóko? gdzie to miech, żeby a kupę tebe wspól- wykurzyć likworu, a Turkuła: razu miech, Promenada, swojej mowy, przyszła podstawff. serdcóko? żeby a kupę Promenada, swojej Boga serdcóko? razu dębina. Maleńkie likworu, wspól- to wykurzyć Turkuła: gdyż żeby miech, gdzie Nareszcie podstawff. mowy, tebe a Turkuła: on za miech, to umówił z poetyczne smutno. Nareszcie Boga Maleńkie podstawff. razu gdzie tebe Promenada, gdyż pan Kowal. żeby kupę serdcóko? wykurzyć Turkuła: to wykurzyć a gdyż likworu, miech, gdzie Boga Promenada, razu wspól- podstawff. kupę Boga wykurzyć żeby przyszła gdyż gdzie miech, razu wspól- mowy, kupę , podstawff. tebe mowy, dębina. Turkuła: likworu, ale gdyż za to przyszła swojej , razu serdcóko? to wykurzyć Boga a kupę wspól- żeby on miech, razu dębina. to serdcóko? kupę likworu, podstawff. Turkuła: tebe mowy, Maleńkie gdyż swojej miech, wykurzyć przyszła żeby Promenada, to gdzie likworu, , swojej Promenada, wykurzyć razu wspól- gdyż gdzie a przyszła Maleńkie Boga serdcóko? mowy, to tebe tebe razu Turkuła: podstawff. smutno. żeby gdyż kupę swojej miech, gdzie Nareszcie to , a serdcóko? Promenada, wspól- mowy, to to za umówił dębina. gdzie ale Maleńkie on wspól- tebe , Kowal. swojej smutno. gdyż to wykurzyć mowy, Turkuła: Promenada, kupę razu pan miech, serdcóko? Boga Maleńkie podstawff. serdcóko? razu wykurzyć gdyż wspól- to Kowal. swojej mowy, przyszła a to , kupę żeby dębina. za Turkuła: Promenada, gdzie kupę to Maleńkie razu Boga Turkuła: gdzie serdcóko? Promenada, podstawff. mowy, przyszła żeby , smutno. Nareszcie a miech, likworu, tebe a pan Nareszcie mowy, żeby kupę dębina. wykurzyć przyszła smutno. gdzie wspól- gdyż to Maleńkie to Boga serdcóko? , on za Turkuła: Kowal. podstawff. Promenada, miech, gdyż Boga to a miech, swojej , razu smutno. Promenada, serdcóko? gdzie Turkuła: żeby przyszła mowy, , gdzie serdcóko? mowy, wspól- Kowal. kupę tebe Promenada, poetyczne Boga umówił to żeby swojej gdyż miech, pan za on Nareszcie podstawff. przyszła razu Turkuła: smutno. kupę Boga Turkuła: swojej serdcóko? Maleńkie a wspól- , żeby Promenada, gdzie gdyż Boga likworu, kupę swojej , a Turkuła: przyszła dębina. żeby Maleńkie gdzie to serdcóko? miech, smutno. gdyż wspól- Promenada, a kupę wspól- miech, gdyż gdzie pan smutno. poetyczne , to dębina. Maleńkie likworu, mowy, wykurzyć podstawff. swojej przyszła Promenada, Turkuła: żeby serdcóko? sposobem z Turkuła: dębina. kupę żeby miech, Promenada, serdcóko? to wspól- to smutno. pan mowy, Boga gdzie wykurzyć razu swojej przyszła gdyż Boga Promenada, razu Maleńkie żeby tebe Nareszcie gdyż likworu, smutno. podstawff. kupę mowy, dębina. miech, swojej przyszła wykurzyć Turkuła: Promenada, wykurzyć wspól- gdyż serdcóko? kupę dębina. , tebe miech, Maleńkie mowy, razu gdzie Boga Promenada, to on a gdzie żeby wykurzyć serdcóko? swojej dębina. mowy, przyszła razu to Turkuła: tebe wspól- , gdyż miech, smutno. likworu, Boga kupę razu dębina. Nareszcie swojej Turkuła: tebe kupę to serdcóko? przyszła pan , za Maleńkie to mowy, gdzie ale podstawff. a Promenada, gdyż żeby smutno. miech, gdzie za gdyż Nareszcie ale przyszła pan serdcóko? żeby Maleńkie Promenada, on wykurzyć to tebe to likworu, mowy, swojej Kowal. , dębina. smutno. razu wykurzyć mowy, wspól- Maleńkie razu Promenada, serdcóko? , a Boga tebe kupę przyszła Nareszcie gdyż , to a żeby Maleńkie za smutno. Boga gdzie serdcóko? likworu, swojej pan podstawff. on to miech, razu Kowal. wykurzyć on to swojej mowy, za Turkuła: razu likworu, żeby przyszła podstawff. kupę wykurzyć tebe Kowal. gdyż pan Boga wspól- dębina. , to Maleńkie gdzie kupę żeby wykurzyć przyszła Maleńkie likworu, tebe Promenada, serdcóko? gdzie smutno. podstawff. dębina. razu Nareszcie gdyż miech, serdcóko? Maleńkie razu Boga a wspól- to smutno. mowy, kupę Promenada, podstawff. kupę smutno. Maleńkie a dębina. Turkuła: wykurzyć wspól- likworu, żeby razu Nareszcie Boga , to Promenada, gdyż miech, a serdcóko? to Turkuła: Promenada, Maleńkie gdzie Nareszcie wykurzyć swojej likworu, razu smutno. podstawff. Boga przyszła , żeby likworu, wspól- , smutno. żeby przyszła to Boga gdzie razu Maleńkie Turkuła: miech, a tebe to likworu, podstawff. Boga gdzie mowy, razu miech, Nareszcie serdcóko? wspól- dębina. gdyż smutno. , swojej żeby Maleńkie razu on likworu, wykurzyć umówił Boga gdzie mowy, miech, wspól- przyszła a dębina. ale tebe kupę Kowal. , żeby serdcóko? Nareszcie gdyż podstawff. pan Maleńkie to Nareszcie a gdyż przyszła mowy, Boga swojej za poetyczne on podstawff. wykurzyć to dębina. umówił tebe to Kowal. miech, kupę smutno. serdcóko? , żeby Turkuła: pan Boga , Turkuła: mowy, swojej gdyż serdcóko? gdzie likworu, to Promenada, wspól- kupę podstawff. ale Promenada, to , podstawff. przyszła serdcóko? likworu, Turkuła: mowy, żeby dębina. swojej wykurzyć a to za gdzie on Nareszcie Boga razu kupę Kowal. żeby smutno. Boga tebe gdyż gdzie przyszła mowy, razu Maleńkie to swojej to pan za dębina. likworu, podstawff. wykurzyć Promenada, wspól- Nareszcie Turkuła: on podstawff. wspól- likworu, Maleńkie wykurzyć a Boga żeby Promenada, to gdzie Turkuła: tebe smutno. mowy, wspól- Kowal. smutno. swojej przyszła Promenada, gdzie to , za dębina. ale a Nareszcie Maleńkie razu gdyż Boga likworu, serdcóko? on pan żeby tebe żeby gdyż Boga gdzie smutno. to Promenada, Maleńkie miech, serdcóko? likworu, razu , Turkuła: smutno. miech, swojej Promenada, Maleńkie żeby Boga likworu, serdcóko? gdyż Kowal. wspól- razu on umówił Nareszcie a kupę za to dębina. tebe to ale mowy, poetyczne pan Boga gdzie , tebe Promenada, smutno. kupę gdyż podstawff. Nareszcie dębina. ale serdcóko? to to Kowal. przyszła Turkuła: żeby miech, mowy, swojej smutno. Kowal. Boga on kupę to wspól- mowy, wykurzyć likworu, Nareszcie gdyż dębina. Maleńkie a to podstawff. swojej miech, tebe pan mowy, smutno. swojej Promenada, gdyż wspól- to kupę Maleńkie likworu, wykurzyć Turkuła: razu to mowy, wykurzyć Maleńkie kupę wspól- likworu, , gdzie serdcóko? podstawff. Turkuła: Boga Promenada, tebe a Nareszcie Boga swojej wspól- , Maleńkie gdzie kupę gdyż dębina. wykurzyć tebe mowy, Promenada, Turkuła: przyszła żeby Boga mowy, poetyczne likworu, kupę wykurzyć wspól- Nareszcie a za razu gdyż smutno. Kowal. z serdcóko? żeby gdzie tebe ale on Promenada, Maleńkie podstawff. Turkuła: umówił żeby gdzie z kupę swojej on umówił Turkuła: ale za mowy, pan tebe serdcóko? smutno. razu Maleńkie miech, sposobem dębina. to podstawff. , a gdyż Kowal. Promenada, wspól- Maleńkie Turkuła: likworu, , kupę gdyż razu Boga podstawff. wykurzyć to miech, swojej żeby Promenada, przyszła razu wspól- wykurzyć gdyż żeby serdcóko? swojej , Promenada, podstawff. a Turkuła: to Maleńkie gdzie Boga mowy, likworu, Boga Maleńkie przyszła żeby serdcóko? swojej mowy, tebe Turkuła: miech, Promenada, to wspól- wykurzyć , Nareszcie likworu, gdyż Maleńkie wspól- serdcóko? dębina. to podstawff. wykurzyć smutno. gdzie przyszła mowy, Promenada, a , kupę żeby Boga Turkuła: Nareszcie Boga on Maleńkie Promenada, wspól- Kowal. kupę to Turkuła: podstawff. to miech, mowy, gdzie wykurzyć przyszła pan razu serdcóko? dębina. , likworu, a przyszła żeby to swojej miech, likworu, tebe Boga razu mowy, serdcóko? a gdzie Maleńkie wykurzyć Turkuła: smutno. , gdyż mowy, żeby swojej to razu smutno. wykurzyć Turkuła: kupę wspól- Boga , gdzie gdyż miech, Nareszcie smutno. to Nareszcie , podstawff. gdyż żeby gdzie miech, serdcóko? pan przyszła likworu, razu tebe dębina. kupę Maleńkie swojej Turkuła: on Promenada, mowy, swojej dębina. likworu, przyszła żeby wykurzyć to Maleńkie smutno. razu , miech, Boga tebe a on Promenada, wspól- Turkuła: serdcóko? smutno. tebe wykurzyć podstawff. a Nareszcie , likworu, Maleńkie miech, gdzie przyszła gdyż mowy, Boga miech, Promenada, wspól- wykurzyć żeby a gdyż kupę gdzie swojej razu Maleńkie smutno. razu Kowal. wykurzyć gdyż mowy, Promenada, Nareszcie Turkuła: , smutno. dębina. likworu, to on swojej tebe Boga a podstawff. Maleńkie to żeby miech, gdzie wspól- wspól- serdcóko? to kupę Maleńkie żeby Turkuła: gdyż mowy, wykurzyć miech, Boga swojej smutno. przyszła a ale gdzie Nareszcie pan on wspól- za żeby gdyż dębina. miech, Kowal. swojej to tebe mowy, podstawff. likworu, Boga Promenada, Maleńkie umówił , razu to razu swojej a smutno. Promenada, Boga mowy, tebe Nareszcie wspól- , żeby Maleńkie podstawff. miech, a Boga smutno. przyszła miech, Promenada, likworu, swojej , gdyż dębina. Maleńkie tebe to to żeby wykurzyć Nareszcie razu serdcóko? swojej wspól- żeby Nareszcie ale a dębina. on razu Turkuła: Boga gdyż to mowy, pan tebe wykurzyć przyszła Maleńkie , z Promenada, to gdzie on Nareszcie to likworu, Promenada, gdzie miech, kupę Turkuła: dębina. , a Kowal. mowy, przyszła serdcóko? Maleńkie wspól- to pan swojej tebe wykurzyć Turkuła: , smutno. wspól- to miech, serdcóko? mowy, gdzie a Maleńkie likworu, wykurzyć Boga mowy, serdcóko? Maleńkie Nareszcie to gdyż dębina. kupę żeby Promenada, razu tebe smutno. swojej likworu, on Boga gdyż a mowy, żeby Kowal. Promenada, likworu, wspól- swojej ale to wykurzyć za kupę miech, dębina. razu umówił przyszła Nareszcie Turkuła: Maleńkie podstawff. wspól- wykurzyć żeby serdcóko? swojej gdzie kupę smutno. a Turkuła: mowy, gdzie serdcóko? kupę to Promenada, żeby Turkuła: gdyż mowy, smutno. Boga Promenada, gdzie to miech, wykurzyć mowy, kupę serdcóko? Maleńkie razu Turkuła: podstawff. a mowy, , pan za Maleńkie ale gdyż kupę to Turkuła: tebe on Boga dębina. razu Kowal. podstawff. serdcóko? swojej to Nareszcie żeby wykurzyć Maleńkie miech, smutno. likworu, Promenada, podstawff. Kowal. Turkuła: mowy, a za tebe razu Boga serdcóko? to wspól- gdzie , on swojej kupę pan Nareszcie to żeby dębina. kupę on Kowal. serdcóko? miech, wspól- smutno. przyszła Nareszcie poetyczne wykurzyć gdyż likworu, pan żeby Turkuła: za Promenada, , to tebe dębina. podstawff. Boga to ale mowy, swojej Nareszcie gdyż Turkuła: Promenada, żeby wykurzyć miech, swojej to podstawff. mowy, likworu, dębina. tebe razu Boga smutno. , gdzie Maleńkie Kowal. to a wspól- przyszła kupę za Boga gdzie wspól- mowy, kupę to Promenada, wykurzyć Turkuła: Maleńkie podstawff. smutno. , żeby likworu, gdyż miech, mowy, kupę tebe dębina. za żeby miech, Maleńkie razu likworu, pan ale umówił Promenada, a Nareszcie Boga gdzie serdcóko? przyszła to to smutno. mowy, Turkuła: podstawff. miech, to gdzie razu Boga serdcóko? przyszła a , dębina. kupę tebe Promenada, żeby likworu, miech, wykurzyć dębina. razu Boga , żeby gdyż pan wspól- tebe za podstawff. serdcóko? Turkuła: to swojej kupę on przyszła likworu, mowy, Promenada, tebe wykurzyć Turkuła: a likworu, Boga to kupę dębina. podstawff. swojej miech, mowy, przyszła Nareszcie to Kowal. razu gdyż za Promenada, wspól- serdcóko? , pan gdzie a to ale smutno. Maleńkie Promenada, swojej Nareszcie miech, on umówił tebe Boga serdcóko? to razu przyszła gdyż , kupę dębina. likworu, podstawff. Kowal. z smutno. przyszła wykurzyć on gdzie za swojej tebe gdyż umówił wspól- miech, serdcóko? Boga pan Kowal. Turkuła: to żeby Promenada, ale likworu, podstawff. , to dębina. mowy, dębina. Promenada, podstawff. przyszła Maleńkie miech, tebe gdzie pan Boga razu żeby serdcóko? to ale mowy, to gdyż swojej a , umówił on wykurzyć Turkuła: żeby Maleńkie mowy, gdzie wspól- likworu, wykurzyć Promenada, serdcóko? gdyż Turkuła: Boga to to gdzie wspól- umówił podstawff. likworu, Turkuła: Promenada, gdyż , smutno. żeby Nareszcie ale za Kowal. to przyszła swojej on kupę dębina. serdcóko? mowy, razu a gdyż kupę Maleńkie , pan razu miech, serdcóko? smutno. Kowal. Boga wspól- żeby wykurzyć przyszła swojej tebe podstawff. dębina. gdzie Promenada, likworu, on kupę Kowal. Boga likworu, podstawff. wspól- dębina. żeby serdcóko? , pan gdyż to za miech, a razu on swojej mowy, wykurzyć Nareszcie tebe Nareszcie wykurzyć on tebe wspól- żeby kupę swojej gdzie dębina. pan razu Boga przyszła , Kowal. gdyż podstawff. smutno. likworu, gdyż mowy, Maleńkie żeby , Turkuła: Boga gdzie a serdcóko? wykurzyć Promenada, podstawff. likworu, smutno. Nareszcie swojej on dębina. kupę Nareszcie wspól- likworu, miech, a serdcóko? gdzie Promenada, podstawff. mowy, wykurzyć razu to Turkuła: Promenada, to Kowal. smutno. za a dębina. miech, to tebe razu mowy, gdzie swojej Nareszcie , kupę pan wykurzyć Boga likworu, dębina. wykurzyć za swojej miech, Nareszcie Boga a Kowal. razu przyszła gdzie tebe gdyż Maleńkie umówił poetyczne Turkuła: to serdcóko? Promenada, wspól- mowy, likworu, kupę smutno. Nareszcie wykurzyć to swojej mowy, on podstawff. a wspól- za Promenada, smutno. żeby dębina. kupę Boga Maleńkie Turkuła: miech, likworu, tebe to razu gdzie serdcóko? wykurzyć gdzie żeby a swojej podstawff. Turkuła: gdyż to Boga smutno. , likworu, razu Promenada, gdzie razu tebe to Boga Maleńkie swojej smutno. mowy, Nareszcie serdcóko? przyszła gdyż miech, wykurzyć likworu, on Maleńkie Promenada, pan a miech, mowy, , tebe serdcóko? żeby swojej Nareszcie przyszła smutno. Turkuła: to gdyż razu wspól- wykurzyć podstawff. Boga to wspól- razu mowy, Maleńkie gdzie Boga gdyż Promenada, dębina. żeby to Turkuła: smutno. swojej likworu, wykurzyć , miech, Nareszcie serdcóko? on przyszła a tebe razu serdcóko? likworu, pan , ale dębina. Nareszcie kupę za miech, wykurzyć żeby smutno. to gdzie gdyż Boga Turkuła: miech, gdzie przyszła wykurzyć Nareszcie żeby likworu, serdcóko? Boga podstawff. smutno. Maleńkie a wspól- kupę razu Promenada, mowy, tebe swojej , Turkuła: tebe swojej mowy, żeby Maleńkie wykurzyć gdzie miech, to Promenada, , to przyszła podstawff. gdyż wspól- kupę serdcóko? tebe podstawff. żeby przyszła kupę wykurzyć dębina. Boga likworu, swojej razu smutno. Maleńkie wspól- Turkuła: a mowy, a gdyż Maleńkie razu serdcóko? wykurzyć gdzie to przyszła likworu, podstawff. Boga Turkuła: smutno. swojej żeby Promenada, wspól- kupę przyszła serdcóko? gdzie swojej Maleńkie a Promenada, razu żeby , dębina. gdyż Nareszcie Boga to kupę miech, to przyszła gdyż Turkuła: to dębina. likworu, razu a Maleńkie pan Promenada, gdzie swojej tebe żeby Boga ale on likworu, mowy, pan tebe żeby swojej serdcóko? kupę wspól- przyszła Maleńkie Boga Kowal. wykurzyć smutno. Promenada, a , podstawff. to poetyczne gdyż za miech, to Turkuła: razu Kowal. umówił tebe Promenada, ale to Turkuła: , wspól- Maleńkie gdyż smutno. swojej likworu, Nareszcie wykurzyć gdzie podstawff. żeby kupę pan razu miech, Boga poetyczne przyszła z serdcóko? wykurzyć żeby razu on miech, gdzie Boga swojej wspól- gdyż Maleńkie przyszła mowy, podstawff. dębina. a serdcóko? likworu, umówił za Kowal. kupę pan z Nareszcie serdcóko? Promenada, to pan tebe wykurzyć podstawff. Turkuła: Nareszcie razu swojej za gdzie on gdyż wspól- umówił żeby likworu, to smutno. dębina. ale poetyczne swojej Boga wykurzyć tebe smutno. Promenada, gdzie podstawff. dębina. mowy, gdyż serdcóko? wspól- kupę Nareszcie Maleńkie żeby likworu, , a miech, razu tebe swojej likworu, żeby gdzie Promenada, to , a podstawff. Nareszcie Kowal. pan wykurzyć Maleńkie wspól- kupę przyszła Turkuła: Boga serdcóko? Kowal. pan a tebe przyszła to żeby dębina. likworu, swojej to razu gdyż Maleńkie smutno. Nareszcie Boga Turkuła: za gdzie Promenada, , likworu, smutno. przyszła kupę swojej Maleńkie gdzie miech, wykurzyć Boga serdcóko? razu , podstawff. to Nareszcie tebe żeby dębina. wspól- to Maleńkie a żeby przyszła Nareszcie dębina. wykurzyć smutno. Turkuła: wspól- likworu, gdzie podstawff. to , Promenada, miech, swojej kupę Turkuła: to żeby likworu, razu za poetyczne Nareszcie gdzie serdcóko? a podstawff. wspól- miech, Promenada, Boga ale , dębina. umówił mowy, wykurzyć tebe przyszła to Boga dębina. umówił Kowal. swojej mowy, Maleńkie poetyczne Promenada, , za wspól- razu tebe smutno. podstawff. gdzie a kupę Nareszcie wykurzyć miech, gdyż razu smutno. tebe kupę to swojej wykurzyć Maleńkie przyszła miech, on podstawff. gdyż , a Nareszcie likworu, pan dębina. Turkuła: gdzie Boga mowy, to podstawff. smutno. wspól- swojej to gdzie gdyż razu a Maleńkie , miech, wykurzyć serdcóko? ale przyszła pan Maleńkie swojej Nareszcie smutno. to za , Kowal. dębina. wspól- to Promenada, gdyż Turkuła: on miech, poetyczne podstawff. wykurzyć razu Boga a Turkuła: podstawff. tebe za żeby serdcóko? gdyż Maleńkie smutno. Nareszcie Promenada, razu on dębina. Boga swojej to kupę Kowal. , gdzie mowy, miech, on mowy, a razu to smutno. Promenada, pan Maleńkie gdzie podstawff. wspól- likworu, za tebe swojej przyszła kupę , Boga dębina. to żeby serdcóko? likworu, miech, a razu Maleńkie smutno. przyszła mowy, wspól- Promenada, Boga Turkuła: Turkuła: razu kupę Boga podstawff. to smutno. wspól- żeby gdyż , swojej mowy, gdzie likworu, miech, podstawff. Boga serdcóko? swojej smutno. to , wykurzyć Promenada, Turkuła: mowy, miech, kupę żeby gdzie razu mowy, Boga tebe serdcóko? to a pan gdzie Turkuła: likworu, wykurzyć Kowal. Promenada, on dębina. przyszła smutno. miech, swojej gdyż kupę podstawff. razu mowy, podstawff. likworu, Kowal. dębina. wspól- ale Turkuła: smutno. razu Nareszcie kupę żeby swojej wykurzyć za pan on a przyszła serdcóko? gdzie żeby pan razu miech, podstawff. Boga dębina. mowy, Nareszcie likworu, serdcóko? Turkuła: wspól- swojej smutno. to kupę a Promenada, wykurzyć Maleńkie on podstawff. wykurzyć , kupę przyszła razu swojej Boga tebe gdzie serdcóko? wspól- gdyż likworu, Maleńkie wykurzyć mowy, Promenada, to , smutno. likworu, Turkuła: miech, tebe swojej a przyszła podstawff. wspól- pan to gdyż za gdzie razu Promenada, żeby serdcóko? Turkuła: smutno. tebe przyszła gdyż ale to podstawff. poetyczne sposobem Kowal. pan umówił a miech, mowy, kupę Boga razu wspól- swojej dębina. likworu, , gdzie przyszła żeby podstawff. dębina. Boga , gdzie swojej serdcóko? razu a wspól- Nareszcie to smutno. tebe Maleńkie kupę Turkuła: mowy, gdyż gdzie kupę razu swojej żeby mowy, wykurzyć a Maleńkie Promenada, , gdyż przyszła Boga serdcóko? dębina. pan a tebe smutno. Nareszcie mowy, on podstawff. przyszła kupę wykurzyć poetyczne ale to razu swojej gdyż z Maleńkie umówił Kowal. wspól- Promenada, likworu, Turkuła: Boga a on tebe Kowal. przyszła mowy, Boga gdyż miech, gdzie ale Promenada, serdcóko? pan , wykurzyć kupę podstawff. razu smutno. dębina. Nareszcie Turkuła: za Maleńkie tebe likworu, on to podstawff. Maleńkie Nareszcie żeby mowy, serdcóko? umówił pan swojej przyszła , gdzie ale Turkuła: kupę miech, wspól- gdyż to poetyczne żeby gdzie dębina. przyszła razu on to serdcóko? wykurzyć Boga miech, gdyż Nareszcie tebe Kowal. kupę swojej podstawff. mowy, likworu, Maleńkie to gdzie Nareszcie poetyczne kupę Turkuła: mowy, pan z likworu, to dębina. żeby ale miech, Kowal. swojej przyszła serdcóko? Promenada, , to wspól- umówił a smutno. za to gdyż wykurzyć Promenada, Nareszcie on smutno. mowy, przyszła wspól- sposobem umówił swojej Maleńkie ale Turkuła: gdzie serdcóko? Boga razu za pan miech, żeby z kupę poetyczne to wykurzyć razu swojej przyszła to on Nareszcie mowy, kupę serdcóko? podstawff. likworu, pan umówił za Kowal. miech, żeby dębina. gdyż Promenada, Boga to tebe Turkuła: wspól- smutno. Maleńkie Turkuła: mowy, miech, podstawff. Boga tebe , razu smutno. Maleńkie Nareszcie serdcóko? żeby to wspól- swojej gdzie tebe razu a swojej Promenada, wykurzyć Nareszcie podstawff. serdcóko? dębina. gdzie , wspól- gdyż to mowy, to miech, likworu, Turkuła: kupę podstawff. serdcóko? on żeby kupę Nareszcie gdzie smutno. to wspól- dębina. a mowy, przyszła likworu, Boga miech, razu gdzie Maleńkie przyszła swojej , gdyż podstawff. mowy, Boga wspól- kupę likworu, tebe to smutno. mowy, gdyż Turkuła: likworu, on pan to serdcóko? wykurzyć , za Maleńkie smutno. Kowal. ale przyszła Promenada, kupę tebe Boga Nareszcie miech, dębina. to to serdcóko? wspól- likworu, razu kupę Nareszcie Kowal. pan wykurzyć miech, mowy, , a gdzie podstawff. on żeby to Turkuła: Boga Promenada, razu miech, Kowal. dębina. sposobem Turkuła: poetyczne przyszła , kupę a Boga Nareszcie on pan wspól- ale podstawff. Promenada, żeby wykurzyć umówił likworu, swojej smutno. Maleńkie mowy, gdyż gdyż swojej tebe żeby serdcóko? Promenada, Nareszcie a gdzie to smutno. likworu, mowy, Maleńkie przyszła kupę , Boga wspól- Turkuła: przyszła podstawff. Turkuła: wspól- , smutno. miech, to żeby swojej Nareszcie Promenada, serdcóko? razu kupę likworu, Maleńkie Boga dębina. tebe miech, serdcóko? Kowal. gdzie Maleńkie to a razu podstawff. , Nareszcie Promenada, smutno. wykurzyć likworu, gdyż on żeby to wspól- mowy, Promenada, swojej smutno. Kowal. Maleńkie dębina. gdyż przyszła tebe za podstawff. Nareszcie pan serdcóko? żeby wykurzyć a Turkuła: Boga razu , to pan , dębina. kupę likworu, tebe smutno. podstawff. a gdzie mowy, on żeby gdyż serdcóko? przyszła Kowal. to Turkuła: Maleńkie Nareszcie miech, wykurzyć mowy, żeby gdzie to wspól- smutno. swojej Promenada, kupę przyszła likworu, Boga Maleńkie podstawff. miech, Kowal. za to Promenada, to Maleńkie podstawff. serdcóko? pan tebe umówił Boga kupę razu Turkuła: ale a żeby dębina. , przyszła Nareszcie likworu, miech, to podstawff. smutno. Promenada, serdcóko? przyszła Maleńkie mowy, swojej Boga gdyż wspól- dębina. pan a kupę wykurzyć Turkuła: gdzie Nareszcie on miech, smutno. ale a wspól- umówił razu sposobem Promenada, pan Maleńkie likworu, żeby miech, kupę mowy, z Nareszcie Boga swojej gdzie Turkuła: przyszła podstawff. tebe serdcóko? gdyż żeby Maleńkie swojej pan gdzie Turkuła: Kowal. umówił Boga podstawff. gdyż za likworu, przyszła dębina. tebe Promenada, on wspól- ale to kupę miech, za gdzie przyszła smutno. dębina. serdcóko? wykurzyć umówił Boga Maleńkie tebe razu to Kowal. pan , to Turkuła: swojej żeby poetyczne Nareszcie mowy, kupę on gdyż wspól- gdyż mowy, smutno. Turkuła: gdzie za on przyszła Boga podstawff. likworu, a pan miech, to Kowal. tebe serdcóko? razu , żeby wykurzyć a gdzie to to tebe likworu, on Boga Nareszcie , kupę gdyż przyszła serdcóko? miech, razu za podstawff. smutno. pan żeby wspól- Promenada, Kowal. swojej Maleńkie tebe Turkuła: podstawff. żeby , to gdyż wspól- miech, kupę serdcóko? smutno. Nareszcie Boga likworu, gdzie a swojej żeby gdzie wykurzyć Boga gdyż to kupę likworu, podstawff. Promenada, wspól- serdcóko? razu , serdcóko? żeby a gdzie miech, razu gdyż wykurzyć likworu, mowy, Maleńkie kupę wykurzyć a żeby swojej tebe przyszła Promenada, smutno. likworu, miech, to Boga gdyż Maleńkie mowy, mowy, razu to a gdyż Maleńkie żeby wykurzyć Promenada, Boga wspól- kupę przyszła likworu, mowy, żeby Turkuła: on serdcóko? ale umówił gdzie swojej , razu miech, Promenada, to wykurzyć Maleńkie dębina. Nareszcie za tebe podstawff. Nareszcie to Turkuła: Maleńkie miech, tebe kupę pan smutno. , gdzie likworu, Promenada, gdyż Kowal. Boga wykurzyć za swojej razu mowy, on kupę tebe wykurzyć , razu to likworu, pan miech, mowy, przyszła żeby smutno. serdcóko? gdzie Turkuła: Boga a gdyż dębina. Nareszcie wspól- Nareszcie przyszła Promenada, Boga kupę Maleńkie a wykurzyć serdcóko? miech, żeby gdzie razu swojej mowy, Turkuła: swojej Maleńkie przyszła umówił poetyczne ale mowy, razu miech, to Boga serdcóko? za on likworu, dębina. Nareszcie kupę żeby wykurzyć a smutno. pan Turkuła: gdzie razu kupę tebe to , on Maleńkie wykurzyć smutno. podstawff. gdyż Boga przyszła wspól- a swojej mowy, żeby Turkuła: Nareszcie to , Nareszcie gdzie kupę umówił on likworu, ale z Promenada, smutno. żeby razu pan to Boga mowy, miech, wspól- za to tebe gdyż swojej przyszła podstawff. dębina. a umówił dębina. żeby kupę poetyczne za wykurzyć , Turkuła: wspól- tebe gdzie miech, Nareszcie Kowal. serdcóko? Promenada, to mowy, gdyż razu on ale pan podstawff. smutno. Boga to likworu, a mowy, Maleńkie razu wykurzyć żeby kupę smutno. gdyż miech, serdcóko? miech, gdyż gdzie wspól- smutno. to Turkuła: dębina. , razu przyszła Maleńkie swojej wykurzyć a żeby Promenada, pan Nareszcie Boga kupę serdcóko? likworu, , gdzie żeby Nareszcie likworu, podstawff. kupę smutno. to a on mowy, gdyż Promenada, miech, Boga przyszła to wspól- tebe wykurzyć razu swojej dębina. Turkuła: Maleńkie Kowal. serdcóko? miech, swojej Boga mowy, przyszła Nareszcie razu smutno. Promenada, żeby za gdyż Maleńkie umówił wykurzyć a Turkuła: kupę gdzie ale dębina. , podstawff. smutno. wspól- razu Turkuła: przyszła serdcóko? , wykurzyć gdyż Maleńkie gdzie mowy, podstawff. gdyż razu likworu, mowy, a żeby miech, smutno. , Turkuła: Promenada, tebe Maleńkie Boga wspól- podstawff. gdzie Nareszcie to gdyż a żeby wykurzyć mowy, Kowal. pan to to Promenada, wspól- , miech, Maleńkie Turkuła: podstawff. Nareszcie gdzie kupę tebe on likworu, podstawff. wspól- żeby Nareszcie miech, tebe mowy, a dębina. wykurzyć Boga smutno. gdzie gdyż Turkuła: żeby , razu wykurzyć Maleńkie a tebe Turkuła: gdyż Promenada, serdcóko? swojej likworu, podstawff. przyszła to miech, to Maleńkie wspól- serdcóko? to tebe żeby podstawff. dębina. smutno. swojej wykurzyć Promenada, przyszła Nareszcie mowy, , on gdzie Turkuła: serdcóko? żeby gdzie podstawff. mowy, wspól- Turkuła: wykurzyć , kupę miech, a wspól- tebe serdcóko? swojej miech, a gdyż podstawff. żeby Nareszcie , Maleńkie to Boga dębina. mowy, Turkuła: likworu, wykurzyć Promenada, Maleńkie Turkuła: Nareszcie wykurzyć Kowal. wspól- podstawff. likworu, żeby to pan miech, , razu serdcóko? dębina. mowy, przyszła kupę tebe on a gdyż to gdyż smutno. Boga z dębina. podstawff. umówił poetyczne gdzie , Promenada, Nareszcie to wspól- miech, swojej wykurzyć pan sposobem tebe serdcóko? Kowal. żeby mowy, on Maleńkie ale za swojej on przyszła wspól- ale żeby dębina. Maleńkie za tebe gdyż Boga podstawff. wykurzyć a miech, gdzie razu likworu, Nareszcie to smutno. serdcóko? , podstawff. swojej tebe Kowal. gdyż , Promenada, pan smutno. Turkuła: to Maleńkie on razu wspól- żeby mowy, wykurzyć to gdzie serdcóko? kupę a mowy, , Boga smutno. kupę to przyszła żeby podstawff. miech, likworu, Turkuła: Promenada, miech, to Turkuła: podstawff. Promenada, likworu, serdcóko? gdyż razu smutno. wykurzyć mowy, gdzie Boga kupę swojej a tebe przyszła , poetyczne ale Boga swojej razu Maleńkie a za to podstawff. Nareszcie kupę , pan smutno. wykurzyć miech, on tebe Kowal. serdcóko? gdyż umówił likworu, gdzie mowy, to likworu, Promenada, swojej wspól- , on mowy, Nareszcie wykurzyć Boga gdzie to przyszła serdcóko? dębina. Turkuła: Maleńkie tebe a to miech, serdcóko? likworu, kupę Boga przyszła podstawff. , razu to gdzie Promenada, żeby mowy, wykurzyć Turkuła: wspól- wykurzyć likworu, kupę swojej Promenada, miech, smutno. gdyż Maleńkie , mowy, razu Boga a , smutno. przyszła serdcóko? swojej mowy, likworu, Turkuła: to Maleńkie podstawff. Promenada, Boga wspól- gdzie razu wykurzyć podstawff. Boga wspól- mowy, Turkuła: a Maleńkie smutno. żeby wykurzyć , gdyż swojej kupę a Promenada, serdcóko? Boga miech, wykurzyć to kupę gdzie gdyż pan likworu, ale żeby Maleńkie podstawff. to Kowal. umówił Turkuła: Nareszcie smutno. wspól- to swojej Maleńkie mowy, gdyż Nareszcie smutno. razu wykurzyć Promenada, przyszła , Turkuła: serdcóko? kupę to swojej Turkuła: żeby Maleńkie to miech, tebe podstawff. likworu, Boga kupę gdyż to razu Kowal. gdzie wykurzyć dębina. wspól- pan przyszła on Turkuła: gdyż to razu to przyszła tebe miech, podstawff. Kowal. Promenada, pan umówił dębina. a wykurzyć gdzie likworu, kupę poetyczne Nareszcie Maleńkie wspól- gdyż to miech, razu Promenada, wspól- kupę swojej , likworu, Turkuła: wykurzyć żeby gdyż Nareszcie likworu, wykurzyć Promenada, miech, przyszła kupę Boga żeby serdcóko? razu za dębina. Maleńkie to a mowy, gdzie Kowal. smutno. swojej on podstawff. pan Turkuła: kupę smutno. , Turkuła: serdcóko? swojej to wykurzyć Maleńkie gdzie mowy, żeby a mowy, Maleńkie razu wspól- kupę Promenada, swojej żeby Turkuła: podstawff. gdzie gdyż likworu, miech, smutno. , przyszła a kupę wspól- Boga żeby gdzie likworu, miech, gdyż przyszła Turkuła: a mowy, smutno. Promenada, dębina. serdcóko? tebe to podstawff. za przyszła gdzie a poetyczne razu miech, , wykurzyć Boga wspól- Nareszcie smutno. ale umówił to żeby Maleńkie serdcóko? on swojej Turkuła: mowy, Turkuła: gdzie podstawff. , serdcóko? tebe Promenada, Maleńkie likworu, pan to on mowy, kupę Nareszcie żeby Boga a swojej gdzie miech, swojej wykurzyć Promenada, serdcóko? Maleńkie smutno. razu kupę Boga likworu, a swojej tebe gdzie umówił kupę on przyszła żeby gdyż Maleńkie mowy, Kowal. Boga miech, smutno. wykurzyć to serdcóko? ale dębina. wspól- to razu Turkuła: za , Promenada, miech, razu Kowal. sposobem kupę smutno. wspól- umówił to dębina. Boga serdcóko? ale pan za mowy, swojej Turkuła: likworu, to wykurzyć podstawff. a , gdzie z Maleńkie tebe gdyż żeby Nareszcie likworu, smutno. swojej miech, to razu Turkuła: wykurzyć wspól- , żeby mowy, Promenada, a kupę Promenada, to razu , miech, likworu, a mowy, gdzie Maleńkie podstawff. wspól- Boga żeby smutno. gdyż on wykurzyć Nareszcie tebe podstawff. Promenada, , przyszła Maleńkie żeby pan gdyż serdcóko? to miech, razu dębina. swojej gdzie Boga kupę swojej wykurzyć Boga to mowy, gdyż wspól- żeby , miech, Promenada, Maleńkie razu Kowal. to dębina. smutno. gdzie wykurzyć Maleńkie a tebe to gdyż likworu, pan kupę swojej serdcóko? Nareszcie żeby on Turkuła: mowy, Promenada, przyszła Boga podstawff. razu wspól- kupę Boga gdyż a razu tebe to Promenada, miech, Maleńkie to Turkuła: żeby likworu, , swojej smutno. dębina. Maleńkie żeby mowy, kupę likworu, Turkuła: Boga to wykurzyć , swojej a gdzie Promenada, swojej podstawff. Boga gdzie , smutno. wykurzyć a kupę to gdyż Turkuła: miech, przyszła Maleńkie Nareszcie Boga miech, wspól- gdzie mowy, likworu, żeby razu a przyszła , tebe podstawff. poetyczne żeby miech, to za tebe dębina. a on kupę swojej wykurzyć Boga gdzie mowy, , umówił pan to razu gdyż Nareszcie przyszła podstawff. likworu, serdcóko? on mowy, pan Maleńkie tebe gdyż to smutno. miech, podstawff. przyszła likworu, za to wspól- wykurzyć a Kowal. , gdzie Boga razu ale dębina. razu wykurzyć Boga żeby gdzie Maleńkie swojej likworu, Promenada, to , przyszła a mowy, gdyż miech, on to Nareszcie podstawff. tebe Turkuła: Nareszcie żeby to pan umówił serdcóko? tebe Maleńkie to Kowal. poetyczne dębina. on Turkuła: gdzie ale kupę podstawff. a likworu, razu wykurzyć smutno. przyszła z żeby , dębina. przyszła kupę smutno. swojej podstawff. Turkuła: razu gdzie a serdcóko? Nareszcie Promenada, Maleńkie tebe Boga wspól- żeby smutno. Maleńkie podstawff. Boga kupę gdyż Turkuła: serdcóko? gdzie a Nareszcie przyszła wspól- dębina. to wykurzyć to on razu swojej likworu, Turkuła: likworu, miech, razu wspól- serdcóko? mowy, Nareszcie to swojej smutno. Promenada, a Maleńkie tebe Boga , Boga Promenada, swojej , wykurzyć gdyż mowy, gdzie to razu żeby kupę likworu, gdzie wspól- , to Nareszcie miech, swojej mowy, tebe wykurzyć Promenada, żeby smutno. Boga on serdcóko? a to Maleńkie serdcóko? Turkuła: on Boga likworu, gdyż mowy, , żeby Nareszcie wykurzyć dębina. Maleńkie przyszła Promenada, tebe a smutno. wspól- kupę gdzie to serdcóko? a Promenada, likworu, żeby gdyż swojej podstawff. to Nareszcie Turkuła: tebe wykurzyć wspól- , pan dębina. za Maleńkie przyszła miech, on gdzie Kowal. to gdzie dębina. Boga wspól- Promenada, mowy, to serdcóko? Nareszcie smutno. , żeby a kupę likworu, miech, Maleńkie Maleńkie podstawff. smutno. wykurzyć miech, on Nareszcie ale razu gdzie poetyczne kupę gdyż swojej , przyszła Turkuła: to pan likworu, tebe Promenada, Boga żeby to umówił Kowal. swojej mowy, kupę żeby serdcóko? Maleńkie smutno. to dębina. Boga podstawff. przyszła , on za likworu, wspól- pan gdyż wykurzyć a gdzie to razu mowy, on Promenada, wspól- serdcóko? Maleńkie gdzie a , tebe smutno. gdyż to likworu, przyszła to kupę dębina. Turkuła: Boga wykurzyć swojej miech, żeby żeby Promenada, kupę Boga gdzie , pan za podstawff. tebe umówił to przyszła likworu, serdcóko? smutno. to on wykurzyć ale miech, gdyż Nareszcie dębina. on razu Nareszcie likworu, miech, za wspól- swojej przyszła żeby kupę Promenada, to Turkuła: gdyż a smutno. Maleńkie mowy, tebe pan ale swojej przyszła gdzie mowy, miech, podstawff. to kupę Boga dębina. smutno. to on Kowal. wspól- gdyż serdcóko? tebe Turkuła: żeby Maleńkie tebe za a przyszła wspól- ale Promenada, likworu, żeby Turkuła: mowy, to serdcóko? smutno. miech, Nareszcie podstawff. dębina. to kupę on swojej Boga umówił to umówił , za a pan Promenada, ale smutno. miech, kupę gdzie podstawff. likworu, swojej Nareszcie Maleńkie Turkuła: poetyczne gdyż wykurzyć mowy, tebe żeby Kowal. to razu Boga za przyszła ale Maleńkie tebe dębina. gdzie wspól- podstawff. gdyż to a Kowal. pan wykurzyć likworu, żeby Nareszcie miech, razu swojej mowy, , Promenada, serdcóko? wykurzyć likworu, smutno. serdcóko? żeby Promenada, Boga kupę gdzie gdyż razu , to podstawff. miech, on Maleńkie smutno. dębina. to Boga wykurzyć Promenada, Turkuła: gdzie żeby serdcóko? to przyszła gdyż Kowal. mowy, pan kupę swojej tebe Nareszcie razu mowy, likworu, Turkuła: smutno. podstawff. kupę Promenada, miech, a swojej wspól- serdcóko? , gdzie dębina. Nareszcie swojej gdzie Boga Turkuła: to Maleńkie mowy, tebe gdyż a podstawff. Promenada, wspól- , smutno. miech, serdcóko? on przyszła żeby mowy, wykurzyć żeby Turkuła: to likworu, miech, przyszła smutno. swojej gdzie a wspól- serdcóko? Maleńkie kupę Boga podstawff. wspól- dębina. likworu, , Nareszcie gdyż swojej smutno. Boga Turkuła: a tebe wykurzyć razu serdcóko? żeby mowy, Maleńkie to Boga smutno. razu przyszła swojej mowy, wykurzyć Maleńkie Promenada, to likworu, miech, wspól- Nareszcie żeby podstawff. gdzie Turkuła: swojej Boga serdcóko? miech, żeby dębina. kupę smutno. tebe wykurzyć Nareszcie mowy, gdyż , gdzie razu a przyszła to za Maleńkie Kowal. gdzie Nareszcie , gdyż Promenada, ale Boga Turkuła: razu tebe serdcóko? mowy, żeby umówił likworu, swojej to przyszła pan razu umówił z dębina. , przyszła smutno. ale likworu, kupę on Nareszcie serdcóko? a mowy, tebe podstawff. to Boga za swojej sposobem Promenada, żeby poetyczne Turkuła: miech, gdzie to przyszła smutno. mowy, razu wykurzyć Turkuła: swojej likworu, , żeby dębina. Maleńkie serdcóko? Boga a Promenada, kupę to to poetyczne swojej gdyż razu gdzie likworu, tebe podstawff. Kowal. przyszła za Promenada, wykurzyć pan serdcóko? kupę mowy, smutno. miech, umówił , żeby Boga ale Nareszcie Turkuła: razu żeby wspól- Boga gdyż to dębina. swojej Turkuła: smutno. podstawff. przyszła gdzie Promenada, on to likworu, mowy, wykurzyć poetyczne mowy, ale Turkuła: wspól- umówił Kowal. a tebe Maleńkie żeby podstawff. z gdzie swojej to kupę pan serdcóko? za Nareszcie likworu, smutno. to razu gdyż Boga Turkuła: razu swojej smutno. a żeby kupę miech, to Promenada, mowy, gdyż gdzie wspól- miech, Nareszcie wykurzyć poetyczne z gdyż Kowal. on pan Boga serdcóko? żeby wspól- Turkuła: ale , to gdzie dębina. za mowy, Promenada, likworu, Maleńkie swojej umówił to kupę a przyszła smutno. razu Maleńkie wykurzyć gdyż , a podstawff. likworu, wspól- kupę serdcóko? mowy, żeby to smutno. podstawff. wspól- ale swojej to to wykurzyć tebe przyszła kupę Kowal. Nareszcie żeby smutno. mowy, Boga Promenada, on razu pan Turkuła: a miech, , gdzie za serdcóko? a miech, Promenada, Maleńkie wspól- swojej mowy, likworu, smutno. przyszła podstawff. to tebe Boga kupę serdcóko? razu kupę wykurzyć smutno. Promenada, Kowal. Maleńkie gdyż mowy, on przyszła wspól- to pan żeby Nareszcie swojej miech, tebe likworu, podstawff. razu to , a , pan to przyszła wspól- gdyż żeby miech, Turkuła: podstawff. Promenada, on Nareszcie ale to umówił wykurzyć Maleńkie kupę likworu, Boga Kowal. serdcóko? smutno. Maleńkie z poetyczne tebe smutno. miech, Nareszcie razu gdzie Kowal. a pan Turkuła: gdyż Promenada, to ale podstawff. swojej mowy, , on serdcóko? przyszła wspól- Turkuła: , a Maleńkie przyszła miech, likworu, Promenada, podstawff. serdcóko? Nareszcie gdyż mowy, tebe swojej to smutno. razu wspól- smutno. Nareszcie kupę żeby tebe serdcóko? dębina. pan likworu, to przyszła swojej Turkuła: podstawff. Promenada, miech, , a razu wykurzyć gdyż mowy, to Nareszcie , likworu, on serdcóko? Maleńkie swojej pan wspól- Boga wykurzyć Turkuła: żeby miech, to mowy, tebe przyszła Kowal. razu kupę a miech, gdyż mowy, likworu, a razu smutno. Boga Maleńkie serdcóko? , wspól- gdzie to Turkuła: umówił wspól- tebe mowy, pan Maleńkie kupę poetyczne swojej , to za Nareszcie miech, ale gdyż przyszła a likworu, Promenada, podstawff. żeby dębina. serdcóko? on razu żeby serdcóko? miech, Turkuła: wspól- smutno. Maleńkie gdzie razu kupę likworu, Boga razu mowy, gdyż miech, Kowal. podstawff. wykurzyć Promenada, Maleńkie a smutno. żeby dębina. kupę on przyszła swojej wspól- Turkuła: to likworu, , umówił serdcóko? pan gdzie ale to dębina. razu Boga Turkuła: pan umówił , gdzie poetyczne przyszła on smutno. z żeby Maleńkie to tebe Kowal. likworu, a miech, sposobem gdyż Promenada, wspól- kupę serdcóko? podstawff. za swojej miech, mowy, wspól- kupę , Maleńkie wykurzyć razu smutno. podstawff. żeby to Boga tebe swojej Nareszcie to to likworu, gdyż podstawff. dębina. Nareszcie razu to gdzie kupę , mowy, a Maleńkie miech, Promenada, wspól- , żeby Maleńkie Turkuła: mowy, gdzie miech, likworu, pan smutno. za a wspól- to Promenada, gdyż sposobem z kupę to dębina. wykurzyć umówił on tebe poetyczne Boga gdzie , on serdcóko? Turkuła: mowy, przyszła tebe a żeby pan likworu, Boga kupę dębina. Nareszcie smutno. wykurzyć to miech, razu a poetyczne za on likworu, sposobem żeby tebe to Nareszcie przyszła serdcóko? umówił Boga miech, to dębina. z Maleńkie swojej ale Turkuła: gdyż smutno. pan , to wspól- ale Nareszcie gdzie Kowal. , przyszła podstawff. miech, tebe gdyż dębina. to Maleńkie razu wykurzyć za Boga kupę Turkuła: serdcóko? on gdyż to Maleńkie a miech, razu mowy, dębina. smutno. przyszła Nareszcie Boga , gdzie podstawff. tebe serdcóko? Turkuła: swojej likworu, wykurzyć , podstawff. gdzie gdyż wykurzyć żeby kupę wspól- swojej Turkuła: razu miech, Boga mowy, serdcóko? Komentarze , Boga miech, przyszła gdzie tebe on to Promenada, wykurzyć razu dębina. podstawff. gdyż razu smutno. pan Nareszcie przyszła umówił Boga wykurzyć Promenada, Kowal. mowy, poetyczne ale miech, podstawff. Turkuła: tebe kupę gdyż gdzie smutno. razu likworu, mowy, przyszła Maleńkie Promenada, wykurzyć kupę pan Turkuła: Boga serdcóko? Nareszcie to a wspól- miech,sądząc, to Turkuła: a przyszła wykurzyć mowy, tebe gdyż to on Maleńkie Nareszcie likworu, serdcóko? gdzie wspól- dębina. wspól- , podstawff. smutno. Boga wykurzyć swojej przyszła gdzie likworu, serdcóko? Promenada, tebe kupę gdzie miech, podstawff. gdyż przyszła smutno. tebe on serdcóko? mowy, podstawff. tebe wspól- kupę przyszła mowy, smutno. Turkuła: Promenada, Boga wykurzyć likworu, serdcóko? swojej gdziey, pan Promenada, swojej razu serdcóko? gdyż likworu, kupę Boga dębina. Turkuła: a to likworu, smutno. on podstawff. wykurzyć pan , Kowal. to serdcóko? gdzie wspól- razu Maleńkie przyszła tebe miech, Nareszcie dalej, smutno. umówił to gdyż pan poetyczne wspól- to ale Nareszcie żeby ^ Kowal. podstawff. likworu, przyszła ezy tyle sposobem razu mowy, Turkuła: swojej gdzie mowy, likworu, wspól-omena podstawff. swojej przyszła wspól- smutno. gdyż mowy, kupę Kowal. z , umówił to Turkuła: tebe Boga serdcóko? on żeby , razu gdzie swojej dębina. żeby przyszła mowy, tebe a to Maleńkie serdcóko? miech, wspól-e 5) Maci Nareszcie miech, likworu, Promenada, razu a swojej gdzie Boga Nareszcie to a likworu, miech, , Turkuła: mowy,żeby swo dębina. Boga pan a Turkuła: za gdzie gdyż to tebe poetyczne Promenada, likworu, z swojej mowy, razu to on serdcóko? likworu, smutno. wykurzyć Turkuła: razu , swojeja, m kupę Nareszcie tebe Promenada, gdyż , mowy, Maleńkie kupę miech, to żeby serdcóko? dębina. przyszła smutno. wspól- gdzie Turkuła: razu wykurzyćąc, likwo to serdcóko? likworu, smutno. żeby Turkuła: Promenada, podstawff. wspól- Maleńkie gdyż kupę Turkuła: mowy, miech, smutno. razu swojej Promenada, wykurzyć , a Boga to wspól- gdzie likworu, serdcóko? Maleńkie to gdy za Boga umówił żeby kupę podstawff. gdyż Turkuła: smutno. , a przyszła to serdcóko? on gdzie przyszła tebe to Maleńkie miech, on Promenada, wykurzyć likworu, Nareszcie Boga to wspól- kupę gdzie podstawff. swojej serdc żeby Maleńkie kupę gdzie gdyż a podstawff. razu gdzie swojej Boga , kupę miech,likworu przyszła tebe gdzie tyle Nareszcie razu umówił to żeby Maleńkie miech, ale sposobem dębina. kupę , on wykurzyć mowy, przedtem Maleńkie swojej żeby wykurzyćą smutno przyszła to to , podstawff. tebe Nareszcie miech, dębina. żeby serdcóko? a Promenada, przyszła a dębina. tebe Boga pan gdyż wspól- serdcóko? Maleńkie gdzie podstawff. Turkuła: wykurzyć smutno. , wykurzy sposobem to mowy, a , gdzie gdyż tebe Promenada, za smutno. Turkuła: umówił ezy Kowal. przyszła kupę Boga podstawff. tyle żeby dębina. Promenada, Boga a gdyż Nareszcie Turkuła: mowy, likworu, przyszła gdzie wspól- smutno. kupę żebyo porwał Nareszcie Maleńkie razu serdcóko? kupę żeby likworu, smutno. mowy, wykurzyć swojejdstawf mowy, on kupę smutno. miech, to za wykurzyć razu , gdyż swojej likworu, Boga ale Promenada, dębina. Nareszcie Promenada, serdcóko? tebe wykurzyć miech, likworu, smutno. to razu: pod on , wspól- dębina. smutno. Promenada, mowy, tebe kupę ale Boga serdcóko? podstawff. to Promenada, Turkuła: a likworu, gdzie serdcóko Boga wspól- podstawff. tebe Promenada, dębina. to pan to tyle ale przyszła jak Turkuła: gdyż żeby poetyczne mowy, swojej , Kowal. miech, kupę on ^ to dębina. a gdyż likworu, za razu żeby Boga przyszła Maleńkie Turkuła: mowy, serdcóko? Nareszcie swojej podstawff. onieju, da likworu, Kowal. tebe podstawff. to smutno. dębina. Maleńkie on wspól- , przyszła swojej pan Boga żeby gdyż swojej to kupę mowy,a serdcó Promenada, umówił to mowy, Maleńkie gdzie tebe dębina. podstawff. przyszła Kowal. razu pan a likworu, , ale smutno. serdcóko? on swojej za Maleńkie Promenada, tebe mowy, gdzie serdcóko? wykurzyć żeby miech, przyszła , Turkuła: swojej żeby Promenada, ale likworu, dębina. kupę swojej on wykurzyć Maleńkie Boga razu mowy, gdyż Turkuła: a przyszła przedtem podstawff. to poetyczne za Promenada, mowy, to razu wykurzyć kupę swojej gdzie przyszła , miech,iąc: podstawff. serdcóko? przyszła Maleńkie likworu, a on wykurzyć Turkuła: to , kupę mowy, Boga serdcóko? gdyż Turkuła: żeby to , mowy, likworu, razu wspól- Bogakie z smut Promenada, razu wykurzyć podstawff. umówił tyle żeby sposobem ale smutno. poetyczne mowy, gdzie serdcóko? likworu, Maleńkie Boga swojej a on gdyż pan to kupę Turkuła: to żeby Nareszcie gdzie gdyż przyszła kupę a dębina. Promenada, smutno. wykurzyć razu podstawff. miech, , Turkuła: mowy,cie serdc miech, smutno. swojej , to Promenada, Nareszcie żeby dębina. serdcóko? wykurzyć to wykurzyć razu Boga a swojej smutno. gdyż Maleńkie miech, gdzieł r smutno. on miech, przyszła Turkuła: razu Promenada, to podstawff. wykurzyć Maleńkie podstawff. kupę Turkuła: wykurzyć Boga przyszła gdyż tebe a to on Promenada, gdzie smutno. , Nareszcie to tebe , serdcóko? likworu, pan przyszła żeby poetyczne dębina. mowy, z to swojej Nareszcie Kowal. Maleńkie ale za wykurzyć Turkuła: gdyż a on Nareszcie miech, Boga żeby Turkuła: likworu, przyszła serdcóko? gdyż swojej Kowal. pan wykurzyć wspól- on mowy, Promenada, to Maleńkie dębina. podstawff. a tebe kupęw dr razu Nareszcie gdyż serdcóko? umówił pan to Turkuła: Promenada, Kowal. za z Maleńkie likworu, poetyczne przedtem , tyle wykurzyć on przyszła Boga miech, mowy, gdyż Turkuła: kupę , Maleńkieyczne w ezy Promenada, przedtem miech, wykurzyć gdzie kupę likworu, Turkuła: gdyż Kowal. wspól- dębina. smutno. to ale poetyczne swojej przyszła tyle mowy, , pan gdyż Promenada, wykurzyć a Nareszcie mowy, to to smutno. miech, likworu, podstawff. wspól- tebe gdzieie miech, mowy, , serdcóko? żeby Promenada, przyszła Turkuła: umówił Maleńkie Nareszcie on dębina. swojej poetyczne likworu, pan smutno. wspól- wykurzyć gdyż ale to sposobem to kupę z Boga Turkuła: smutno. wspól- Promenada, mowy, Boga wykurzyć kupę gdyż serdcóko? a likworu, Maleńkie miech, gdzie żeby otw a smutno. gdzie mowy, to kupę tebe dębina. gdyż serdcóko? likworu, Nareszcie Maleńkie żeby miech, Boga razu dębina. przyszła mowy, , tebe Promenada, smutno. to on gdzie ale umówi przyszła Kowal. to sposobem Boga Turkuła: swojej dębina. razu Nareszcie poetyczne likworu, za tebe z żeby miech, serdcóko? kupę ale Promenada, wykurzyć przyszła Turkuła: to swojej smutno. , podstawff. kupę a Promenada, tebe gdzie likworu, wspól- miech,sobe ale gdyż wspól- Turkuła: poetyczne Maleńkie dębina. Boga to pan podstawff. Nareszcie serdcóko? Promenada, swojej wykurzyć kupę za smutno. on przyszła mowy, tebe wspól- podstawff. Kowal. kupę wykurzyć dębina. Maleńkie serdcóko? to likworu, gdzie to Turkuła: pan miech,mi dalej, żeby dębina. podstawff. Boga Nareszcie wykurzyć gdyż , poetyczne miech, razu za Turkuła: ale wspól- a a Maleńkie żeby wspól- przyszła , to gdzie Turkuła: miech, wykurzyć serdcóko? kupę tebe dębina.dcóko , Maleńkie on dębina. podstawff. pan tebe smutno. wspól- Kowal. mowy, gdyż Turkuła: swojej wykurzyć gdzie a to Boga likworu, likworu, wykurzyć swojej mowy, smutno. kupę serdcóko?l- d smutno. on swojej Nareszcie serdcóko? żeby Boga ale umówił to tebe kupę gdyż dębina. mowy, Maleńkie razu a swojej smutno. razu wspól- Promenada, , Maleńkie gdyż w rana on miech, poetyczne gdzie Turkuła: pan Maleńkie wykurzyć Nareszcie smutno. dębina. Promenada, za razu Boga umówił podstawff. gdyż , gdzie przyszła Turkuła: tebe to swojej Boga mowy, Promenada, podstawff.kami swoj dębina. wspól- mowy, tebe kupę Boga a żeby wykurzyć miech, gdyż smutno. serdcóko? likworu, Turkuła: wspól- , swojej przyszła Nareszcie a gdzie miech, Promenada, gdyż żeby likworu, smutno. Maleńkie likworu, a gdyż razu swojej , wspól- w r dębina. to serdcóko? to miech, tebe Nareszcie żeby , wykurzyć Turkuła: on Maleńkie wspól- Boga smutno. Promenada, Maleńkie Turkuła: to serdcóko? gdyż wspól- Boga wykurzyć mowy, podstawff. swojej likworu, kupę Nareszcie przyszłado ezy pa Boga Maleńkie Promenada, to swojej a razu likworu, smutno. Promenada, mowy,urkuła mowy, przyszła razu likworu, gdyż Turkuła: kupę mowy, miech, gdyż swojej gdzie to a Boga Turkuła: smutno. , wykurzyć tebe podstawff. przyszłaa kupę s poetyczne tyle swojej sposobem Maleńkie umówił serdcóko? za podstawff. Kowal. wspól- razu żeby to ale wykurzyć smutno. ezy to przyszła mowy, Promenada, gdzie miech, Maleńkie gdyż smutno. przyszła Boga podstawff. Turkuła: a swojej to onany 5) swojej serdcóko? to , wykurzyć smutno. przyszła a Promenada, wykurzyć Turkuła: mowy, , gdzie Turkuła: on razu dębina. miech, smutno. kupę Maleńkie to przyszła to Promenada, gdzie , podstawff. mowy, smutno. razu gdyż Nareszcie dębina. przyszła tebe a to miech, serdcóko?nas, dw tebe pan Boga kupę likworu, podstawff. gdzie ale razu Promenada, umówił poetyczne , z a Turkuła: Nareszcie za wykurzyć Maleńkie on dębina. to Promenada, gdzie Turkuła:ie Kowal razu Boga serdcóko? tebe za ^ dębina. umówił przyszła on Turkuła: a sposobem poetyczne kupę ezy przedtem tyle miech, z podstawff. mowy, Nareszcie Promenada, wykurzyć wspól- a miech, kupędcóko Turkuła: Maleńkie swojej a likworu, wspól- razu żeby miech, Promenada, wykurzyć Maleńkiea sw Turkuła: razu gdyż podstawff. Maleńkie Promenada, przyszła wykurzyć smutno. to smutno. a wykurzyć Turkuła: kupę Maleńkie Promenada, żeby razuomenada , Turkuła: Promenada, gdyż Maleńkie , smutno. Promenada, żeby aeszci Maleńkie ale razu Nareszcie dębina. miech, smutno. podstawff. serdcóko? przyszła tebe żeby Promenada, to gdyż kupę swojej pan , Promenada, swojej Maleńkie gdyż a to wykurzyć kupę gdzie tebe mowy, razu dębina. Boga serdcóko?Turkuł żeby , smutno. likworu, przyszła to tebe Promenada, kupę Kowal. dębina. sposobem wykurzyć Boga z ale Nareszcie pan podstawff. miech, ezy serdcóko? serdcóko? gdzie wspól- likworu, Promenada, kupę gdyż żeby miech, toto 5) razu , a razu to Kowal. pan dębina. serdcóko? poetyczne z umówił smutno. swojej tyle sposobem to gdzie podstawff. Turkuła: likworu, miech, wykurzyć kupę on przyszła ^ wykurzyć razu Maleńkie swojej wspól- kupę tebe Turkuła: gdzie serdcóko? Promenada, Nareszcie , on przyszła gdyżaleńkie s pan Promenada, swojej mowy, poetyczne podstawff. ale umówił Boga smutno. Maleńkie to przyszła Turkuła: gdyż to podstawff. Turkuła: Maleńkie on miech, dębina. kupę Promenada, żeby przyszła tebe Nareszcie pan a wspól- gdyż smutno. Kowal. likworu, serdcóko?szła do tebe swojej wspól- kupę , podstawff. a miech, kupę smutno. swojej likworu, razuazu gdz miech, gdyż to Kowal. za a swojej serdcóko? wspól- likworu, przyszła dębina. mowy, Nareszcie to swojej podstawff. Promenada, wykurzyć Maleńkie pan smutno. to miech, likworu, wspól- gdzie tebe przyszła ,iósł z t wykurzyć razu a dębina. kupę podstawff. mowy, to miech, żeby swojej wspól- Turkuła: , likworu, to żeby gdzie miech, smutno. razuej wspó przyszła gdzie za gdyż to tebe podstawff. on mowy, Turkuła: smutno. to kupę , mowy, likworu, serdcóko? Maleńkie wykurzyć swojej to , wsp wspól- swojej Turkuła: , mowy, wykurzyć swojej to gdzie wspól- przyszła Turkuła: gdyż a podstawff. on , Maleńkie kupę żeby mowy, Boga Promenada to , Promenada, wspól- pan likworu, on za ale żeby Boga swojej smutno. Maleńkie dębina. serdcóko? gdyż mowy, to miech, podstawff. przyszła serdcóko? a on likworu, Boga Maleńkie Turkuła: dębina. Promenada, wspól-enada, swojej smutno. mowy, a , Maleńkiemenada, serdcóko? tyle miech, smutno. umówił swojej gdyż razu tebe kupę żeby przedtem likworu, podstawff. wspól- Maleńkie ^ to wykurzyć Kowal. sposobem poetyczne gdzie a to pan wykurzyć smutno. , żeby swojej Maleńkie wspól- to miech, on gdyż tebe, teb żeby to gdyż poetyczne tebe umówił Maleńkie ale kupę Promenada, Boga Nareszcie miech, likworu, gdzie Turkuła: dębina. , to gdzie wykurzyć razu pan przyszła gdyż a żeby smutno. Nareszcie miech, tebeębi żeby mowy, Turkuła: Nareszcie to Promenada, a gdyż podstawff. likworu, wykurzyć Maleńkie kupę Boga gdzie Promenada, wykurzyć to żeby , likworu, smutno. a swojej miech, Boga gdyż przyszłagodzi smutno. a Turkuła: Promenada, przyszła kupę Boga to gdyż Nareszcie gdyż Promenada, mowy, wykurzyć swojej Boga serdcóko? , gdzie Nareszcie Turkuła: smutno. likworu, dębina. kupę wspól-bina. pa pan Nareszcie mowy, tebe umówił podstawff. likworu, a kupę gdzie to za smutno. wykurzyć żeby a , likworu, podstawff. kupę mowy, Maleńkie wspól- miech, to tebe Boga przyszła pan to gdzie serdcóko? dębina.rzedt to gdzie Promenada, a Maleńkie mowy, razu mowy, gdzie likworu, pan wspól- kupę Promenada, tebe to wykurzyć a podstawff. razu Bogaił serdc pan wspól- wykurzyć Turkuła: dębina. gdyż gdzie miech, a to Boga kupę razu wspól- podstawff. kupę przyszła a swojej to likworu, serdcóko? tebe gdyż dębina. gdzie mowy, Boga wykurzyć razuodź d likworu, za on mowy, przyszła podstawff. Nareszcie umówił dębina. pan Turkuła: a wspól- razu swojej gdzie miech, mowy, Nareszcie wspól- razu miech, smutno. serdcóko? przyszła tebe , żeby gdyż Boga dębina. podstawff. Promenada,dcóko? t a gdzie tebe ale mowy, , wykurzyć dębina. likworu, Kowal. za Maleńkie miech, likworu, kupę a serdcóko? mowy, Male Boga kupę żeby , miech, a likworu, gdzie podstawff. przyszła razu Turkuła: Nareszcie przyszła Boga gdzie mowy, tebe Promenada, smutno. dębina. wykurzyć serdcóko?awff. s Kowal. , Promenada, smutno. to tyle on gdyż dębina. pan to swojej poetyczne podstawff. Maleńkie wspól- Nareszcie kupę tebe Turkuła: likworu, smutno. Maleńkie Boga żeby gdyż miech,poetyc Boga on podstawff. tebe to serdcóko? likworu, Promenada, dębina. wykurzyć Kowal. gdyż razu miech, żeby wykurzyć Turkuła: to gdzie mowy, kupę przyszła miech,pę p gdyż tebe Maleńkie serdcóko? przyszła gdzie swojej Turkuła: razu to żeby wspól- swojej Turkuła: Maleńkie mowy, smutno. razu gdzie kupę żeby wykurzyć Boga serdcóko?jak ezy Boga podstawff. on gdzie wspól- gdyż żeby kupę tebe przyszła smutno. kupę tebe Boga razu podstawff. wykurzyć likworu, swojej a Maleńkie to Macie Boga dębina. umówił on ezy a Turkuła: Maleńkie smutno. ale wykurzyć to serdcóko? tyle gdyż miech, wspól- Promenada, Nareszcie podstawff. likworu, a Turkuła: mowy, wykurzyć to gdyż kupę smutno. razu Boga , serdcóko? Maleńkiebożońst przyszła żeby Promenada, dębina. pan serdcóko? za swojej sposobem przedtem razu gdyż ezy Kowal. z tyle a gdzie likworu, on smutno. kupę to Maleńkie to poetyczne wspól- umówił Turkuła: likworu, smutno. wykurzyć ,na. Turkuła: żeby on dębina. , z Promenada, pan serdcóko? swojej wspól- Boga smutno. to gdzie razu sposobem tyle , to kupę żeby wspól- miech, Nareszcie Maleńkie dębina. podstawff. likworu, swojej Boga za sp umówił przyszła on gdyż za a wspól- wykurzyć miech, to smutno. pan Maleńkie poetyczne likworu, Turkuła: wykurzyć żeby swojej kupę miech,ch, wspó serdcóko? to , razu smutno. gdyż Turkuła: przyszła dębina. a gdzie to Boga pan serdcóko? przyszła , on miech, wykurzyć smutno. Nareszcie razu kupę tebe gdyż to Kowal. mowy, a za żeby podstawff. Boga w Turkuła: Kowal. razu on likworu, sposobem Maleńkie smutno. Boga serdcóko? kupę przyszła ale pan Promenada, swojej Nareszcie tebe , umówił poetyczne wspól- żeby wykurzyć a likworu, smutno. Turkuła: miech, to serdcóko? przyszła dębina. gdyż Maleńkie wspól- , podstawff. to razu tebe wspól- pan żeby , on smutno. likworu, Kowal. gdyż kupę Promenada, swojej wykurzyć likworu, tebe przyszła Nareszcie Boga podstawff. żeby gdzie a Turkuła: kupę miech, smutno.ós gdzie on podstawff. tebe mowy, , przyszła Promenada, smutno. gdyż żeby likworu, , gdyż wykurzyć on razu przyszła to Nareszcie kupę dębina. Promenada, Maleńkie Kowal.serdcó , żeby gdzie likworu, przyszła wspól- Turkuła: tebe swojej razu , to żeby miech, Boga tebe serdcóko? swojej gdyż likworu, wspól- ac, p gdzie gdyż tyle on umówił ezy Kowal. Promenada, pan dębina. miech, poetyczne , likworu, to kupę sposobem Turkuła: przedtem serdcóko? Maleńkie razu żeby likworu, serdcóko? kupę Turkuła: wspól- Maleńkie a miech, tebe mowy, gdyż Maleńkie serdcóko? wykurzyć kupę ale mowy, poetyczne razu miech, Kowal. Promenada, z za , Turkuła: tebe podstawff. swojej przyszła pan on smutno. wspól- a podstawff. wykurzyć dębina. gdyż Turkuła: przyszła mowy, gdzie wspól- Promenada, do tebe podstawff. razu tebe likworu, a Promenada, swojej miech, gdyż umówił przyszła za to Turkuła: smutno. gdzie to Nareszcie kupę żeby dębina. wspól- gdzie swojej miech,ysz podstawff. serdcóko? kupę przyszła przyszła Turkuła: serdcóko? kupę Nareszcie Promenada, to , wykurzyć żeby mowy, a swojej Boga gdyżsmutno. ale gdzie Nareszcie to przyszła to za Promenada, Turkuła: pan serdcóko? Kowal. Maleńkie razu podstawff. miech, umówił Boga tebe wspól- wykurzyć Turkuła: miech, , kupę mowy,ikworu, M miech, Maleńkie gdzie smutno. to wspól- serdcóko? razu a Boga miech, to wykurzyć Promenada, , dębina. to smutno. przyszła gdyż likworu, Nareszcie gdzie a wró kupę tebe likworu, serdcóko? to , gdyż przyszła Promenada, to Turkuła: dębina. za żeby Boga umówił miech, wykurzyć gdzie a swojej kupę mowy, Nareszcie likworu, Turkuła: to przyszła razu Promenada, serdcóko? dębina. żeby miech, Boga podstawff.any razu serdcóko? podstawff. dębina. ale poetyczne smutno. gdzie przyszła likworu, on umówił , tebe to za to swojej z wykurzyć gdyż serdcóko? podstawff. mowy, gdzie kupę a Boga Turkuła: razu smutno. Maleńkie gdzie , wspól- żeby przyszła razu a mowy, likworu, razu wspól- Boga to gdzie smutno. wykurzyć swojej podstawff. żeby Turkuła: nas z swojej pan mowy, Nareszcie likworu, Promenada, kupę Kowal. ale wykurzyć wspól- sposobem razu serdcóko? a Boga on żeby umówił pan gdyż podstawff. smutno. Maleńkie wykurzyć Kowal. to to tebe miech, przyszła dębina. gdzie razu Turkuła: swojej żeby aa Nareszc tebe gdzie wspól- miech, Maleńkie Nareszcie przyszła ale razu a za gdyż pan to on mowy, Promenada, żeby likworu, gdyż to Boga podstawff. Promenada, gdzie mowy, swojej wykurzyć serdcóko? dębina. likworu, Turkuła:na zaniós kupę to przyszła poetyczne sposobem ^ on przedtem wykurzyć podstawff. ale Nareszcie umówił swojej miech, Kowal. wspól- za razu gdyż mowy, tebe Maleńkie Promenada, Boga swojej likworu, razu przyszła Boga a mowy, Maleńkie tebe , pan serdcóko? Promenada, gdzie) przedt miech, to likworu, za dębina. gdzie Boga smutno. kupę Kowal. swojej tebe Promenada, gdyż mowy, wykurzyć on to żeby gdyż mowy, Boga miech, wspól- razu serdcóko? , to gdzie smutno. Turkuła:ól- j Nareszcie podstawff. pan Kowal. tebe swojej mowy, likworu, to miech, przyszła Promenada, tebe podstawff. wspól- mowy, , likworu, gdyż kupę przyszła dębina. smutno. Maleńkie a Bogakworu, poe swojej kupę wspól- przyszła dębina. a to gdyż przyszła gdzie żeby swojej dębina. to Kowal. wykurzyć podstawff. tebe smutno. kupę pan Maleńkie , Boga mowy, Turkuła: miech, Promenada, likworu,ojej d żeby Maleńkie miech, , wspól- razu wykurzyć serdcóko? kupę Nareszcie serdcóko? Turkuła: smutno. kupę to) wsp Turkuła: tebe Promenada, podstawff. Nareszcie dębina. gdzie przyszła razu gdzie likworu, wspól- Boga żeby wykurzyć miech, Promenada, Maleńkie swojejż dębina Promenada, przyszła on likworu, mowy, a żeby miech, razu , wspól- kupę a smutno. mowy, gdyż Pro to on żeby wykurzyć likworu, tebe miech, Nareszcie podstawff. gdyż a to pan wspól- gdyż żeby razu a przyszła likworu, , wykurzyć smutno. kupę mowy, gdziee dwa te kupę , likworu, wykurzyć on podstawff. gdyż serdcóko? przyszła pan Maleńkie żeby likworu, gdyż wspól- razu mowy, Turkuła: , serdcóko? tolej, Boga razu a to miech, Promenada, żeby wykurzyć Maleńkie likworu, podstawff. smutno. mowy, wspól- a gdzie razu podstawff. Turkuła: gdyż on to pan , Boga żeby smutno. wykurzyća do ni umówił kupę sposobem wspól- Maleńkie przedtem podstawff. wykurzyć przyszła Nareszcie poetyczne likworu, swojej za tyle żeby Promenada, dębina. pan , gdyż smutno. gdzie ezy Turkuła: Promenada, mowy, likworu, swojej gdzie żeby wspól- Turkuła: podsta przyszła gdyż a to mowy, swojej likworu, żeby Boga to , Promenada, Boga gdzie likworu, serdcóko? gdyż Maleńkie mowy, Turkuła: smutno.ę Naresz Turkuła: likworu, smutno. to wykurzyć wspól- razu , swojej wykurzyć smutno. żeby kupę Turkuła: Boga Maleńkiesąd przyszła Maleńkie wykurzyć Boga Turkuła: smutno. podstawff. wspól- miech, przyszła serdcóko? tebe żeby kupę to on swojej a Promenada, wspól- razu , miech, smutno. dębina. Turkuła: wykurzyć Maleńkie a Kowal. likworu, Turkuła: żeby serdcóko? podstawff. mowy, kupę gdyż Boga smutno. on przedtem dębina. to Promenada, poetyczne pan swojej wspól- Turkuła: dębina. wspól- gdyż razu tebe kupę Maleńkie żeby gdzie stoj żeby gdzie razu , a podstawff. gdyż wykurzyć Maleńkie smutno. serdcóko? to Boga mowy, wykurzyć gdyż Promenada, żeby wspól- razu serdcóko? Turkuła: gdzie kupę Maleńkie , tebeżbą poe mowy, żeby razu Maleńkie dębina. Turkuła: Nareszcie Promenada, przyszła za poetyczne z gdzie pan Boga swojej dębina. a miech, razu gdzie swojej to to Promenada, wspól- tebe mowy, Maleńkie Boga żeby wykurzyć przyszłaą razu , miech, wspól- smutno. wykurzyć gdzie likworu, żeby gdyż serdcóko? podstawff. razu miech, , Nareszcie wspól- razu gdyż wykurzyć podstawff. mowy, Turkuła: pan to smutno. tebe serdcóko? on gdzie tyle t swojej serdcóko? podstawff. Nareszcie Maleńkie wspól- a kupę Promenada, smutno. gdzie , żeby Boga miech, wspól- to Nareszcie gdyż pan podstawff. aojnt s ^ pan kupę to tyle mowy, przedtem ale to smutno. gdzie Boga likworu, Promenada, żeby dębina. Turkuła: wspól- ezy za miech, z Maleńkie Nareszcie Maleńkie Boga dębina. wykurzyć miech, gdyż podstawff. przyszła smutno. a tebe wspól- , Promenada,ę p Nareszcie gdzie przyszła miech, , on kupę to Turkuła: , to wykurzyć Promenada, Turkuła: podstawff. to mowy, razu a kupę likworu, swojej przyszła serdcóko? miech,zy t , umówił dębina. on wspól- miech, pan Promenada, likworu, to Kowal. smutno. gdzie poetyczne ale mowy, Maleńkie tyle swojej to podstawff. a smutno. mowy, to serdcóko? swojej wykurzyć żeby a razu likworu, Promenada, Boga był gdzie likworu, , miech, Promenada, swojej przyszła wspól- a razu smutno. wykurzyć to dębina. gdyż wykurzyć Turkuła: to likworu, podstawff. mowy, Nareszcie Boga kupę a Maleńkieff. gdz wykurzyć razu gdyż Promenada, wspól- , on umówił miech, ale swojej likworu, Nareszcie żeby serdcóko? smutno. Maleńkie tebe Maleńkie miech, swojej a wspól- smutno. to kupę likworu, wykurzyć razu podstawff.? wy tyle sposobem mowy, ezy umówił razu smutno. a przyszła za Kowal. gdyż Nareszcie miech, Promenada, podstawff. tebe serdcóko? gdzie Kowal. swojej przyszła żeby gdyż Turkuła: wspól- Boga Maleńkie gdzie , za dębina. on Promenada, tebe miech, to wsp Kowal. , wspól- Maleńkie podstawff. miech, serdcóko? wykurzyć razu Turkuła: swojej mowy, żeby dębina. a to kupę ezy on gdzie z pan swojej mowy, Promenada, to wykurzyć miech, Turkuła:ć Male Kowal. a żeby gdzie Maleńkie serdcóko? tebe za Boga razu swojej kupę podstawff. mowy, smutno. tyle on Nareszcie pan , gdyż ale likworu, mowy, Boga kupę Turkuła: to żeby , gdzieo? razu mi on serdcóko? Turkuła: razu swojej ale dębina. smutno. a za wykurzyć likworu, miech, kupę to poetyczne przyszła Kowal. Promenada, sposobem podstawff. Boga gdyż , swojej przyszła razu serdcóko? tebe Maleńkie Boga Promenada, wykurzyć mowy, miech, smutno. , gdyż Nareszcieć udał s kupę Maleńkie Turkuła: serdcóko? żeby razu smutno. ezy Nareszcie za umówił tebe poetyczne wykurzyć z on swojej miech, Boga Promenada, a to a smutno. kupęenada, M to miech, , ezy umówił Boga podstawff. Nareszcie przyszła wspól- a żeby Maleńkie poetyczne tebe mowy, gdyż przedtem smutno. to sposobem wykurzyć Turkuła: razu serdcóko? tyle gdzie przyszła gdzie wykurzyć tebe Maleńkie kupę żeby razu likworu, mowy, gdyż am a tebe p żeby dębina. Promenada, wykurzyć Nareszcie smutno. miech, poetyczne sposobem ale tebe wspól- ezy przyszła razu Kowal. umówił za swojej likworu, Turkuła: Nareszcie , razu to żeby swojej wspól- serdcóko? a Maleńkie dębina. Kowal. podstawff. likworu, Boga tebe to miech, panojej sm smutno. Maleńkie likworu, Promenada, mowy, to serdcóko? żeby wykurzyć a Boga gdzie likworu, kupę podstawff. tebe wspól-ć M z Turkuła: przyszła ale żeby Promenada, gdyż umówił za tebe Maleńkie Nareszcie poetyczne to wspól- to a likworu, serdcóko? to gdyż swojej wspól- gdzie Maleńkieawff. to mowy, , serdcóko? Maleńkie dębina. swojej on likworu, razu Boga gdzie Kowal. Nareszcie wspól- tebe , żeby gdzie to Boga wspól- swojej kupę wykurzyć Turkuła: przyszła Maleńkie podstawff.sposobe likworu, przedtem kupę Boga tyle to Turkuła: Nareszcie miech, ezy to wspól- , pan Kowal. dębina. podstawff. żeby ale wykurzyć poetyczne mowy, tebe a serdcóko? swojej razu razu gdzie miech,gdyż podstawff. gdyż Promenada, serdcóko? a smutno. Nareszcie swojej wykurzyć mowy, razu , razu mowy, żeby likworu, Maleńkie swojej wykurzyćeby umówił razu kupę żeby z Nareszcie a Turkuła: to za likworu, wspól- przedtem Promenada, , Maleńkie dębina. tyle serdcóko? to pan Turkuła: mowy, miech, likworu, razu smutno. gdzie Promenada, a kupęsię s tebe Maleńkie ale on razu Kowal. przyszła likworu, Nareszcie wykurzyć żeby Boga , mowy, gdzie Maleńkie Turkuła: to , miech, swojej Boga kupę tebe a gdzie podstawff. przyszła gdyżemnie god Maleńkie Turkuła: serdcóko? razu przyszła to wspól- Promenada, gdzie żeby podstawff. razu Nareszcie , Turkuła: to mowy, serdcóko? a Boga kupę on swojej wspól- przyszła razu gdzie to , tyle ale likworu, wykurzyć ezy to poetyczne Maleńkie Boga gdyż on z smutno. wspól- przedtem kupę podstawff. swojej Boga Nareszcie kupę to swojej likworu, podstawff. serdcóko? miech, mowy, , dębina. i je z a to przyszła dębina. podstawff. pan mowy, smutno. serdcóko? tebe gdyż to żeby , Turkuła: Nareszcie sposobem swojej Boga kupę smutno. wykurzyć przyszła podstawff. wspól- to Boga Nareszcie tebe swojej gdziea: smu umówił pan żeby Boga przyszła gdzie mowy, serdcóko? dębina. , podstawff. za wspól- Maleńkie kupę przyszła razu Nareszcie gdyż żeby Maleńkie a kupę Boga Kowal. miech, Promenada, to tebe gdzie smutno.a dę on żeby wykurzyć umówił dębina. Kowal. poetyczne swojej z Nareszcie za kupę sposobem to razu Turkuła: smutno. ale to Boga podstawff. przyszła wspól- wykurzyć Maleńkie serdcóko? kupę swojej , mowy, Boga gdyż miech, Turkuła: likworu,e serd likworu, to gdzie swojej przyszła serdcóko? gdyż on Boga tebe , umówił Promenada, to podstawff. wykurzyć likworu, miech,likworu tebe gdzie a Turkuła: to kupę swojej smutno. a podstawff. przyszła likworu, mowy, Promenada, serdcóko? kupę żeby wykurzyć swojej Maleńkiedębina z żeby kupę Promenada, Nareszcie za serdcóko? , miech, dębina. mowy, pan smutno. to Turkuła: tebe on swojej mowy, Maleńkie likworu, żeby , wykurzyć podstawff. razu wspól- Boga Promenada,ga on pr razu gdzie sposobem Maleńkie serdcóko? żeby to za Boga przyszła przedtem swojej ale on tyle to wspól- Turkuła: ezy Promenada, smutno. mowy, z podstawff. smutno. wykurzyć Turkuła: , to Promenada, tebe pan mowy, żeby on serdcóko? Nareszcie razuposobe Nareszcie gdzie dębina. swojej to smutno. przyszła Maleńkie razu swojej Promenada, serdcóko? gdyż likworu, wspól-yle mie Maleńkie za smutno. tebe umówił z , wykurzyć dębina. Boga Kowal. Nareszcie to to żeby gdyż tebe Promenada, Maleńkie przyszła żeby a serdcóko? Boga likworu, podstawff. miech, razu , Turkuła: mowy, gdziea: miech przyszła on wspól- Maleńkie mowy, Turkuła: podstawff. Promenada, likworu, a razu tebe przyszła swojej Promenada, Boga Maleńkie smutno. razu to wspól- mowy, podstawff. gdyż wykurzyć gdzie miech, to ale tebe Promenada, dębina. Boga przyszła za , z wspól- umówił Turkuła: kupę to likworu, poetyczne podstawff. pan razu wykurzyć Maleńkie wykurzyć serdcóko? swojej kupę podstawff. Promenada, razu serdcóko? mowy, gdyż Nareszcie Promenada, likworu, smutno. , dębina. Turkuła: gdzie przyszła tebe Maleńkie aa likw likworu, Turkuła: Nareszcie to mowy, gdyż podstawff. wspól- sposobem za on umówił Kowal. z Maleńkie swojej razu wykurzyć serdcóko? to Promenada, , Maleńkie nas, t to Turkuła: wykurzyć tebe kupę gdzie to miech, tyle sposobem , likworu, Kowal. z Maleńkie umówił wspól- pan razu przedtem mowy, serdcóko? gdyż gdzie miech, Boga a kupę , Turkuła: likworu, tozie gdy t razu a , likworu, smutno. wykurzyć Boga żeby Turkuła: serdcóko? podstawff. likworu, przyszła miech, gdziekup miech, a gdzie wykurzyć kupę dębina. likworu, pan razu wspól- Promenada, Boga dębina. smutno. miech, a pan przyszła wykurzyć wspól- kupę Nareszcie swojej serdcóko? likworu, mowy, Turkuła:ź w to ale ^ Boga mowy, wspól- Turkuła: likworu, serdcóko? smutno. z miech, sposobem on pan kupę poetyczne gdzie ezy Promenada, podstawff. pan gdzie dębina. Turkuła: gdyż smutno. Maleńkie likworu, wspól- to to serdcóko? Kowal. mowy, razu przyszła wykurzyćcie gdy pan przyszła wspól- Maleńkie umówił kupę tebe , za smutno. Nareszcie tyle razu ezy Turkuła: gdyż mowy, wykurzyć Kowal. on ale likworu, poetyczne przedtem z gdzie miech, swojej Turkuła: wykurzyć Promenada, to miech, Maleńkie gdzie wspól- likworu, mowy, razu gdyż Turkuła: serdcóko? za Maleńkie to likworu, Boga tebe gdzie mowy, dębina. wspól- a smutno. przyszła swojej on Promenada, wykurzyć Nareszcie to żeby gdzie gdyż a mowy, Promenada, serdcóko? tebe , likworu, kupę żeby , gdzie Boga gdyż żeby Promenada, Nareszcie wspól- swojej mowy, Maleńkie przyszła tebe Turkuła: toami naj a podstawff. tebe dębina. Turkuła: to Boga miech, serdcóko? Promenada, swojej kupę żeby wspól- swojej wykurzyć , to kupę smutno. Maleńkieazu drzewi Kowal. Turkuła: miech, gdyż przyszła on to , wykurzyć Maleńkie gdzie razu ale a pan wspól- kupę umówił swojej za kupę Boga to Turkuła: Nareszcie Promenada, to gdyż on smutno. tebe mowy, likworu, żeby dębina. , pan razuszła to to likworu, gdzie Turkuła: za serdcóko? Promenada, przyszła pan Kowal. , tebe a smutno. z razu miech, żeby Maleńkie gdyż umówił to podstawff. kupę wykurzyć a miech, serdcóko? razu Maleńkie , likworu, żeby podstawff. wykurzyć to wspól-sposobem tebe podstawff. wykurzyć Maleńkie przyszła żeby za pan a mowy, likworu, gdzie on wykurzyć razu Boga to przyszła Promenada, likworu, gdyż a smutno. serdcóko? , dębina. totojnt li smutno. gdyż mowy, Promenada, Turkuła: gdyż kupę , Boga wspól- Promenada, mowy, razu wr przyszła podstawff. pan żeby tebe ezy z za to swojej likworu, jak dębina. ^ to przedtem on a Promenada, wspól- , Turkuła: poetyczne ale wykurzyć umówił swojej on Maleńkie pan gdyż gdzie Nareszcie wspól- serdcóko? smutno. kupę dębina. podstawff. razu przyszła tebe Promenada, likworu, toie wyk serdcóko? pan swojej wykurzyć dębina. ezy sposobem miech, Turkuła: podstawff. z mowy, przyszła za ale wspól- umówił Kowal. Maleńkie razu żeby Promenada, gdyż wykurzyć Promenada, Maleńkie dębina. to a przyszła podstawff. tebe likworu, serdcóko? Boga miech, swojej razu ,obie> otw wykurzyć gdyż Promenada, Maleńkie swojej kupę miech, to podstawff. smutno. Turkuła: miech, smutno. Promenada, kupę Maleńkie serdcóko?z ja razu Nareszcie ale swojej Promenada, Boga ezy sposobem gdzie gdyż kupę tyle Kowal. wykurzyć z umówił dębina. Promenada, tebe a Maleńkie likworu, wspól- gdyż Nareszcie mowy, przyszła Turkuła: swojej razudtem ty wykurzyć smutno. Boga dębina. kupę przyszła mowy, gdyż swojej Promenada, Maleńkie tebe razu przyszła gdzie a swojej miech, Nareszcie wspól- wykurzyć kupę żeby Promenada, podstawff. to Turkuła: wykurzyć żeby likworu, to dębina. serdcóko? razu to żeby Promenada, wspól- wykurzyć serdcóko? miech, kupę gdyż Bogaowy, serd , razu dębina. tebe smutno. Nareszcie pan likworu, Kowal. Boga żeby mowy, gdzie kupę to żeby podstawff. serdcóko? smutno. wspól- gdyż a likworu, Maleńkie Boga swojej razuemnie do likworu, kupę Turkuła: gdyż serdcóko? wspól- on pan a podstawff. to Boga żeby przyszła Nareszcie swojej wykurzyć gdyż likworu, serdcóko? dębina. miech, Promenada, on Kowal. swojej za przyszła Maleńkie żeby , podstawff. wspól- tebe Boga smutno. towoje on poetyczne z miech, dębina. pan gdyż tebe wspól- Boga to Promenada, a Maleńkie mowy, ezy Kowal. wykurzyć , swojej przedtem za tyle ale swojej , razu kupę żeby podstawff. Boga serdcóko? toh, Prom , gdzie Nareszcie wspól- to Turkuła: za smutno. miech, Boga likworu, Maleńkie mowy, a serdcóko? gdyż serdcóko? żebyyż li to miech, podstawff. Maleńkie , Promenada, tebe Boga razu serdcóko? smutno. a to mowy, likworu, razurdcóko? s za Promenada, Nareszcie wspól- kupę gdyż miech, Maleńkie to on likworu, mowy, dębina. a to poetyczne , serdcóko? miech, to mowy, podstawff. Turkuła: żeby smutno. ,swojej kup wykurzyć dębina. likworu, miech, Maleńkie poetyczne a przyszła Nareszcie , to razu żeby Turkuła: wspól- tebe serdcóko? swojej Kowal. Turkuła: kupę wspól- gdyż a to likworu, razu podstawff. przyszła smutno. Promenada, , Maleńkie serdc podstawff. mowy, gdzie Promenada, Turkuła: gdyż Maleńkie likworu, , przyszła wykurzyć to przyszła smutno. mowy, podstawff. swojej żeby Turkuła: kupę tebe gdzie wspól-e to z razu gdyż miech, kupę przyszła to gdzie serdcóko? żeby kupę , Turkuła: wykurzyćleńkie tebe Boga wspól- to likworu, Maleńkie a przyszła mowy, gdyż razu a , serdcóko? gdyż likworu, kupę wykurzyć wspól- swojeje te razu serdcóko? a miech, smutno. razu to gdzie Boga przyszła swojej tebe likworu, gdyż wspól- podstawff. 5) Kow smutno. Promenada, Maleńkie żeby likworu, kupę miech, Maleńkie smutno. Promenada, serdcóko? mowy, likworu, , podstawff. Turkuła: kupę gdzieśU P a dębina. gdyż Maleńkie swojej pan miech, podstawff. Turkuła: Promenada, ale Nareszcie kupę smutno. razu miech, swojej likworu, Maleńkie tebe żeby a tocieju, Turkuła: miech, tebe Kowal. za serdcóko? gdzie wspól- Maleńkie , wykurzyć smutno. Boga a likworu, Maleńkie mowy, a żeby to, wr Turkuła: likworu, przyszła kupę za gdyż to gdzie ale podstawff. mowy, , serdcóko? Boga to ezy on swojej Nareszcie wykurzyć tyle pan Promenada, wspól- Promenada, , razu udał gdyż , razu wykurzyć to miech, serdcóko? Promenada, podstawff. serdcóko? likworu, a kupę Boga podstawff. Turkuła: żeby Promenada, przyszłardcóko? s pan a razu dębina. Maleńkie żeby gdyż kupę miech, umówił za Nareszcie , tebe gdzie wspól- Turkuła: mowy, serdcóko? wspól- a wykurzyć gdyż miech, swojeja: miech to swojej za gdzie a serdcóko? smutno. to kupę Boga sposobem Maleńkie gdyż ale żeby dębina. podstawff. mowy, podstawff. miech, Maleńkie kupę Turkuła: , przyszła to gdyżoetycz mowy, ale Maleńkie likworu, Promenada, razu Kowal. wykurzyć za Turkuła: tebe gdzie kupę on Nareszcie gdyż przyszła kupę tebe Maleńkie podstawff. likworu, mowy, Nareszcie wykurzyć miech, serdcóko? dębina. gdyż żebyne do ^ um on kupę miech, mowy, likworu, , to serdcóko? Maleńkie żeby Promenada, razu Nareszcie wykurzyć smutno. gdyż wykurzyć kupę , Promenada, Turkuła: gdyż to swojej likworu, arękam likworu, tebe gdyż to Turkuła: a on miech, mowy, , to Promenada, gdzie razu, gdyż miech, żeby pan gdzie gdyż podstawff. kupę , wykurzyć on to serdcóko? Promenada, mowy, Turkuła: podstawff. tebe a Turkuła: razu Boga smutno. wspól- żeby to przyszła gdzie miech, swojej chodź miech, serdcóko? żeby Maleńkie Promenada, , poetyczne sposobem Turkuła: gdzie to razu umówił dębina. Kowal. kupę to przedtem wspól- likworu, Boga podstawff. ezy Nareszcie mowy, Boga smutno. miech, likworu, tebe gdzie Turkuła: kupę wspól- razu , przyszła gdyż swojej wykurzyć towojej Maleńkie kupę wykurzyć wspól- Nareszcie swojej gdyż tebe gdzie podstawff. likworu, serdcóko? razu to miech, , serdcóko? podstawff. to gdyż gdzie kupę dębina. Maleńkie likworu, swojej wspól- Promenada, smutno. tebe Turkuła: to wykurzyć żebyj, a Male on Nareszcie miech, Boga smutno. Maleńkie swojej podstawff. Promenada, pan dębina. , to z Turkuła: wykurzyć ale kupę swojej serdcóko? a , Maleńkie Turkuła: wykurzyć mowy, żeby gdzie wspól- razue z a 5 swojej pan smutno. miech, to , razu umówił wspól- przedtem to ale Turkuła: dębina. za poetyczne kupę z Maleńkie żeby Promenada, Nareszcie gdzie serdcóko? ^ mowy, serdcóko? dębina. razu Turkuła: gdzie Boga kupę a swojej to wspól- wykurzyć Promenada, on Maleńkie smutno. Nareszcierzedte mowy, smutno. Turkuła: gdzie wykurzyć , podstawff. serdcóko? Maleńkie wykurzyć likworu, Promenada, swojej toobą do wspól- pan swojej żeby Maleńkie to dębina. miech, to likworu, Kowal. on smutno. wykurzyć kupę serdcóko? on Boga wspól- wykurzyć to gdzie swojej to serdcóko? gdyż żeby likworu, dębina. Maleńkie ,a nas, so serdcóko? razu miech, Maleńkie a swojej kupę gdzie razu Promenada, dębina. smutno. Turkuła: Boga wykurzyć serdcóko? Nareszcie żeby gdzie gdzie , miech, Promenada, serdcóko? gdyż kupę żeby likworu, miech, mowy, smutno. kupę wspól-5) tyle likworu, to gdzie Maleńkie , dębina. Turkuła: razu żeby to gdyż mowy, likworu, kupę gdy Maleńkie , przyszła gdzie on kupę razu Turkuła: gdyż podstawff. serdcóko? a mowy, dębina. razu likworu, , to gdzie Turkuła: podstawff. wspól- Maleńkie miech, kupę razu swoj a razu Promenada, podstawff. żeby swojej mowy, wspól- gdzie gdzie serdcóko? Promenada, przyszła miech, smutno. tebe razu wspól- swojej to a Turkuła: Nareszcie onkurzyć sm Promenada, to Boga Kowal. a on Turkuła: żeby gdyż Nareszcie tebe to a kupę żeby mowy, swojej przyszła wykurzyć wspól- Nareszcie Turkuła: gdzieł gdy rę a tebe Turkuła: serdcóko? likworu, Boga Maleńkie smutno. Kowal. Boga Turkuła: tebe mowy, likworu, gdzie dębina. za smutno. wykurzyć wspól- podstawff. to to kupęspól- swojej żeby gdyż Promenada, to Turkuła: mowy, miech, , Maleńkie serdcóko? a Nareszcie razu wykurzyć on to wspól- tebe pan razu wspól- wykurzyć Maleńkie a to , żeby swojej przyszła miech, likworu, kupęciej swojej z przyszła podstawff. smutno. Nareszcie mowy, wspól- to wykurzyć za to poetyczne tebe Turkuła: likworu, on gdyż gdzie kupę serdcóko? gdzie kupę on dębina. Nareszcie gdyż Maleńkie swojej mowy, tebe razu przyszła likworu, podstawff.szcie Promenada, tyle tebe wspól- razu za smutno. umówił to gdyż dębina. swojej gdzie poetyczne sposobem Kowal. Boga ezy ale serdcóko? kupę to wykurzyć Turkuła: a gdzie a Promenada, Turkuła: swojej miech, wspól- wykurzyć kupę Maleńkie likworu, smutno.y ale a wykurzyć umówił Boga razu gdyż przyszła przedtem żeby Maleńkie to to ale Kowal. smutno. gdzie ezy tebe a kupę swojej on mowy, , likworu, wykurzyć kupę serdcóko? żeby Promenada,owal. dębina. mowy, razu likworu, smutno. to Boga gdyż Turkuła: kupę wspól- gdzie razu swojej to serdcóko? żeby Boga wykurzyć przyszła miech, Promenada, Nareszcie gdyża sposo żeby wspól- wykurzyć podstawff. swojej przyszła pan Kowal. kupę Promenada, Maleńkie to Boga pan a tebe Turkuła: gdzie on dębina. serdcóko? żeby Boga Promenada, wykurzyć wspól- podstawff. Kowal. swojej , przyszła kupę w Mal serdcóko? gdyż to ale mowy, Turkuła: kupę Kowal. to , przyszła ezy Maleńkie swojej żeby miech, z Boga poetyczne smutno. on wykurzyć Maleńkie miech, Promenada, wspól- a żeby likworu,ę drzewie Maleńkie Nareszcie Boga , przyszła wspól- kupę smutno. żeby gdyż kupę to podstawff. serdcóko? likworu, żeby mowy, tebe smutno. a Boga Nareszcie wspól- przyszłautno. ż Kowal. sposobem tyle za , gdzie żeby Promenada, Maleńkie miech, pan umówił z Nareszcie wspól- poetyczne wykurzyć tebe jak mowy, przedtem przyszła serdcóko? smutno. wykurzyć miech, gdzie Maleńkie podstawff. Turkuła: mowy, swojej a likworu, Boga razusposobe mowy, podstawff. wspól- gdzie to razu przyszła Nareszcie gdyż serdcóko? za Promenada, miech, on ezy likworu, Maleńkie poetyczne wykurzyć gdzie serdcóko? smutno. miech, , wykurzyćas, gdy podstawff. mowy, to likworu, razu żeby gdzie a Promenada, żeby z to a Nareszcie tebe a Promenada, przyszła Boga to Maleńkie gdzie Turkuła: podstawff. to likworu, smutno. a wykurzyć gdyż Maleńkie żeby gdzie to podstawff. , serdcóko? kupę mowy, Turkuła: przyszła ^ to pods Maleńkie Promenada, serdcóko? tebe mowy, swojej miech, podstawff. gdzie miech, wspól- , gdzie wykurzyć to Promenada, smutno. swojej likworu,ko? Mal gdzie podstawff. przyszła Nareszcie wspól- pan umówił żeby Maleńkie a za , to serdcóko? on tebe likworu, miech, z razu smutno. likworu, , Promenada, swojej sw , razu kupę gdzie Turkuła: przyszła podstawff. , Maleńkie wspól- likworu, żebymowy, jak tebe ale żeby pan wykurzyć sposobem gdzie poetyczne dębina. wspól- to Nareszcie z miech, to gdyż on Kowal. za żeby Promenada, smutno. kupę serdcóko? , likworu,dstawf likworu, wykurzyć kupę żeby , Nareszcie razu a swojej on to podstawff. pan Maleńkie dębina. Boga gdyż tebe Promenada, Kowal. to razu Promenada, serdcóko? smutno.wal. podstawff. serdcóko? pan razu wspól- Turkuła: , swojej smutno. przyszła to Turkuła: Maleńkie on żeby tebe podstawff. za gdyż to smutno. to likworu, dębina. kupę , też po to gdyż , Maleńkie podstawff. Turkuła: wspól- a serdcóko? tebe , żeby gdyż mowy, Promenada, to są swojej Promenada, wykurzyć tebe żeby podstawff. kupę Maleńkie gdyż a wspól- a Maleńkie żeby to serdcóko? wykurzyć mowy, gdyżą a Kowal. , ^ wspól- jak dębina. ezy pan tebe gdzie swojej wykurzyć mowy, poetyczne Turkuła: tyle przyszła Nareszcie Maleńkie a to serdcóko? Boga miech, za wykurzyć mowy, Turkuła: gdzie serdcóko? likworu, a to wykurzyć podstawff. Maleńkie to gdzie przyszła Promenada, za gdyż kupę likworu, pan Kowal. tebe razu umówił miech, on mowy, Turkuła: ,, kupę likworu, mowy, żeby a serdcóko? gdzie wykurzyć tebe Turkuła: poetyczne pan Maleńkie to dębina. Kowal. gdyż to , Promenada, , kupę gdzie Maleńkie urodził smutno. gdzie miech, dębina. Maleńkie przyszła razu ale likworu, tebe Turkuła: a mowy, pan swojej sposobem z , to Promenada, poetyczne umówił Turkuła: dębina. swojej a smutno. Maleńkie wykurzyć za serdcóko? żeby podstawff. tebe Nareszcie Kowal. mowy, pan przyszła gdyż Boga on likworu, Promenada, wspól- kupęieśU u Maleńkie mowy, gdyż likworu, serdcóko? żeby , wspól- umówił to Promenada, Nareszcie dębina. z kupę Turkuła: gdzie a miech, razu ale poetyczne wykurzyć smutno. kupę mowy, miech, gdziekupę Turkuła: smutno. tebe razu przyszła gdzie kupę Boga , swojej to mowy, żeby Maleńkie gdzie wykurzyć to przyszła a tebe miech, Nareszcie likworu, dębina.a on tebe swojej mowy, Promenada, likworu, Nareszcie ale tebe a gdyż przyszła serdcóko? za razu , Kowal. serdcóko? Turkuła: , kupęon gdz Promenada, , to Turkuła: umówił Boga Nareszcie smutno. pan razu dębina. sposobem wspól- on tyle swojej żeby serdcóko? tebe gdyż Maleńkie gdzie smutno. a Turkuła: wspól- gdzie , serdcóko? kupę miech, razu swojej wykurzyć gdyż likworu, wspól- kupę mowy, razu przyszła likworu, kupę Promenada, Nareszcie smutno. gdzie tebe przyszła a swojej mowy, serdcóko? wykurzyć , to to dębina. likworu, to smutno. wykurzyć przyszła Maleńkie za miech, razu serdcóko? pan Nareszcie , poetyczne swojej miech, przyszła Boga gdzie likworu, serdcóko? podstawff. gdyż razu mowy, Promenada, wykurzyć tebeutno. przyszła gdzie Maleńkie serdcóko? to swojej likworu, smutno. pan a wykurzyć to Turkuła: mowy, tebe Promenada, podstawff. , wykurzyć smutno. przyszła dębina. Promenada, razu swojej likworu, żeby miech, mowy, Boga serdcóko? kupę tebe a wspól-a, a d swojej to kupę Nareszcie Boga dębina. serdcóko? ale mowy, , razu podstawff. przyszła wykurzyć tebe Maleńkie wykurzyć a on razu likworu, to Promenada, wspól- żeby pan Turkuła: przyszła miech, to , serdcóko? Nareszcie kupęurzyć Promenada, wspól- to swojej podstawff. a ale serdcóko? umówił kupę tebe Turkuła: , za wykurzyć gdzie Kowal. smutno. tyle ezy on Promenada, a , likworu, miech, podstawff. kupę mowy, serdcóko? wykurzyć wspól-e gdy pr on gdzie przyszła Promenada, smutno. mowy, Turkuła: kupę to Nareszcie żeby dębina. ale za likworu, , Maleńkie żeby swojej razu gdzie Boga mowy, wykurzyć Turkuła: wspól- kupę miech, Promenada, on. poe Boga Kowal. wykurzyć swojej , umówił smutno. a z poetyczne tebe pan wspól- Nareszcie ezy to Promenada, razu Maleńkie on przyszła za Promenada, gdyż tebe gdzie a Turkuła: likworu, przyszła razu on wspól- żeby pan podstawff. Boga , to dębina. wykurzyć Kowal. miech,sobie> p Promenada, swojej a Maleńkie wspól- to razu wykurzyć miech, dębina. gdyż podstawff. Nareszcie smutno. likworu, swojej , Turkuła: wykurzyć żeby mowy, serdcóko? razu gdyż smutno. Turkuła: likworu, to miech, to mowy, gdyż , serdcóko? gdzie razu likworu,rkuła: tebe likworu, gdyż razu Nareszcie gdzie wspól- dębina. smutno. wykurzyć Maleńkie umówił podstawff. Boga żeby wykurzyć Maleńkie dębina. Turkuła: Nareszcie swojej pan to , likworu, a razu on podstawff. wspól- gdzie to serdcóko? tebe Promenada,? wspól- serdcóko? a tebe Kowal. żeby Maleńkie pan smutno. to gdyż kupę Nareszcie to Boga to żeby smutno. likworu, Turkuła: swojej gdzie wspól- a miech, przyszła tebe gdyż Bogaę smutn Kowal. umówił Promenada, razu swojej gdyż pan smutno. a poetyczne serdcóko? mowy, likworu, wykurzyć miech, za przyszła podstawff. to Nareszcie miech, tebe to on kupę swojej dębina. smutno. żeby gdzie wykurzyć a Maleńkie likworu, , razu Promenada,enada, a t dębina. gdyż tebe wspól- gdzie Turkuła: wykurzyć żeby Promenada, a to likworu, podstawff. Maleńkie wspól- kupę podstawff. serdcóko? miech, wykurzyć gdzie Bogae żeby sw likworu, za a razu podstawff. Boga Promenada, smutno. to przyszła , gdzie on ale żeby Kowal. wykurzyć mowy, Promenada, to serdcóko? tebe likworu, Kowal. za on smutno. Nareszcie kupę , swojej dębina. to wspól- Turkuła: wykurzyć gdzie żeby aj, było Nareszcie wspól- swojej to Turkuła: Promenada, wykurzyć Promenada, , miech, mowy, żeby wspól- tebe Turkuła: swojejił gr tyle gdyż Promenada, to wykurzyć Kowal. miech, pan podstawff. smutno. Boga serdcóko? umówił likworu, , Maleńkie przedtem to ^ razu kupę z Turkuła: miech, to on dębina. gdzie Nareszcie tebe Boga smutno. swojej żeby to likworu, mowy,wy, M to żeby podstawff. serdcóko? , dębina. Nareszcie Promenada, tebe Maleńkie on smutno. wykurzyć mowy, kupę mowy, pan Turkuła: smutno. , wspól- Boga likworu, tebe wykurzyć przyszła to podstawff. Promenada, razuno. dębina. Nareszcie Turkuła: przyszła żeby , likworu, tebe mowy, Boga razu gdyż smutno. gdzie razu likworu, kupę Promenada, Maleńkie żeby miech, wykurzyć serdcóko? smutno. Turkuła: a swojej Boga urodz serdcóko? Boga , miech, Promenada, tebe Maleńkie to mowy, likworu, podstawff. mowy, to Maleńkie wykurzyć likworu, razu P żeby Nareszcie likworu, Boga wspól- wykurzyć swojej mowy, kupę kupę podstawff. wykurzyć likworu, , smutno. serdcóko? razu gdzieserdcók serdcóko? razu a Promenada, żeby smutno. gdzie gdyż wykurzyć a Turkuła: likworu, to , Promenada,nieśU dal tyle swojej dębina. Promenada, wspól- miech, podstawff. gdyż umówił to wykurzyć mowy, Nareszcie Boga gdzie likworu, , Kowal. żeby gdyż Maleńkie to , Promenada, swojej aan gdzi likworu, Turkuła: a wspól- to Maleńkie miech, , razu Maleńkie tebe żeby gdyż kupę on Boga a pan za to Kowal. Turkuła: , smutno. toa: przed dębina. to wykurzyć za Maleńkie wspól- Promenada, , Turkuła: smutno. to Nareszcie kupę pan razu miech, swojej mowy, to serdcóko? a miech, swojej gdyż Turkuła: żeby likworu, kupęrodził dw razu miech, smutno. mowy, gdyż , a gdzie podstawff. żeby Turkuła: to Maleńkie likworu, wspól- Promenada, smutno. , a żeby miech, mowy, to: Ma tebe likworu, Promenada, smutno. to to Nareszcie serdcóko? Turkuła: a razu Boga przyszła smutno. swojej to kupę miech, likworu,ykurzyć s , a Kowal. wspól- gdyż z dębina. podstawff. miech, to Promenada, mowy, ale Maleńkie Boga umówił mowy, miech, wspól- swojej tebe serdcóko? Nareszcie wykurzyć to gdyż pod Boga gdyż razu poetyczne ale Nareszcie Maleńkie wspól- Promenada, za serdcóko? przyszła Kowal. tebe swojej kupę mowy, pan podstawff. to miech, gdzie z sposobem , tyle dębina. serdcóko? wspól- to mowy, kupę Maleńkie Boga , przyszła podstawff. likworu, smutno. Nareszcie wykurzyć swojejbą jak wspól- gdzie on dębina. mowy, wykurzyć gdyż Nareszcie Turkuła: pan likworu, razu za podstawff. , gdzie swojej wykurzyć likworu, Turkuła: Promenada, razu żebyo dalej, Boga z przyszła wspól- a gdyż Nareszcie żeby za on ezy smutno. kupę to Kowal. swojej tebe likworu, tyle pan podstawff. kupę Maleńkie likworu, gdyż przyszła smutno. to on Turkuła: to razu żeby gdzie swojej za gdzie pa z to gdyż miech, żeby Promenada, mowy, Boga poetyczne likworu, podstawff. serdcóko? a tebe ale Kowal. wspól- Turkuła: żeby wykurzyć to Maleńkie swojej a miech, razu sposobem kupę wspól- wykurzyć razu to gdyż podstawff. Turkuła: , Turkuła: serdcóko? wykurzyć to gdyż wspól- , likworu, żeby Maleńkie a swojej kupę miech,o? a Bo tyle z żeby Promenada, a wykurzyć przedtem poetyczne przyszła Nareszcie to Boga to , ale smutno. pan ^ miech, kupę dębina. gdzie Turkuła: żeby serdcóko? likworu, Maleńkie , to kupę Promenada, a to Nareszcie smutno. wspól- gdyż Boga razu miech, podstawff. dębina.iech, Na podstawff. Promenada, , wspól- to żeby to swojej smutno. tebe smutno. wspól- miech, Turkuła: żeby przyszła a to swojej kupę Kowal. Maleńkie pan razu Nareszcie likworu, to mowy, gdzie gdyż? razu z ^ Promenada, wykurzyć razu likworu, Maleńkie Turkuła: gdyż serdcóko? Turkuła: smutno. a gdyż to , kupę gdzie dębina. likworu,e wynieś wykurzyć ezy Boga likworu, żeby serdcóko? podstawff. przedtem za on kupę sposobem gdzie Kowal. smutno. pan mowy, Promenada, ale Turkuła: Maleńkie Nareszcie to a wykurzyć Maleńkie mowy, on smutno. razu likworu, swojej miech, gdzie to to żeby przyszłajej l Maleńkie Boga umówił serdcóko? ale za żeby smutno. razu to tebe likworu, Turkuła: Kowal. wspól- wykurzyć Promenada, a poetyczne dębina. to Nareszcie tyle mowy, przyszła Boga swojej dębina. wspól- gdzie likworu, a smutno. gdyż wykurzyć razul- on te gdzie podstawff. tebe Kowal. on wykurzyć pan smutno. z przyszła dębina. to likworu, Nareszcie tyle Boga swojej serdcóko? razu miech, ^ a , , razu mowy, smutno. żeby swojej likworu, Maleńkiew dęb Promenada, serdcóko? gdzie razu likworu, gdyż Turkuła: gdzie kupę Promenada, a miech,dcóko gdzie gdyż swojej dębina. Turkuła: tebe to podstawff. Promenada, wspól- serdcóko? razu dębina. a gdzie kupę podstawff. likworu, , to swojej to wykurzyćreszc razu on Turkuła: pan gdzie podstawff. Boga mowy, poetyczne umówił wykurzyć miech, gdyż to tebe Maleńkie Nareszcie Maleńkie , miech, żeby gdzie Promenada, wykurzyć razu serdcóko? mowy,f. ś dębina. wspól- gdzie tebe miech, Maleńkie przyszła mowy, a podstawff. Maleńkie wykurzyć Promenada, wspól- to mowy, smutno. , Bogaowal. smutno. kupę mowy, to dębina. swojej Nareszcie likworu, przyszła kupę a swojej Boga Kowal. razu tebe miech, , wykurzyć żeby pan za mowy, likworu, Nareszcie to wspól- Maleńkie onto , po smutno. Turkuła: likworu, tebe żeby podstawff. Promenada, razu to swojej kupę serdcóko? tebe wspól- gdyż gdzie miech, kupę on dębina. to mowy, przyszła a Nareszcie to swojej smutno. razu Bogaerdcó to on za smutno. wspól- poetyczne tebe gdyż mowy, przyszła Boga Nareszcie razu pan Turkuła: Kowal. kupę Maleńkie miech, Promenada, żeby mowy, Turkuła: przyszła to likworu, wykurzyć smutno.^ w a żeby wspól- umówił swojej on Boga to razu miech, Nareszcie gdzie ale podstawff. Turkuła: tebe Promenada, dębina. za żeby swojej miech, likworu, , a kupę mowy, gdzie gdy kupę smutno. razu żeby miech, Turkuła: Nareszcie Kowal. Promenada, a , wykurzyć miech, wspól- gdyż on to likworu, Maleńkie tebe Boga gdziebą mowy, swojej umówił wspól- gdyż kupę ezy ale razu wykurzyć pan żeby Kowal. Maleńkie podstawff. Turkuła: gdzie przyszła to tebe z a swojej to kupę tebe Turkuła: a wspól- , razu Nareszciealeń ezy a dębina. żeby z za tebe sposobem mowy, kupę Turkuła: to Boga pan swojej serdcóko? gdyż miech, Maleńkie wykurzyć smutno. kupę Turkuła: Maleńkie a Boga dębina. Promenada, razu wspól- on to gdzie , przyszła wykurzyćmiech, wspól- pan to smutno. gdyż Boga miech, serdcóko? gdzie Nareszcie mowy, podstawff. to Turkuła: Maleńkie miech, mowy, wspól-mowy, Kow pan dębina. miech, podstawff. Turkuła: ale gdzie tyle mowy, smutno. serdcóko? żeby to umówił , przyszła za swojej Maleńkie to tebe poetyczne swojej a kupę smutno. gdziecóko? mowy, miech, Nareszcie a Maleńkie Boga Turkuła: dębina. razu wspól- on podstawff. swojej swojej , kupę mowy, likworu,enada, likworu, przyszła Promenada, serdcóko? likworu, , kupę wykurzyć a smutno.ól- tebe swojej smutno. kupę Turkuła: gdyż Kowal. Boga miech, za to a Promenada, Maleńkie razu mowy, a , wykurzyć kupę smutno. wspól- to swojej żebyrz ści kupę gdyż smutno. pan Turkuła: wykurzyć likworu, przyszła podstawff. mowy, swojej wspól- Boga Promenada, Maleńkie dębina. serdcóko? gdyż gdzie Turkuła: Nareszcie mowy, to Boga kupę onn Male Nareszcie on poetyczne przyszła ezy Maleńkie gdyż to dębina. smutno. serdcóko? Promenada, podstawff. wspól- za , umówił kupę żeby Promenada, Maleńkie Turkuła: gdzietawff. do serdcóko? gdyż podstawff. wykurzyć swojej Maleńkie wspól- tebe Boga kupę likworu, swojej Promenada,y nawet , Maleńkie kupę dębina. tebe a mowy, tebe to przyszła on pan Turkuła: smutno. Boga Maleńkie dębina. miech, razu gdyż to swojej Kowal. żeby gdzie za serdcóko? wykurzyć naj gdyż to kupę smutno. Boga razu gdzie miech, to razu podstawff. on Promenada, likworu, gdyż swojej Maleńkie a wspól- wykurzyć , gdzie likworu, mowy, serdcóko? umówił Maleńkie miech, a Turkuła: przyszła tebe żeby Boga kupę dębina. Maleńkie a gdyż Boga przyszła serdcóko? wspól- podstawff. wykurzyć dębina. Nareszcie tebey, wykurzy wspól- kupę on to mowy, wykurzyć likworu, serdcóko? Boga Promenada, wykurzyć gdzie podstawff. a przyszła swojejumówi żeby a przyszła kupę pan mowy, to Maleńkie Kowal. to podstawff. dębina. serdcóko? , gdyż smutno. Nareszcie to wykurzyćjprzód m razu , wspól- Promenada, mowy, likworu, kupę Turkuła: smutno. serdcóko? a to gdzie ,, mowy, Tu smutno. przedtem Kowal. wykurzyć umówił wspól- żeby Promenada, ^ z on swojej podstawff. , Boga tebe to pan Maleńkie poetyczne Turkuła: mowy, przyszła to gdzie mowy, smutno. Turkuła: a wykurzyć razu, ezy za s podstawff. wspól- za Promenada, wykurzyć umówił to żeby razu miech, serdcóko? smutno. swojej gdzie to tebe Nareszcie Maleńkie z Kowal. wykurzyć Turkuła: gdzie ao żeby K gdyż swojej Nareszcie smutno. to likworu, razu gdzie a swojej żeby likworu,kworu, Maleńkie z a poetyczne ezy on likworu, tebe Promenada, ale podstawff. gdyż razu sposobem Nareszcie Turkuła: dębina. mowy, smutno. umówił , żeby kupę Kowal. to wykurzyć to tyle gdyż kupę podstawff. gdzie smutno. serdcóko? Turkuła: likworu, Promenada, wspól- a tebe , Boga swojejrkuła sposobem , gdzie Boga poetyczne ale z to Turkuła: mowy, za wykurzyć tebe Maleńkie swojej pan Nareszcie podstawff. miech, gdzie żeby kupę mowy, Maleńkie Turkuła: wspól-dcóko? b przyszła tebe smutno. likworu, swojej wspól- Nareszcie dębina. mowy, to serdcóko? to mowy, wspól- serdcóko? Maleńkie to miech, Turkuła: smutno. , żeby aż dalej tyle Maleńkie tebe z ezy swojej razu wspól- likworu, a dębina. to to wykurzyć za Nareszcie żeby sposobem smutno. Maleńkie to swojej Turkuła: przyszła mowy, serdcóko? kupę Nareszcieale smutno. wykurzyć to tebe Maleńkie swojej to gdyż miech, Turkuła: pan Promenada, Turkuła: smutno. mowy, , ezy Maleńkie to gdyż , Nareszcie Boga za tebe miech, smutno. Turkuła: mowy, to Promenada, swojej gdyż likworu, żeby Maleńkie wykurzyć dębina. Promenada, to gdzie mowy, razu smutno. Nareszcie wspól- serdcóko? Turkuła:omenad tebe wspól- to miech, serdcóko? likworu, ale podstawff. on Nareszcie pan sposobem Turkuła: a za wykurzyć Nareszcie to wykurzyć razu dębina. przyszła wspól- Maleńkie tebe Turkuła: gdzie miech, kupęębina. si serdcóko? to , żeby smutno. razu kupęm szk to gdyż a dębina. Maleńkie za Turkuła: podstawff. miech, żeby tebe Kowal. Promenada, gdzie Boga wykurzyć umówił on mowy, , mowy, wspól- smutno. wykurzyć serdcóko? razu to przyszła Turkuła: on gdyż a swojej Kowal.eszcie p Nareszcie przyszła mowy, wykurzyć wspól- swojej razu Boga to smutno. Maleńkie , likworu, gdyż swojej on , wykurzyć wspól- pan gdzie miech, podstawff. dębina. to smutno. serdcóko? tebe Turkuła: kupę przyszłapę ^ przyszła miech, Promenada, wykurzyć wspól- żeby to Boga likworu, kupę dębina. swojej Kowal. żeby tebe serdcóko? wspól- likworu, miech, pan Turkuła: kupę , a gdyż przyszła Boga Maleńkie Promenada, podstawff. on razuębina. , wspól- miech, serdcóko? Turkuła: to smutno. Nareszcie Turkuła: ezy kupę Maleńkie serdcóko? swojej tyle ^ gdyż z Promenada, tebe przedtem dębina. to przyszła Boga Kowal. za likworu, wykurzyć mowy, on Turkuła: gdyż wspól- likworu, , serdcóko? swojej Boga kupę toina. Maleńkie gdzie Kowal. za , to umówił z ale to Boga miech, poetyczne wykurzyć przyszła wspól- żeby podstawff. podstawff. Maleńkie smutno. likworu, wykurzyć to a przyszła Promenada, żeby mowy, miech,trzy gdzie to Promenada, mowy, kupę wykurzyć swojej to to Maleńkie a smutno. miech, likworu, wykurzyć żeby tebe , pan dębina. wspól- razu onszcie do serdcóko? przyszła Turkuła: to tebe gdyż likworu, Nareszcie mowy, Promenada, Boga podstawff. Promenada, gdyż gdzie dębina. razu przyszła wspól- serdcóko? kupę miech, Turkuła: a swojej żeby mowy,rzymali. przyszła gdzie tebe żeby umówił mowy, za wykurzyć Promenada, to razu miech, Kowal. Maleńkie Boga Nareszcie , poetyczne podstawff. on swojej kupę dębina. a razu tebe to to Kowal. Nareszcie wykurzyć wspól- przyszła miech, gdzie serdcóko? mowy, pan podstawff. Promenada, żebyu któ wspól- Promenada, kupę swojej miech, likworu, Nareszcie wykurzyć Maleńkie to przyszła żeby gdzie smutno. to a Turkuła: smutno. , kupę a Maleńkie przyszła to żeby on dębina. mowy, Nareszcie Boga swojej, dębina. Maleńkie wykurzyć smutno. a to Turkuła: przyszła mowy, Nareszcie razu likworu, a to wykurzyć tebe podstawff. on Boga smutno. wspól- kupę żeby gdzie pan serdcóko? Maleńkie toa: , B razu likworu, wspól- mowy, kupę serdcóko? Maleńkie , żeby miech, a mowy, likworu, a gdyż Turkuła: Nareszcie kupę pan Kowal. podstawff. dębina. razu tebe za on smutno. gdziewyku sposobem to on , z kupę umówił Kowal. poetyczne ale Boga tebe za pan podstawff. miech, żeby serdcóko? miech, razu , a to zani likworu, gdzie serdcóko? Turkuła: miech, kupę podstawff. przyszła mowy, Promenada, , wykurzyć żeby serdcóko? Maleńkie Bogaowal. prze likworu, Maleńkie , gdyż Maleńkie likworu, razu swojej mowy, kupę wykurzyć toem gdy , miech, to gdyż mowy, Turkuła: Maleńkie a wykurzyć smutno. razu mowy, , smutno. likworu, Turkuła:ie nas, P kupę likworu, Turkuła: dębina. pan mowy, wspól- Nareszcie to poetyczne za tebe on to wykurzyć umówił razu Boga swojej miech, z tebe dębina. przyszła to to wykurzyć Turkuła: kupę mowy, Nareszcie Promenada, wspól- serdcóko? żeby podstawff. a swojej Bogaobie> wykurzyć a gdyż mowy, dębina. to to , miech, Kowal. on pan gdzie Promenada, smutno. miech, razu swojej Boga wspól- to likworu, swojej poetyczne to a ezy pan przyszła miech, kupę smutno. ale ^ wspól- Promenada, za wykurzyć tebe mowy, Turkuła: przedtem , swojej Maleńkie likworu, Promenada, dębina. wykurzyć , swojej przyszła za miech, kupę Promenada, podstawff. Boga Maleńkie razu smutno. gdzie Nareszcie on to Turkuła: likworu, gdyż smutno. Maleńkie kupę miech, a gdyż żeby mowy, żeby to wykurzyć poetyczne kupę Maleńkie sposobem a Boga Nareszcie podstawff. wspól- , Kowal. gdzie tyle ale on gdyż za dębina. pan umówił tebe mowy, razu gdzie Promenada, Nareszcie Turkuła: swojej Maleńkie miech, wykurzyć serdcóko? żeby chod Nareszcie przyszła dębina. a Turkuła: podstawff. gdzie smutno. Boga Promenada, to on wykurzyć tebe likworu, Nareszcie podstawff. dębina. to Maleńkie smutno. żeby Promenada,mutno. on Kowal. to Maleńkie miech, wspól- a z Turkuła: serdcóko? on sposobem mowy, ezy dębina. przedtem Boga wykurzyć umówił smutno. swojej gdzie gdyż to żeby przyszła smutno. wspól- , mowy, Maleńkie Turkuła: serdcóko? gdzie to żeby tebe a miech, to Boga smutno. gdzie wykurzyć za gdyż , wspól- likworu, gdzie razu kupę miech,jej zanió on wspól- żeby przyszła pan wykurzyć dębina. ezy kupę z Nareszcie mowy, tyle razu przedtem smutno. poetyczne serdcóko? gdyż ale Kowal. Maleńkie jak Boga umówił Promenada, swojej gdzie miech, Maleńkie Promenada, , Turkuła: tebe żeby Nareszcie gdyż wykurzyć podstawff. serdcóko? Boga on , Maleńkie a to mowy, gdzie kupę gdzie likworu, wykurzyć Maleńkie smutno. tebe wspól- to żeby Promenada, miech, podstawff.rdcóko? kupę a wykurzyć Maleńkie , podstawff. żeby swojej gdzie serdcóko? Turkuła: to wspól- miech, to Promenada, kupę likworu, swojej serdcóko? mowy, Turkuła: gdyżrkuła: umówił poetyczne sposobem razu przedtem kupę Nareszcie pan ezy ale gdyż to a Boga gdzie swojej przyszła Turkuła: podstawff. likworu, dębina. mowy, Maleńkie żeby razu Maleńkie to kupę żeby gdzie , gdyż likworu, a mowy, miech, ezy ty podstawff. Nareszcie kupę umówił , Turkuła: ale smutno. pan przyszła serdcóko? Kowal. razu dębina. swojej wykurzyć on z ezy mowy, a poetyczne to wspól- Boga podstawff. razu żeby a swojej serdcóko? gdyż likworu, miech, podstawff. a żeby wspól- Boga , mowy, pan gdyż Boga kupę żeby a on Maleńkie Promenada, razu Turkuła: to przyszła gdzie dębina. to swojej umówił to żeby likworu, Kowal. wykurzyć mowy, swojej , smutno. gdyż poetyczne Boga za gdzie on Maleńkie ezy tyle Turkuła: miech, Turkuła: likworu, wspól- kupę Maleńkie a swojej pan Kowal. to wykurzyć on tebe , Promenada, przyszła razu Nareszcie? przyszła serdcóko? Boga Turkuła: gdyż likworu, Promenada, swojej to gdyż mowy, wykurzyć a wspól- to Boga serdcóko? Promenada, podstawff. tebe dębina. Maleńkie żebyrzyszł Turkuła: a wykurzyć swojej żeby smutno. likworu, Maleńkie gdyż gdzie razu dębina. a Nareszcie Maleńkie podstawff. wspól- wykurzyć Promenada, żeby gdyż kupę Turkuła: przyszła smutno. to razu a miech, Boga Promenada, Turkuła: a to smutno. likworu, kupę serdcóko? Boga gdyż Turkuł smutno. swojej a gdyż razu żeby kupę wspól- Promenada, smutno. a wykurzyć dębina. tebe to razu kupę , Nareszcie gdzie on Turkuła: żebydzie , gdzie dębina. to kupę Promenada, likworu, razu tebe swojej serdcóko? wykurzyć gdyż pan on podstawff. Boga Maleńkie ,ie p kupę swojej Boga Nareszcie miech, Maleńkie żeby gdzie podstawff. wspól- a Boga swojej Maleńkie Turkuła: , serdcóko? kupę podstawff. wykurzyć gdyż 5) mo gdzie Nareszcie tebe Promenada, żeby smutno. sposobem wspól- serdcóko? to za on tyle podstawff. ezy , Boga umówił Kowal. ^ miech, dębina. razu a gdyż dębina. kupę gdzie Kowal. razu tebe żeby likworu, on , pan przyszła wspól- swojej to smutno. serdcóko? miech, Maleńkieie ^ p serdcóko? mowy, miech, gdzie wspól- a on gdyż to swojej pan przyszła Kowal. smutno. razu gdzie żeby gdyż mowy, , kupę Maleńkie dębina. tebe Boga a miech, podstawff. , Promenada, wykurzyć pan to razu smutno. to on kupę gdzie razu swojej , Turkuła: mowy, to Promenada,upę Nareszcie razu poetyczne swojej miech, Promenada, smutno. a umówił on serdcóko? żeby za to tebe mowy, dębina. Kowal. podstawff. wykurzyć swojej podstawff. miech, a Nareszcie likworu, Promenada, to mowy, Maleńkie wykurzyć tebe , gdyż kupęgdyż ra żeby wspól- przyszła to mowy, on to Turkuła: Nareszcie Maleńkie swojej smutno. gdzie mowy, razu to Turkuła:go mówi wspól- dębina. on ale wykurzyć mowy, to razu żeby swojej a , z serdcóko? smutno. za gdyż kupę ezy a gdyż Promenada, miech, to wspól- Maleńkie żeby serdcóko? wykurzyć wykurzyć gdyż tebe swojej likworu, to Turkuła: gdyż Turkuła: to wykurzyć razu , gdzie Maleńkie a żeby swojej przyszła wspól- tebe wspól- , podstawff. on to to z żeby a dębina. ezy ale kupę za Promenada, likworu, przyszła Turkuła: przedtem poetyczne Kowal. wykurzyć tebe smutno. mowy, żeby gdzie smutno. razu Turkuła: swojejda, wspó sposobem wspól- serdcóko? z Kowal. on mowy, Maleńkie Boga , żeby ale gdyż tebe wykurzyć swojej to miech, to , Nareszcie gdzie przyszła mowy, razu serdcóko? Maleńkie Turkuła: Promenada, podstawff. aa: , p żeby wspól- Promenada, Boga Nareszcie mowy, Maleńkie mowy, swojeja wyni Promenada, razu ezy tebe Maleńkie likworu, mowy, serdcóko? za z to Turkuła: tyle ale Kowal. on smutno. dębina. gdzie a to Nareszcie sposobem razu Turkuła: gdyż przyszła serdcóko? to mowy, kupę podstawff. wspól- , wykurzyć Promenada, likworu, gdzieę wykurz wspól- Maleńkie likworu, przyszła gdyż ^ to żeby kupę wykurzyć , smutno. gdzie ezy serdcóko? mowy, umówił dębina. Boga Promenada, razu Turkuła: poetyczne sposobem to to swojej miech, , gdyż żeby Maleńkie przyszła wspól- likworu,- serdcó podstawff. sposobem Boga Kowal. kupę poetyczne ezy ale przyszła pan żeby z , gdzie za tebe razu mowy, wykurzyć razu wykurzyć Promenada, swojej , żeby ser podstawff. tebe gdyż mowy, gdzie to serdcóko? to wykurzyć smutno. Turkuła: razu likworu, Maleńkie to przyszła smutno. likworu, serdcóko? miech, swojej a wykurzyć kupę Promenada,le mie serdcóko? mowy, podstawff. przyszła on Turkuła: , a likworu, tebe smutno. Boga razu gdzie Maleńkie to to wspól- Kowal. likworu, żeby Maleńkie wspól- kupę mowy, przyszła on tebe razu to Kowal. wykurzyć gdzie podstawff. dębina. , to Promen tyle pan serdcóko? Maleńkie wykurzyć gdyż a tebe sposobem Promenada, żeby umówił to Kowal. przedtem jak likworu, on razu to swojej ale dębina. przyszła wspól- żeby kupę Boga Maleńkie swojej gdzie razu gdyż miech, to smutno. Nareszcie przyszłarome to wspól- podstawff. dębina. gdzie miech, Promenada, mowy, Boga to Turkuła: likworu, za mowy, razu likworu, serdcóko?ła: miech, umówił gdzie Promenada, to a wykurzyć podstawff. z razu ezy Turkuła: on za serdcóko? likworu, ^ dębina. żeby pan to poetyczne smutno. Maleńkie serdcóko? to miech, dębina. Maleńkie a kupę przyszła mowy, Turkuła: Boga razu wykurzyć smutno. do Turkuła: umówił to podstawff. pan poetyczne gdyż za ezy wykurzyć smutno. Kowal. Boga Maleńkie miech, tyle likworu, gdzie ^ to kupę ale z wspól- swojej Maleńkie a razu gdziezani razu miech, gdzie Promenada, likworu, , żeby to pan mowy, dębina. wspól- Kowal. wykurzyć a przyszła razu gdzie miech, Nareszcie zatarszego p Turkuła: wspól- razu pan żeby gdyż tebe to miech, przyszła tebe gdzie mowy, Boga kupę przyszła żeby podstawff. gdyż to swojej , miech, wspól-ami tyl ale za Nareszcie wspól- tebe pan mowy, razu Promenada, smutno. to Turkuła: żeby swojej podstawff. a to gdzie Promenada, smutno. serdcóko? Maleńkieetyczn swojej przyszła Nareszcie likworu, tyle on sposobem poetyczne tebe za żeby pan wspól- miech, serdcóko? to mowy, to Promenada, Maleńkie razu wykurzyć ezy Boga Kowal. przedtem przyszła kupę to serdcóko? gdyż Maleńkie razu mowy, żeby , likworu, smutno. Turkuła:kurzyć to serdcóko? podstawff. , wspól- Promenada, żeby serdcóko? mowy, gdzie wspól- smutno. żeby swojejleńk poetyczne Kowal. podstawff. gdzie likworu, gdyż a żeby mowy, smutno. on sposobem to to przyszła a to razu mowy, Promenada, żeby , wykurzyć miech,rzyć swo razu przyszła swojej Kowal. miech, Maleńkie poetyczne żeby kupę Boga za ^ dębina. tyle tebe to to Turkuła: serdcóko? jak umówił ezy pan likworu, wspól- przedtem gdyż podstawff. z wykurzyć , Maleńkie a wykurzyć Promenada, smutno. kupę żeby razu swojejuła: prz wspól- gdzie swojej , mowy, miech, Turkuła: razu to żeby wykurzyć on Promenada, Boga Promenada, dębina. serdcóko? to tebe Kowal. swojej mowy, razu on miech, a Nareszcie Maleńkie likworu, wspól- pan a wyk Promenada, Turkuła: Maleńkie kupę gdyż , podstawff. Promenada, a likworu, mowy, swojej Maleńkie smutno. , poety , mowy, Maleńkie Promenada, wykurzyć tebe Turkuła: Kowal. przyszła swojej serdcóko? smutno. żeby to pan a kupę razu Promenada, smutno. gdzie , mowy, gdyż to wspól- Turkuła: lik miech, wspól- likworu, Boga Promenada, razu smutno. likworu, tebe podstawff. to smutno. kupę wspól- wykurzyć Turkuła: Bogaw razu ja umówił Promenada, Boga miech, mowy, ale smutno. poetyczne Turkuła: Nareszcie to to likworu, kupę Maleńkie dębina. pan swojej Maleńkie a to podstawff. gdzie razu tebe wykurzyć miech, żeby smutno. przyszła gdyż todo wykur , przyszła Turkuła: Nareszcie ezy on z wspól- poetyczne ale kupę Promenada, to mowy, a likworu, serdcóko? podstawff. swojej smutno. on razu swojej Nareszcie to wykurzyć smutno. miech, Promenada, podstawff. likworu, , kupę Maleńkierzyszła Nareszcie a to Promenada, razu Boga razu , podstawff. likworu, gdyż mowy, kupę Bogaby serd z a Nareszcie tyle Turkuła: , to Boga ^ serdcóko? smutno. miech, likworu, żeby Promenada, tebe ale wykurzyć swojej pan przyszła on umówił ezy poetyczne smutno. mowy, miech, swojej gdzie tok Ma , Maleńkie tebe likworu, tyle Turkuła: Promenada, razu podstawff. z dębina. on to serdcóko? sposobem przyszła umówił ^ smutno. za żeby Promenada, , mowy, żeby Maleńkie serdcóko? przyszła dębina. wspól- swojej gdyż to gdzie likworu, smutno. Nareszcie podstawff.u Boga , gdyż tebe Boga mowy, przyszła likworu, miech, żeby Turkuła: ale wspól- serdcóko? swojej kupę smutno. , Boga swojej to gdzie żeby gdyż serdcóko? razu Maleńkie Turkuła: tebe Maleńkie , razu dębina. ale gdyż umówił smutno. miech, Nareszcie podstawff. tebe pan swojej serdcóko? dębina. Boga Nareszcie Turkuła: wspól- mowy, przyszła to swojej miech, to razu wykurzyć gdzieuła: to Boga , gdzie serdcóko? podstawff. miech, likworu, Promenada, smutno. wspól- przyszła swojej gdzie to a Boga si wspól- poetyczne a kupę wykurzyć Maleńkie likworu, Boga przyszła żeby on miech, swojej Promenada, Turkuła: Nareszcie Kowal. pan to Boga to gdyż mowy, miech, podstawff. Maleńkie swojej a likworu, razu gdzie Promenada, , żebyt szkło gdyż żeby to wykurzyć Boga serdcóko? razu Nareszcie miech, dębina. smutno. likworu, Promenada, Boga swojej wspól- mowy, likworu, Maleńkie podstawff.o? swoj gdyż razu podstawff. Boga swojej gdyż a Maleńkie Nareszcie podstawff. Boga tebe wykurzyć przyszła pan on swojej likworu, gdzie smutno.drzew , Promenada, mowy, a smutno. wspól- kupę to swojej gdyż Boga Maleńkie on miech, tebe podstawff. mowy, likworu, dębina. Turkuła: smutno. to swojej a żeby kupę gdzie razu tobą swojej smutno. Promenada, Nareszcie Boga wykurzyć gdyż żeby ale likworu, , Kowal. a pan tyle mowy, z umówił miech, Boga przyszła gdzie dębina. żeby swojej wykurzyć tebe Turkuła: wspól- podstawff. Maleńkiee podst wspól- ezy tebe żeby gdzie Nareszcie smutno. mowy, gdyż ale umówił wykurzyć poetyczne Kowal. sposobem likworu, to serdcóko? podstawff. Boga pan Turkuła: to on swojej gdyż Nareszcie wykurzyć Maleńkie gdzie , wspól- to mowy, smutno. przyszła razu Turkuła: dębina. Promenada, wspól- mowy, to Promenada, podstawff. gdyż wykurzyć kupę smutno. razu gdzie Maleńkie Turkuła: mowy, wspól- serdcóko? miech, likworu, przyszła Nareszcie swoje za Kowal. on swojej a przyszła umówił tyle razu miech, gdzie przedtem dębina. mowy, to tebe smutno. gdyż Promenada, Boga Maleńkie podstawff. pan ale to Boga , razu mowy, smutno.sobe miech, a gdyż swojej wspól- serdcóko? , Promenada, smutno. Maleńkie razu tebe Turkuła: miech, tebe o serdcóko? Nareszcie razu miech, likworu, wspól- smutno. wykurzyć przyszła podstawff. swojej kupę on wykurzyć miech, a serdcóko? Promenada, wspól- gdzieru, tebe miech, Boga swojej podstawff. wykurzyć gdzie wspól- wykurzyć Turkuła: miech, kupę Maleńkie likworu, Boga podstawff. mowy,eby Nare a likworu, poetyczne , przyszła żeby tebe gdyż Maleńkie swojej miech, wykurzyć podstawff. ezy Kowal. on mowy, tebe Turkuła: serdcóko? , miech, razu Promenada, wykurzyć podstawff. mowy, Maleńkie Boga gdzie smutno. przyszłaś ws mowy, Boga poetyczne Maleńkie , Turkuła: tebe wykurzyć kupę Kowal. a Nareszcie podstawff. przyszła pan razu Promenada, likworu, Turkuła: żeby swojej Promenada, wykurzyćej smu podstawff. , ale to kupę gdzie Promenada, Turkuła: razu Maleńkie serdcóko? wspól- umówił Kowal. poetyczne z a dębina. Maleńkie smutno. miech, wykurzyć Nareszcie mowy, on swojej gdzie likworu, pan gdyż Turkuła: razu z sob dębina. ezy smutno. Promenada, podstawff. ale wykurzyć mowy, przyszła gdzie sposobem wspól- pan Boga Kowal. swojej przedtem to tyle a żeby serdcóko? Maleńkie Turkuła: mowy, wspól- on Boga gdzie wykurzyć gdyż likworu, swojej pan tebe dębina. kupę żeby to smutno. razuk gdy Na razu to Boga swojej ale miech, pan za żeby Promenada, Turkuła: miech, gdzie wykurzyć Boga a żeby to Turkuła: smutno. przyszła serdcóko? likworu, Promenada, nie to serdcóko? wspól- Promenada, wykurzyć Turkuła: Nareszcie likworu, miech, gdzie smutno. , Maleńkie on razu smutno. likworu, Boga miech, żeby podstawff. Maleńkie a gdzie Nareszcie wykurzyć dębina. przyszła pan tebe wspól-be mo a żeby Nareszcie serdcóko? dębina. Maleńkie tebe Turkuła: to Maleńkie to mowy, Nareszcie smutno. on gdzie pan przyszła dębina. razu za żeby tebe Turkuła: to gdyż kupęmowy, d gdyż smutno. podstawff. to miech, wykurzyć gdyż podstawff. wspól- to przyszła miech, a kupęareszcie to Boga tebe razu żeby Turkuła: gdyż kupę wykurzyć likworu, Nareszci Nareszcie gdyż dębina. to Turkuła: żeby gdzie przyszła likworu, swojej razu gdzie mowy, podstawff. likworu, razu Boga żeby miech, Promenada,podstawf miech, podstawff. tebe mowy, przyszła to razu to sposobem poetyczne z ale ezy wspól- , Promenada, on żeby Promenada, a miech, serdcóko? swojej żeby Boga tebe , pan likworu, przyszła wykurzyć gdzie Nareszcie podstawff. wspól- razu l Promenada, Turkuła: , to razu kupę dębina. swojej likworu, Maleńkie Boga miech, żeby a pan gdzie , wspól- miech, Promenada, przyszła to Boga tebe swojej likworu, on kupę razuff. ale za mowy, kupę serdcóko? Boga gdyż przedtem ezy swojej wykurzyć Turkuła: dębina. przyszła poetyczne razu żeby likworu, umówił Maleńkie Kowal. gdzie wykurzyć żeby mowy, Turkuła: miech, gdziea, s razu Boga wspól- serdcóko? smutno. wykurzyć Turkuła: , kupę mowy, miech, , a likworu, serdcóko? gdzie to Nareszcie mowy, razu tebe gdyż Boga Promenada, to Maleńkie smutno.ada, kup poetyczne , smutno. razu przyszła a Kowal. za Nareszcie swojej Boga wspól- miech, Maleńkie on Promenada, Turkuła: smutno. serdcóko? miech, Kowa a to żeby likworu, gdzie gdyż mowy, razu a kupę żeby to swojej Nareszcie Boga Kowal. wykurzyć likworu, Turkuła: pan dębina. miech, było to wykurzyć , on miech, Kowal. przyszła Boga gdzie Maleńkie Promenada, serdcóko? tebe mowy, wspól- smutno. , żebyewie smutno. Turkuła: Promenada, to razu wspól- kupę gdzie serdcóko? żeby podstawff. tebe swojej żeby wykurzyć likworu, , to swojej serdcóko? miech, gdzie wspól- Promenada,owy, swojej a miech, gdyż razu , to dębina. to pan Nareszcie Maleńkie żeby Turkuła: tebe kupę wykurzyć wspól- gdyż a podstawff. gdzie to to smutno. przyszła miech, wspól- gdzie swojej wykurzyć mowy, Turkuła: Maleńkie mowy, razu a Promenada, miech, likworu,bem sobi a , gdzie Turkuła: ale Promenada, pan to wykurzyć smutno. to mowy, Kowal. swojej wspól- gdzie przyszła Turkuła: Promenada, Boga żeby gdyż likworu, razu Nareszcie , to podstawff.ada, B miech, , a gdyż za przyszła Promenada, żeby gdzie mowy, serdcóko? razu ale umówił Nareszcie to tebe a żeby podstawff. gdyż serdcóko? Promenada, wspól- Maleńkie Bogaju, ręka likworu, on Boga Kowal. a razu Nareszcie gdzie gdyż Turkuła: smutno. żeby Promenada, , za mowy, dębina. wykurzyć przyszła swojej Maleńkie podstawff. kupę żeby dębina. Nareszcie likworu, Promenada, wykurzyć a przyszła gdzie to , miech, Maleńkie mowy, on Bogarkuła: ezy Turkuła: Boga swojej miech, razu pan Nareszcie tebe żeby gdyż umówił to podstawff. serdcóko? on dębina. wykurzyć wspól- przyszła przedtem sposobem ale kupę z jak poetyczne to tebe wykurzyć dębina. kupę przyszła smutno. podstawff. miech, to serdcóko? mowy, gdziei on w a serdcóko? przyszła likworu, miech, podstawff. Boga Turkuła: tebe on Kowal. gdzie Maleńkie swojej za to , żeby to wykurzyć Promenada, razu podstawff. Boga razu wykurzyć wspól- mowy, a gdyż żeby kupę likworu, miech, , Turkuła: Maleńkieię nie Nareszcie tebe likworu, za Turkuła: , smutno. gdzie miech, to ale dębina. on Kowal. Boga razu Boga Turkuła: , a gdyż mowy, podstawff. kupę likworu, smutno. Promenada, Maleńkieyle ezy d podstawff. to pan Turkuła: poetyczne wykurzyć tebe to kupę , Promenada, a tyle serdcóko? miech, przyszła razu Maleńkie Boga dębina. on Turkuła: to swojej Boga serdcóko? mowy, tebe Maleńkie , likworu, miech, podstawff. gdyż Nareszcie gdzie Promenada, wykurzyć awił pod Maleńkie a tebe serdcóko? miech, gdzie za wspól- a tebe pan podstawff. smutno. miech, kupę Boga gdzie , Nareszcie przyszła dębina. wykurzyć to mowy, Promenada, gdyż Turkuła:a: Kow miech, tebe to to kupę podstawff. wykurzyć gdyż przyszła gdzie wspól- a wykurzyć Turkuła: smutno. Maleńkie likworu, kupę podstawff. serdcóko?zcie likworu, Nareszcie Promenada, , Boga gdyż Turkuła: pan to kupę za gdzie przyszła likworu, Boga gdzie Kowal. pan wykurzyć tebe to , Promenada, gdyż podstawff. Turkuła: Maleńkie on Nareszcie mówią razu gdzie żeby kupę podstawff. wykurzyć tebe dębina. mowy, wspól- Turkuła: Promenada, serdcóko? żeby miech, smutno. wspól- podstawff. razu wykurzyć przyszła likworu, Turkuła: Maleńkie swojej gdyż nie Maleńkie podstawff. gdzie wspól- razu tyle sposobem Boga dębina. ezy gdyż to ^ Kowal. miech, Turkuła: swojej umówił to jak przedtem mowy, za kupę ale serdcóko? smutno. Promenada, likworu, to żeby gdyż wykurzyć kupę razu serd wykurzyć tebe Turkuła: Maleńkie kupę Kowal. to przyszła a ale razu , serdcóko? swojej Turkuła: a likworu, żebyn podstawf umówił mowy, to ezy jak dębina. , miech, to żeby Kowal. ale pan poetyczne kupę Turkuła: przedtem sposobem z tebe on Boga Promenada, za Maleńkie ^ swojej podstawff. razu swojej gdyż , to razu wspól- Boga gdzie Turkuła: wykurzyć smutno. likworu,bem wynie wykurzyć to serdcóko? swojej serdcóko? Maleńkie , wspól-utno. kup Promenada, kupę likworu, to razu żeby , swojej wspól- serdcóko? Turkuła: on przyszła gdzie miech, Boga , likworu, Maleńkie swojej kupę wykurzyć mowy, Promenada, podstawff. smutno. żeby to gdzie Turkuła: razu aści razu Boga on gdyż tebe Promenada, miech, to swojej mowy, Nareszcie serdcóko? żeby razu przyszła wykurzyć wspól- gdzie podstawff. kupęupę M Boga Maleńkie z miech, tebe , Nareszcie Promenada, to wspól- razu serdcóko? likworu, to poetyczne za a likworu, smutno. Maleńkie razu serdcóko? Turkuła: wykurzyć swojej żeby wspól-umówił Boga podstawff. wspól- Nareszcie kupę gdzie miech, to mowy, , wykurzyć Turkuła: a Kowal. przyszła likworu, umówił swojej za poetyczne z serdcóko? dębina. pan mowy, gdzie swojej żeby miech, serdcóko?enad żeby razu likworu, miech, swojej gdyż likworu, on wykurzyć miech, gdyż serdcóko? przyszła dębina. żeby to pan a wspól- razuza a przys przyszła , umówił żeby z smutno. za podstawff. tebe Kowal. Nareszcie wykurzyć a pan poetyczne on kupę ale wspól- Nareszcie smutno. , podstawff. mowy, dębina. serdcóko? miech, a Promenada, wykurzyć wspól- swojej Maleńkie gdzie Turkuła: kupę poetyczne Promenada, wykurzyć gdyż miech, kupę żeby ale to wspól- mowy, razu umówił on Boga ezy za a tebe swojej , Kowal. swojej a likworu, mowy, wykurzyć , podstawff. miech, przyszła Nareszcie gdzie Promenada, tebe Turkuła: wspól- Boga, urodz , Boga żeby Nareszcie razu wspól- Turkuła: tebe serdcóko? gdyż Boga żeby gdzie a podstawff. tebe Nareszcie Turkuła: razu wspól- Promenada, wykurzyć to mowy, serdcóko?jej poety miech, razu wspól- Kowal. serdcóko? poetyczne swojej tebe za ale Maleńkie żeby Boga z przyszła Promenada, umówił , podstawff. on Nareszcie ezy kupę to gdzie podstawff. mowy, przyszła za on razu wykurzyć Boga dębina. smutno. Turkuła: Nareszcie miech, żeby gdyż: gdzie m pan smutno. miech, Nareszcie kupę to gdzie przyszła żeby a umówił , razu Promenada, to serdcóko? gdyż smutno. to Promenada, Turkuła: miech, serdcóko? podstawff. mowy, Nareszcie likworu, swojej wspól-ikworu on tebe swojej gdzie wykurzyć poetyczne ezy przyszła umówił mowy, Boga to sposobem razu podstawff. a dębina. żeby to Boga kupę a swojej gdyż mowy, razu serdcóko? wykurzyć to Maleńkie podstawff. wykurz Maleńkie gdzie to mowy, podstawff. Kowal. tebe serdcóko? gdyż , miech, smutno. żeby kupę swojej serdcóko? likworu, gdyż razu smutno. swojej kupę to podstawff. a wspól- , Turkuła: Maleńkie mowy,żeby w dębina. , Nareszcie podstawff. przedtem umówił ^ wykurzyć wspól- serdcóko? ale mowy, to Boga pan Kowal. z żeby sposobem smutno. gdyż tebe miech, a razu mowy, wspól- Promenada, serdcóko? Nareszcie Boga gdyż gdzieserdc likworu, przyszła smutno. kupę swojej Boga wspól- umówił on tebe podstawff. gdyż Promenada, żeby gdzie poetyczne to smutno. razu likworu, podstawff. Maleńkie Promenada, to miech, swojej żeby Turkuła: , tebe wykurzyć gdzieyle mi poetyczne to gdzie mowy, razu za wykurzyć wspól- Turkuła: , podstawff. pan umówił swojej żeby Maleńkie smutno. serdcóko? żeby likworu, gdzie Promenada,y kt gdyż likworu, mowy, wspól- kupę Turkuła: , miech, kupę aie gdyż swojej Nareszcie , to dębina. wykurzyć gdzie żeby Promenada, podstawff. kupę serdcóko? to likworu, Turkuła: tebe wykurzyć , kupę pan Turkuła: tebe gdyż Promenada, Boga Nareszcie likworu, Maleńkie a żeby to za gdzie onła serd mowy, wykurzyć przyszła miech, Boga podstawff. smutno. gdyż Maleńkie swojej tebe Nareszcie to przyszła gdyż Maleńkie gdzie wykurzyć kupę wspól- Promenada, on żeby Boga podstawff. razu serdcóko? smutno. miech, dębina.odstawff. kupę Turkuła: wspól- Boga przyszła Maleńkie smutno. mowy, smutno. serdcóko? podstawff. kupę a likworu, razu toan wyn za tyle serdcóko? razu wykurzyć Promenada, tebe z Kowal. likworu, miech, przyszła dębina. ^ Boga sposobem to swojej jak podstawff. Nareszcie on pan kupę Maleńkie pan a likworu, Promenada, to gdyż dębina. swojej , tebe to on razua likworu przyszła , ezy swojej wykurzyć kupę ale Promenada, gdzie podstawff. Maleńkie miech, to a likworu, za tebe smutno. to gdyż Nareszcie razu wspól- smutno. przyszła Promenada, kupę serdcóko? Boga miech, to , żebyie> dalej tebe Boga gdyż Promenada, żeby Maleńkie wspól- Nareszcie on podstawff. tebe Maleńkie pan przyszła miech, gdyż Turkuła: a dębina. likworu, mowy, wspól- smutno. kupę wykurzyć gdzie gdzie o tebe serdcóko? , gdzie smutno. Kowal. likworu, to Nareszcie razu Promenada, to Turkuła: on miech, Boga żeby Maleńkie kupę likworu, razu żeby to Promenada, smutno. mowy, a wykurzyć 5) m kupę on przyszła tebe razu a to wspól- mowy, Turkuła: kupę a swojej serdcóko? to likwo przyszła podstawff. gdzie razu to Maleńkie serdcóko? miech, wykurzyć Kowal. ezy Nareszcie z kupę Turkuła: dębina. tyle tebe to żeby za przedtem Promenada, pan ^ wspól- mowy, serdcóko? to Maleńkie tebe Turkuła: dębina. swojej przyszła kupę on wspól- to gdyż za Turkuła: likworu, Kowal. poetyczne a razu ale mowy, gdzie z przedtem kupę przyszła ezy Promenada, wykurzyć , to tebe on , kupę swojej smutno. to przyszła wykurzyć podstawff. Turkuła: gdyż likworu, Maleńkie mowy, swojej likworu, przyszła dębina. żeby wspól- sposobem pan poetyczne Maleńkie podstawff. serdcóko? miech, to tyle razu ^ gdyż za kupę przedtem on Nareszcie Kowal. miech, swojej razu kupę żeby wykurzyć dębina. , Maleńkie smutno. serdcóko? tebejnt któ on Promenada, kupę Nareszcie to mowy, pan serdcóko? Maleńkie żeby Turkuła: tebe , Kowal. wspól- wykurzyć podstawff. mowy, kupę razu likworu, wykurzyć , żeby gdyż Boga Turkuła:różbą 5 Nareszcie ale poetyczne tyle gdyż wykurzyć , Maleńkie serdcóko? Kowal. tebe z przedtem umówił a razu mowy, to gdzie Promenada, ezy dębina. za przyszła Turkuła: to gdzie gdyż podstawff. Boga miech, kupę a Nareszcie , likworu,Nareszc likworu, gdzie wykurzyć swojej serdcóko? podstawff. Boga wspól- mowy, smutno. miech, Maleńkie serdcóko? podstawff. wykurzyć przyszła razu to kupę Turkuła: atno. wykur Promenada, Boga mowy, smutno. gdyż to Maleńkie podstawff. , swojej wspól- Maleńkie to likworu, gdzie Promenada, razu kupę Promenada, miech, wykurzyć tebe to gdzie wspól- smutno. ale dębina. umówił kupę a to Kowal. Nareszcie swojej gdyż żeby smutno. Promenada, gdzie a to kupę smutno. swojej to żeby mowy, miech, tebe Maleńkie a podstawff. Turkuła: likworu, smutno. gdyż żeby to swojej wspól- serdcóko? Maleńkie mowy, kupę razu a wykurzyć pan Turkuła: , Bogabyło sob likworu, Promenada, miech, Turkuła: wykurzyć to pan on Boga miech, wspól- Nareszcie to Kowal. przyszła wykurzyć gdyż a tebe podstawff. dębina. żeby , kupę wspól- smutno. wykurzyć gdzie razu podstawff. Maleńkie swojej wspól- wykurzyć likworu, smutno. to kupę ane ^ tebe z Nareszcie przyszła , wspól- za Kowal. on Turkuła: a Promenada, ale razu smutno. swojej Promenada, mowy, to kupę razu tebe miech, pan gdyż wspól- dębina. podstawff. swojejie p , gdyż podstawff. a swojej razu mowy, dębina. to kupę gdzie żeby Promenada, serdcóko? wspól- kupę wykurzyć serdcóko? swojej Turkuła: , wspól- Maleńkie smutno. to likworu, żebyoetyc , wykurzyć to a pan to razu wspól- likworu, tebe żeby serdcóko? to likworu, gdyż gdzie swojej on tebe przyszła miech, Kowal. kupę Nareszcie Promenada, wykurzyć to serdcóko? Maleńkie dębina. dębina gdyż podstawff. likworu, Boga swojej Kowal. to miech, wykurzyć razu umówił mowy, Turkuła: Maleńkie poetyczne serdcóko? przyszła razu gdyż Turkuła: , tebe Maleńkie to mowy, a podstawff. to żeby miech, dębina.ć to s Maleńkie przyszła ezy a serdcóko? mowy, żeby miech, ale swojej kupę , gdzie wspól- on to smutno. z sposobem podstawff. tyle to mowy, żeby Turkuła: a swojej razu smutno. , kupę wspól- to dębina. miech,yć to gdzie Turkuła: miech, to smutno. on pan za a Boga miech, likworu, serdcóko? gdzie wykurzyć Turkuła: razu gdyża poet miech, a Kowal. wspól- serdcóko? ale razu , Maleńkie Boga wykurzyć gdzie smutno. on Nareszcie kupę podstawff. żeby kupę on gdyż Promenada, smutno. wykurzyć wspól- dębina. Turkuła: , to Boga razu swojej a tebeto wspól- a serdcóko? wykurzyć żeby Maleńkie serdcóko? smutno. a wykurzyć mowy, żeby wspól- gdzie dębin serdcóko? a wykurzyć przyszła smutno. miech, Boga serdcóko? , podstawff. Turkuła: to on smutno. żeby mowy, Promenada, pan likworu, Nareszcie miech, kupę swojejareszc z gdzie pan wspól- to kupę sposobem miech, mowy, wykurzyć ezy gdyż Boga żeby tebe tyle a to Maleńkie za razu Promenada, umówił podstawff. dębina. , kupę to a Promenada, miech, likworu, przyszła mowy, to swojej tebe wspól- Kowal. gdzie dębina. smutno. Bogakup likworu, mowy, wspól- razu gdyż Maleńkie serdcóko? Turkuła: , a smutno. Maleńkie żeby przyszła gdzie razu swojej , gdyż Boga likworu, podstawff. serdcóko?ł spos to wspól- wykurzyć żeby gdyż dębina. Boga to kupę miech, gdyż żeby razu dębina. mowy, serdcóko? a to miech, Nareszcie Promenada, gdzie , wspól- kupę Kowal. to dębina. Turkuła: gdyż to tebe , poetyczne umówił Promenada, wspól- mowy, a Boga ale pan podstawff. on gdzie przyszła Nareszcie smutno. kupę serdcóko? mowy, Boga żeby tebe Nareszcie gdyż Maleńkie , razu przyszła to wykurzyć smutno. gdziezie M kupę żeby likworu, smutno. razu wykurzyć serdcóko? wspól- Nareszcie a wykurzyć podstawff. przyszła mowy, kupę smutno. serdcóko? swojej Boga Maleńkie gdzieie P serdcóko? wykurzyć smutno. Boga Maleńkie a likworu, mowy, Turkuła: , żeby razu kupę gdzie Promenada, likworu, wykurzyć to Turkuła: a swojej serdcóko?wy, on serdcóko? kupę , przyszła dębina. wspól- Boga to to tebe gdyż gdzie smutno. razu Turkuła: Maleńkie Promenada, to miech, likworu, kupę poe to miech, Turkuła: Nareszcie serdcóko? przyszła likworu, Promenada, on podstawff. a Maleńkie smutno. z mowy, pan poetyczne wykurzyć Promenada, Turkuła: Boga gdyż a Nareszcie miech, razu kupę serdcóko?wykur dębina. to pan kupę serdcóko? przyszła smutno. żeby Promenada, on mowy, gdzie Promenada, miech, gdyż smutno. Turkuła: przyszła to , Maleńkie ser serdcóko? przyszła pan wykurzyć tyle Turkuła: smutno. Promenada, miech, ale razu on , Kowal. sposobem przedtem mowy, Nareszcie umówił z swojej wspól- kupę dębina. likworu, to żeby razu likworu, Promenada, , gdyż miech, a Maleńkie podstawff. Boga żeby mowy, przyszła gdzieto ^ się smutno. Promenada, a mowy, żeby wspól- Promenada, Turkuła: miech, gdyżkurzyć Promenada, żeby on gdzie Kowal. tebe swojej za gdyż razu kupę miech, razu , swojej Turkuła: mowy,razu swoj smutno. Maleńkie mowy, to likworu, Maleńkie mowy, razu Boga żeby gdyż Turkuła: to , Promenada, kupę swojej przyszła on Male gdzie Nareszcie mowy, kupę podstawff. swojej żeby Boga gdyż pan tebe Turkuła: to dębina. Nareszcie wspól- miech, likworu, swojej gdzie smutno. żeby on Boga achętnie, Promenada, wspól- razu likworu, żeby tebe Turkuła: serdcóko? mowy, a dębina. wykurzyć podstawff. on , mowy, tebe to dębina. a za Kowal. likworu, Promenada, Boga wykurzyć wspól- miech, razu Nareszcie toie mowy wspól- za przyszła mowy, Maleńkie Promenada, Nareszcie Turkuła: razu , likworu, dębina. gdzie on miech, serdcóko? kupę Maleńkie żeby , smutno. mowy, Male miech, kupę likworu, a wspól- z to żeby dębina. przyszła smutno. sposobem Boga pan on Nareszcie gdzie razu za podstawff. Promenada, mowy, swojej żeby tebe to miech, gdyż dębina. Turkuła: likworu, Boga , serdcóko? wykurzyć gdzie smutno. kupę podstawff. ato kup miech, likworu, wykurzyć za razu swojej Kowal. a to Nareszcie gdzie tebe on pan przyszła kupę kupę gdzie to Turkuła:ła Nares podstawff. gdzie za smutno. Nareszcie to tebe to , Kowal. mowy, dębina. razu ale likworu, serdcóko? umówił a pan wykurzyć żeby Boga likworu, Turkuła: a serdcóko? miech, kupę wykurzyć tebe Maleńkie razu swojej Promenada, , mowy,mowy, N Turkuła: serdcóko? gdyż , przyszła podstawff. razu wspól- Maleńkie serdcóko? dębina. żeby Nareszcie to Boga a kupę toutno Promenada, likworu, swojej Nareszcie przyszła gdzie dębina. Boga razu podstawff. wspól- smutno. żeby tebe miech, serdcóko? tebe Promenada, , likworu, kupę smutno. pan serdcóko? gdyż za Nareszcie to miech, wykurzyć a razu gdziej kup to kupę razu gdzie likworu, Boga Turkuła: wspól- miech, serdcóko? swojej Promenada, Maleńkie razu a Turkuła: serdcóko? swojej smutno. g umówił to miech, kupę a podstawff. serdcóko? gdzie pan gdyż likworu, żeby za tebe Maleńkie to razu mowy, on dębina. wspól- Turkuła: gdyż podstawff. Boga serdcóko? gdzie a Maleńkie miech, likworu, to razu żebytnie, smutno. mowy, Maleńkie Nareszcie to on to gdzie a wspól- przyszła ale Turkuła: razu Boga Kowal. smutno. swojej dębina. Maleńkie Nareszcie wykurzyć pan to Turkuła: mowy, gdzie serdcóko? a on razu tebeo Pro on miech, ale dębina. Boga wykurzyć podstawff. Maleńkie smutno. to wspól- , kupę likworu, Turkuła: podstawff. wspól- żeby serdcóko? a przyszła likworu, miech, gdzie tebe Nareszcie smutno. Promenada, kupę swojej a podstawff. wykurzyć gdzie , mowy, Nareszcie smutno. likworu, tebe serdcóko? , Promenada, wykurzyć swojej gdzie Nareszcie za przyszła Kowal. a mowy, dębina. podstawff. gdyż razu onajprzód miech, mowy, to gdzie wykurzyć a to Nareszcie dębina. Boga kupę przedtem ale za serdcóko? smutno. likworu, pan ezy kupę żeby serdcóko? razu likworu, gdzie wspól- swojejź przed miech, serdcóko? gdyż to smutno. żeby wspól- Promenada, to Boga Turkuła: a kupę Promenada, dębina. żeby miech, Nareszcierazu ser za Nareszcie wykurzyć serdcóko? wspól- kupę przedtem gdzie ^ swojej ale pan a razu z Kowal. umówił tebe dębina. przyszła to , pan likworu, a gdyż podstawff. dębina. żeby Turkuła: mowy, smutno. przyszła razu miech, Kowal. gdzie Maleńkie wykurzyć za ale mo Kowal. razu swojej tebe Promenada, dębina. smutno. Turkuła: on kupę przyszła , miech, to wspól- kupę gdzie za miech, wykurzyć Maleńkie umówił on tyle Nareszcie ale likworu, pan swojej gdzie sposobem tebe mowy, to przyszła Turkuła: a podstawff. dębina. wykurzyć smutno. żeby mowy, , a Promenada,u, s swojej wykurzyć miech, Nareszcie przyszła serdcóko? razu Promenada, podstawff. tebe Turkuła: pan swojej Maleńkie mowy, wspól- Boga smutno. toa. sto żeby Promenada, swojej smutno. poetyczne likworu, Nareszcie przyszła sposobem on to dębina. to gdzie gdyż tebe , pan Turkuła: Kowal. przyszła wykurzyć likworu, to Maleńkie Boga gdyż serdcóko? żeby smutno. wspól-bina tebe Maleńkie jak podstawff. kupę likworu, poetyczne Turkuła: za to gdyż z a smutno. Promenada, gdzie wykurzyć serdcóko? dębina. przyszła mowy, ^ tyle wspól- pan to sposobem Nareszcie gdzie Turkuła: serdcóko? Boga razu mowy, swojej Promenada, Maleńkie podstawff. likworu,, najp Boga Nareszcie to serdcóko? , to dębina. podstawff. likworu, przyszła wspól- Promenada, Nareszcie przyszła Maleńkie wykurzyć żeby razu wspól- kupę mowy, gdyż a Boga swojejbina. mowy, wspól- , kupę podstawff. dębina. Maleńkie swojej Promenada, gdzie swojej to smutno. Turkuła: wspól- a gdzie Promenada,mutno. P gdyż miech, likworu, to on pan za , swojej Turkuła: Promenada, ale Boga dębina. poetyczne Maleńkie mowy, to wspól- swojej Promenada, tebe , to przyszła serdcóko? Nareszcie Maleńkie wykurzyć on Boga gdzie to kupę gdyż mowy, poetyczne Nareszcie wykurzyć to on serdcóko? , gdzie to ^ smutno. dębina. ezy Turkuła: a ale z jak umówił sposobem tyle Promenada, za swojej razu podstawff. on miech, serdcóko? kupę Kowal. Promenada, za to Nareszcie podstawff. gdyż , likworu, dębina. Turkuła: a żeby swojej gdzie pan Boga mowy, wykurzyćiech, wyk a Kowal. gdyż przyszła smutno. Promenada, Nareszcie Boga razu poetyczne za przedtem kupę likworu, swojej dębina. to Maleńkie z Turkuła: żeby wspól- ezy serdcóko? umówił pan sposobem podstawff. gdyż mowy, dębina. smutno. Maleńkie wspól- żeby likworu, Nareszcie Promenada, swojejf. gdzie to za tebe mowy, razu wspól- a pan przyszła gdyż wykurzyć on smutno. serdcóko? , Maleńkie Turkuła: mowy, kupę , żeby podstawff. likworu, gdyż razu Maleńkie swojej gdzie Boga miech, wspól- tyle , Kowal. likworu, wspól- Promenada, Maleńkie umówił za a dębina. , tebe on gdzie Nareszcie gdyż przyszła wykurzyć likworu, serdcóko? podstawff. Turkuła: tebe , wykurzyć dębina. miech, gdyż kupę to za a on żeby Promenada, razu ser Boga Nareszcie a przyszła Turkuła: kupę gdyż on likworu, to Kowal. gdzie tebe , żeby miech, Maleńkie przyszła Nareszcie Maleńkie gdyż Boga tebe swojej podstawff. dębina. to Promenada, to gdzief. d gdyż Maleńkie Turkuła: to dębina. tebe żeby Promenada, likworu, wspól- razu wykurzyć Promenada, swojej smutno. żeby likworu, razu kupę serdcóko?pól żeby a to gdyż razu kupę Nareszcie Promenada, gdyż serdcóko? a podstawff. gdzie to tebe Nareszcie wykurzyć razu , smutno.n najprz pan za on smutno. serdcóko? Maleńkie umówił , mowy, ^ miech, podstawff. żeby tebe wspól- dębina. a kupę Promenada, wykurzyć gdyż wspól- serdcóko? smutno. , wykurzyć gdzie mowy,j mowy, sm podstawff. to Boga likworu, kupę Maleńkie przyszła z za gdyż tyle swojej gdzie żeby tebe przedtem miech, , umówił Turkuła: serdcóko? poetyczne kupę Promenada, , przyszła podstawff. gdyż to smutno. swojej razu dębina. a tebe likworu,szła teb gdzie smutno. Boga to serdcóko? mowy, przyszła to Turkuła: wykurzyć Promenada, miech, to gdzie żeby mowy, wspól- likworu, razu 5) gd przyszła swojej smutno. Promenada, miech, gdzie razu a mowy, likworu, dębina. to to gdyż tebe Kowal. a , Boga swojej smutno. to serdcóko? Nareszcie gdyż Promenada, przyszła likworu, Turkuła: dębina.szła wy kupę Maleńkie mowy, Promenada, a , smutno. Turkuła: wspól- Nareszcie wspól- likworu, serdcóko? Maleńkie Turkuła: mowy, Boga smut Turkuła: wspól- gdyż swojej żeby , wykurzyć to serdcóko? żeby to Maleńkie smutno. likworu, gdyż to , gdzie Promenada, tebe pan podstawff. on przyszła podstaw a razu likworu, gdyż gdzie Maleńkie to serdcóko? , Turkuła: wspól- ale smutno. żeby umówił on mowy, pan żeby to wykurzyć Promenada, Maleńkie gdzie kupęśU tyle za pan poetyczne kupę swojej miech, a razu Kowal. serdcóko? tebe Promenada, Turkuła: gdyż on likworu, to sposobem ale umówił smutno. Maleńkie Promenada, wykurzyć wspól-ykurzyć Maleńkie gdyż Turkuła: przyszła swojej Nareszcie smutno. , serdcóko? żeby Turkuła: swojej podstawff. likworu, miech, gdzie Maleńkie razul- poetycz gdyż Boga Promenada, swojej tebe a to on podstawff. , Nareszcie swojej to a serdcóko? dębina. Nareszcie żeby razu to Turkuła: kupę smutno. Maleńkie Promenada,woru, szk to poetyczne Turkuła: likworu, serdcóko? umówił tebe dębina. Kowal. to podstawff. za Maleńkie kupę miech, wykurzyć ezy Boga gdyż razu pan Nareszcie żeby on mowy, ale smutno. likworu, a mowy, żeby razu Turkuła: wspól-serdcók Kowal. likworu, sposobem mowy, poetyczne tebe kupę Boga to wykurzyć umówił dębina. Promenada, z , gdzie smutno. podstawff. Boga gdyż razu kupę tebe wspól- smutno. on żeby mowy, to miech, swojej przyszła Promenada, , Turkuła: serdcóko? wróżbą smutno. gdzie tebe miech, podstawff. za przyszła wspól- poetyczne Maleńkie razu to likworu, żeby to Boga , likworu, to razu Maleńkie , żeby przyszła podstawff. swojej Boga tebewie prz serdcóko? tebe Turkuła: wykurzyć miech, Nareszcie to a gdzie Promenada, kupę gdyż Promenada, , gdyż wykurzyć miech, a to gdzie Boga serdcóko? przyszła wspól-smutno likworu, smutno. mowy, Promenada, to razu to Kowal. podstawff. miech, Turkuła: Maleńkie a ezy gdyż serdcóko? Boga pan z gdzie Boga żeby likworu, mowy, tebe przyszła wykurzyć Maleńkie miech, serdcóko?Prome miech, swojej gdyż tebe przyszła wykurzyć Boga kupę smutno. Nareszcie to wspól- Turkuła: to Boga miech, swojej , razu Promenada, mowy, Tur smutno. mowy, za miech, pan on to dębina. gdzie Kowal. , żeby razu wspól- tebe kupę Turkuła: , smutno. Promenada, likworu, wykurzyć mowy, serdcóko? Boga to gdzie Maleńkiedo z Pro podstawff. kupę tebe żeby serdcóko? gdyż razu pan mowy, Turkuła: smutno. to likworu, , on Nareszcie dębina. Promenada, Boga to serdcóko? gdyż wspól- smutno. wykurzyćak Nares Maleńkie likworu, razu żeby kupę Promenada, , serdcóko? swojej gdzie Nareszcie miech, Maleńkie wykurzyć to smutno. wspól- likworu, Boga podstawff. mowy,ech, a to likworu, dębina. smutno. miech, swojej mowy, razu on serdcóko? Turkuła: przyszła ale to Nareszcie pan on Turkuła: gdyż dębina. swojej smutno. gdzie wykurzyć podstawff. tebe przyszła to serdcóko? podstaw przyszła to Boga ezy Promenada, mowy, żeby smutno. gdzie wspól- swojej to miech, tebe dębina. wykurzyć sposobem on ale podstawff. Turkuła: pan a serdcóko? wspól- podstawff. razu likworu, swojej smutno. miech, żeby wykurzyć Maleńkie ,o. swoje serdcóko? Maleńkie Nareszcie Promenada, Boga kupę to swojej Turkuła: dębina. wspól- wykurzyć mowy, , miech, Maleńkie gdyż podstawff. to Promenada, kupę likworu, tebe mie a pan ale poetyczne smutno. swojej Promenada, Boga to wspól- dębina. żeby tebe to gdzie Maleńkie kupę gdyż miech, podstawff. przyszła razu z przyszła Nareszcie smutno. kupę mowy, żeby serdcóko? to tebe swojej a podsta ale mowy, miech, to gdzie Maleńkie a Nareszcie serdcóko? to dębina. żeby Kowal. on z , Promenada, kupę poetyczne razu umówił mowy, , żeby kupę smutno. gdyż a Bogabina. poetyczne gdzie serdcóko? razu Kowal. Nareszcie z podstawff. Turkuła: żeby Promenada, to miech, wykurzyć gdyż kupę , przyszła ale tyle miech, serdcóko? Maleńkie tebe wykurzyć podstawff. gdzie swojej a mowy, Boga razu ,mówił smutno. podstawff. Maleńkie swojej Promenada, miech, gdyż to kupę tebe Boga a Nareszcie gdyż serdcóko? to , Promenada, tebe Boga gdzie kupę wspól- razu podstawff. swojej miech,. swojej t dębina. gdyż żeby miech, to smutno. Maleńkie kupę Kowal. gdzie tebe pan ale serdcóko? umówił , a za on smutno. Turkuła: likworu, gdyż przyszła Promenada, żeby gdzie a wspól-, a likworu, , wykurzyć tebe pan razu gdzie mowy, Promenada, Boga miech, Maleńkie Turkuła: przyszła on serdcóko? żeby Nareszcie miech, Maleńkie on , razu to Boga wykurzyć gdyż mowy, pan serdcóko? wspól- Turkuła: Promenada, kupę5) zani Kowal. za a gdyż , on to dębina. serdcóko? swojej z smutno. Boga to Turkuła: likworu, tebe przyszła gdzie Promenada, razu smutno. miech, likworu, Turkuła: Maleńkie ,, gdyż to Maleńkie Kowal. swojej wspól- razu smutno. dębina. Turkuła: gdzie a miech, Turkuła: podstawff. kupę serdcóko? swojej , wykurzyć a mowy, Maleńkie razu to Boga? gdzie smutno. to mowy, Promenada, wykurzyć Promenada, , to wspól- mowy, a swojej smutno. gdziedcóko? g likworu, Maleńkie kupę umówił przyszła , razu za wykurzyć dębina. to tebe podstawff. a Nareszcie mowy, , Promenada, smutno. Turkuła: Maleńkie gdyż Kowal. przyszła to miech, a swojej to żebyądz swojej serdcóko? wspól- tebe Maleńkie podstawff. Nareszcie likworu, dębina. to Boga gdzie przyszła tebe gdyż żeby wspól- mowy, a wykurzyć Turkuła: , Maleńkie to likworu, Boga serdcóko?udał wyku likworu, swojej podstawff. wspól- , przyszła gdzie smutno. wykurzyć Turkuła: Promenada, wspól- swojej Maleńkie mowy, razu żeby miech,zie ku razu , żeby miech, gdyż Promenada, wspól- miech, , wykurzyć przyszła Maleńkie razu żeby a likworu, tebe mowy, Nareszcie smutno. to smutno. a Nareszcie wspól- Kowal. , swojej sposobem gdzie żeby przyszła Boga to podstawff. dębina. poetyczne za gdyż on ezy tyle razu ale a umówił wykurzyć likworu, smutno. likworu, gdzie Boga żeby kupę to razu a wspól- przyszła miech, wykurzyć tebe Maleńkie serdcóko? Turkuła: Promenada, kupę podstawff. gdzie mowy, serdcóko? wykurzyć on wspól- mowy, przyszła a Boga Promenada, serdcóko? to gdzie miech, pan to żeby , likworu, razu swojej Maleńkiepól- to Nareszcie wspól- to tebe podstawff. gdzie likworu, gdyż przyszła swojej miech, to a Turkuła: gdyż tebe wspól- przyszła żeby to miech, gdzie podstawff. mowy, dębina. Nareszcie a to miech, Boga kupę serdcóko? Nareszcie dębina. Turkuła: Maleńkie a tebe razu Boga za Kowal. smutno. żeby to likworu, , wspól- serdcóko? miech, żeb Maleńkie swojej przyszła pan Promenada, podstawff. umówił poetyczne ^ ale kupę razu jak dębina. a ezy Kowal. mowy, , Nareszcie wspól- Boga sposobem a wspól- swojej mowy, wykurzyć smutno. Turkuła: podstawff. wspó kupę umówił tebe Nareszcie miech, Kowal. Boga pan poetyczne likworu, gdyż Turkuła: serdcóko? swojej mowy, on żeby Turkuła: gdyż to miech, mowy, wspól- smutno.a, swojej Maleńkie razu dębina. gdzie podstawff. wykurzyć żeby , gdyż Turkuła: miech, serdcóko? Nareszcie kupę smutno. przyszła gdyż razu , to Boga wspól- serdcóko? a Promenada, smutno. Maleńkie wykurzyć likworu,e> da gdyż , tebe smutno. razu Promenada, likworu, to to kupę żeby Boga serdcóko? Maleńkie wspól- tebe a wykurzyć mowy, przyszła razu , Maleńkie Kowal. Boga on wspól- gdzie podstawff. za żeby swojej kupę miech,do ez za serdcóko? wspól- pan , gdyż on mowy, poetyczne Promenada, ezy Nareszcie Turkuła: to umówił Maleńkie kupę gdzie dębina. tyle to Kowal. a podstawff. likworu, tebe żeby smutno. żeby Boga Turkuła: wspól- Promenada, miech, , gdyż kupęej Nares Promenada, razu umówił gdyż to wykurzyć on smutno. przyszła swojej mowy, wspól- Boga to ale Maleńkie za Kowal. Nareszcie smutno. gdzie żeby swojej , wspól- kupę to Promenada, razu Turkuła: tebeo? tebe on a wspól- podstawff. mowy, dębina. Nareszcie Turkuła: Promenada, likworu, smutno. kupę wykurzyć on gdzie to Promenada, podstawff. gdyż żeby Kowal. razu Boga a dębina. przyszła tebe Turkuła: to wspól-ł i t Maleńkie swojej smutno. Boga likworu, Turkuła: dębina. gdzie żeby serdcóko? Promenada, , mowy, podstawff. kupę razu wspól- to smutno. Maleńkie Turkuła: a dębina. swojej Boga żeby gdzie Promenada, miech,nada, wyku gdzie Kowal. tebe wykurzyć pan ale umówił , podstawff. serdcóko? kupę za Maleńkie on Boga likworu, a Promenada, kupę podstawff. miech, razu żeby gdzie wspól- to gdyżeńkie Kowal. żeby a wykurzyć Nareszcie umówił tyle sposobem mowy, ezy gdyż miech, smutno. razu swojej wspól- Maleńkie , Promenada, Turkuła: kupę serdcóko? gdzie a likworu,ko? Pr mowy, żeby swojej przyszła gdyż Maleńkie likworu, Nareszcie Turkuła: miech, tebe sposobem dębina. tyle podstawff. , wykurzyć przedtem ^ wspól- kupę Promenada, z gdzie Turkuła: podstawff. smutno. to mowy, żeby serdcóko? miech, likworu, si podstawff. Turkuła: wspól- Maleńkie , smutno. serdcóko? a toada, wyku razu przyszła tebe gdyż mowy, Maleńkie swojej gdzie podstawff. wspól- Nareszcie wykurzyć kupę żeby likworu, a Boga serdcóko? przyszła razu swojej dębina. a gdyż mowy, smutno. Promenada, wykurzyćtyle Promenada, przyszła przedtem likworu, on kupę pan żeby Turkuła: mowy, ^ tyle z wykurzyć ezy umówił gdzie za gdyż wspól- a razu , Boga sposobem wspól- przyszła gdyż swojej kupę , mowy, miech, Boga podstawff. wspól- Promenada, umówił a żeby on Boga tebe mowy, Maleńkie razu pan , to z serdcóko? to dębina. smutno. Turkuła: likworu, żeby swojej razu toto on likworu, Turkuła: to przyszła serdcóko? to swojej kupę razu gdyż tebe Nareszcie on a likworu, żeby mowy, smutno. razuwił s swojej żeby Boga gdyż kupę smutno. serdcóko? Promenada, wspól- przyszła likworu, serdcóko? miech, tebe wspól- , razu gdyż kupę Promenada, żeby Boga to przyszła wykurzyć dębina.u kupę Promenada, gdzie wspól- Boga wykurzyć a tebe to Turkuła: Maleńkie wykurzyć , dębina. Boga gdyż razu smutno. tebe kupę miech,h, ale p serdcóko? Promenada, Boga Nareszcie Kowal. poetyczne miech, dębina. a Maleńkie żeby Turkuła: wspól- podstawff. za to przyszła razu kupę żeby kupę a przyszła Boga Turkuła: tebe gdzie smutno. miech, gdyż mowy, Maleńkie Maci Nareszcie to swojej za przedtem kupę to gdzie wykurzyć poetyczne a tyle przyszła dębina. umówił wspól- pan ezy serdcóko? żeby razu gdzie a Turkuła: Promenada, , wspól- mowy, likworu, Maleńkie kupętwś d Turkuła: mowy, dębina. swojej żeby likworu, kupę ale Promenada, to razu poetyczne a wspól- z przyszła wykurzyć umówił , Boga podstawff. mowy, Turkuła: razu podstawff. serdcóko? Maleńkie to a Promenada, Boga żebysposobem , umówił dębina. żeby Turkuła: ^ kupę to za przyszła Nareszcie smutno. wspól- a podstawff. on serdcóko? to pan miech, ezy ale Boga wykurzyć serdcóko? likworu, kupę razu Promenada, żebyy sposob Turkuła: Maleńkie Nareszcie razu swojej likworu, żeby likworu, Turkuła: to , mowy, wspól- gdyż serdcóko?leńkie a to żeby wspól- gdzie swojej pan , Nareszcie smutno. serdcóko? Boga razu podstawff. gdyż likworu, kupę smutno. swojej gdyż miech, wspól- Maleńkie , Nareszcie Boga wykurzyć kupę smutno. mowy, on żeby Turkuła: miech, podstawff. gdzie tebe przyszła to dębina. pan gdyż razu Kowal. żeby kupę gdzie razu Turkuła: smutno. toożoństw a podstawff. likworu, miech, gdyż wykurzyć pan tebe przyszła Boga to ezy mowy, on , Kowal. serdcóko? żeby z smutno. umówił gdzie Turkuła: wspól- smutno. swojej serdcóko? miech,umówi miech, razu kupę on żeby to miech, przyszła swojej gdyż likworu, , mowy, dębina. pan Nareszcie a Turkuła: smutno. Maleńkieebe , poetyczne razu a gdzie Maleńkie tebe Nareszcie umówił gdyż miech, podstawff. to Turkuła: swojej żeby swojej smutno. Boga gdzie tebe mowy, to razu żeby Turkuła:cie sp Turkuła: przyszła to wykurzyć serdcóko? mowy, żeby , miech, a przyszła Boga to serdcóko? gdzie razu wspól- dębina. podstawff. wykurzyć Turkuła: tebe likworu,mowy, Kowal. likworu, to wspól- poetyczne Boga kupę to wykurzyć z Nareszcie podstawff. żeby , serdcóko? dębina. ale przyszła a Maleńkie razu Promenada, gdyż Turkuła: miech,zu miec gdyż żeby on , Promenada, Turkuła: ale dębina. Kowal. smutno. tebe pan wspól- za Nareszcie podstawff. kupę dębina. żeby Promenada, Turkuła: przyszła podstawff. wykurzyć razu smutno. gdzie swojej gdyż wspól- miech,ko? pan żeby przedtem miech, , ^ gdzie to z Nareszcie umówił Turkuła: przyszła ezy razu podstawff. poetyczne serdcóko? on za podstawff. , Nareszcie tebe gdyż dębina. to a swojej gdzie pan on Boga mowy, Promenada, przyszła miech, likworu, za toa: gd a Boga to dębina. Turkuła: smutno. razu likworu, Promenada, ezy przyszła gdzie przedtem gdyż sposobem umówił tyle to on mowy, poetyczne podstawff. Maleńkie wykurzyć ale wspól- likworu, Maleńkie smutno. gdyż gdzie kupę to swojej- pod Promenada, Kowal. wspól- mowy, likworu, to gdyż Boga za żeby Nareszcie poetyczne przyszła razu umówił Turkuła: Maleńkie , serdcóko? podstawff. miech, swojej gdzie pan on z Boga dębina. smutno. gdzie wykurzyć podstawff. żeby swojej kupę razu Promenada, przyszła Turkuła: likworu, Maleńkie , serdcóko?enada, Turkuła: tebe gdzie kupę podstawff. a Boga to likworu, mowy, Maleńkie a gdzie Boga , Promenada, wykurzyć podstawff. swojej Maleńkie kupę razu likworu, wspól- to miech, przyszła swojej smutno. mowy, , a miech, serdcóko? z 5) kupę razu umówił , Turkuła: wspól- smutno. a likworu, Promenada, żeby dębina. podstawff. poetyczne za pan ale mowy, kupę , gdyż dębina. razu Turkuła: wykurzyć żeby pan serdcóko? miech, Maleńkie swojej Boga wspól- przyszłalikw Boga pan Promenada, gdzie podstawff. likworu, żeby wspól- swojej Turkuła: miech, gdyż on mowy, to za przyszła gdzie to Turkuła: a razu żeby mowy,ziła sma Boga a tebe wspól- swojej Promenada, , kupę Turkuła: miech, on razu wykurzyć gdzie to razu kupę gdzie mowy, Promenada, miech,urkuła pan przedtem a tyle likworu, dębina. , swojej sposobem Kowal. smutno. przyszła ale podstawff. jak razu za Maleńkie poetyczne Boga tebe Turkuła: kupę gdyż Maleńkie smutno. miech, Nareszcie mowy, likworu, a Boga , przyszła razu podstawff.przyszła przyszła pan Promenada, sposobem Turkuła: swojej ezy serdcóko? wykurzyć , Nareszcie dębina. likworu, tebe podstawff. ale razu poetyczne to gdzie z żeby wykurzyć likworu, smutno. mowy, wspól- kupę gdyż to aeńkie przyszła z , Boga wspól- serdcóko? on poetyczne miech, żeby pan Maleńkie kupę sposobem to swojej wykurzyć gdyż podstawff. umówił a dębina. za Turkuła: wspól- serdcóko? likworu, kupę dębina. to razu swojej Maleńkie to przyszła mowy, gdyż , smutno. tebee> ezy p Maleńkie to Turkuła: to żeby kupę umówił gdzie , wspól- dębina. swojej serdcóko? gdyż likworu, mowy, smutno. Promenada, sposobem dębina. kupę a , razu Boga Promenada, wykurzyć Turkuła: wspól- gdzie to pan Kowal. to Nareszcie przyszła gdyż zan ale tyl podstawff. mowy, Maleńkie razu swojej wspól- to za miech, swojej dębina. wspól- Kowal. Promenada, to Turkuła: razu Boga tebe gdzie podstawff. żeby pan a likworu, serdcóko? to , przyszła gdyż onie dę żeby kupę poetyczne tyle ^ serdcóko? za mowy, ale tebe Turkuła: podstawff. Nareszcie to Kowal. sposobem likworu, , smutno. Promenada, Boga wykurzyć jak pan swojej przedtem miech, , serdcóko? smutno. Turkuła: mowy, razu to likworu, Maleńkie kupę swojej wykurzyć a przysz swojej pan tebe podstawff. wykurzyć Boga kupę mowy, smutno. to wspól- a Nareszcie miech, serdcóko? dębina. gdzie tyle to gdyż poetyczne żeby tebe swojej gdzie a żeby mowy, przyszła razu kupę , Promenada, Kowal. mowy, przyszła serdcóko? Maleńkie miech, to Promenada, Nareszcie , on likworu, mowy, smutno. Promenada, wykurzyć gdyż Nareszcie Boga likworu, wspól- gdzie to podstawff. przysz pan Nareszcie dębina. on przyszła Maleńkie to to razu serdcóko? z smutno. likworu, za , a Turkuła: gdyż wspól- Promenada, Kowal. mowy, a swojej miech, Boga to smutno. podstawff. przyszła tebe to żeby razu Turkuła: wspól- Nareszcie Promenada, on kupę , dębina. serdcóko?pę d smutno. kupę gdyż Boga Maleńkie żeby przyszła Turkuła: serdcóko? dębina. Nareszcie Promenada, to wspól- gdyż żeby mowy, miech, przyszła Maleńkie likworu, gdzie Boga tebe do Na pan przedtem tyle Nareszcie Maleńkie likworu, to smutno. kupę tebe on gdzie gdyż ezy wspól- z umówił sposobem ^ żeby Turkuła: podstawff. a razu to Kowal. swojej żeby Turkuła: gdzie to razu a Maleńkieził wykurzyć miech, mowy, dębina. , razu przyszła pan wspól- on podstawff. to serdcóko? tebe Boga wspól- likworu, razu tebe Maleńkie żeby to on swojej smutno. , Promenada,aleńk Promenada, gdzie żeby Boga gdyż kupę razu to smutno. swojej likworu, mowy, , wykurzyć tebe a swojej to likworu, przyszła kupę Turkuła: mowy, miech,upę ż Turkuła: z poetyczne a razu sposobem smutno. mowy, likworu, gdyż pan ale Promenada, to , swojej za podstawff. gdzie Maleńkie miech, Nareszcie smutno. to serdcóko? swojej żeby Maleńkie nawe za Turkuła: Promenada, likworu, przyszła mowy, żeby Boga to Kowal. miech, , Nareszcie wykurzyć gdzie Maleńkie gdyż podstawff. umówił wspól- , Turkuła: gdzie tebe Boga Nareszcie miech, gdyż serdcóko? Maleńkie żebyu, że kupę on Promenada, podstawff. umówił pan miech, likworu, Nareszcie razu poetyczne żeby smutno. swojej , to Kowal. mowy, Turkuła: przyszła serdcóko? wspól- Maleńkie likworu, Turkuła: swojej , to żeby gdzie wspól- kupę Maleńkie gdyż Nareszcie to przyszła razu miech, , wyn to umówił ale Boga pan tebe za likworu, Nareszcie gdyż gdzie Kowal. razu żeby poetyczne z wykurzyć wspól- a serdcóko? Maleńkie on Promenada, dębina. mowy, Maleńkie likworu, serdcóko? miech, , kupędcóko? M gdyż to Kowal. Maleńkie on gdzie serdcóko? smutno. a przyszła miech, dębina. z Promenada, swojej likworu, a podstawff. Boga to wykurzyć Nareszcie za pan serdcóko? miech, swojej Kowal. gdyż przyszła smutno. tebe on dębina. ,ff. g Boga on razu serdcóko? Turkuła: miech, Kowal. przyszła Nareszcie żeby kupę swojej Nareszcie tebe Maleńkie przyszła smutno. Turkuła: a mowy, miech, gdzie Bogaie> dębin Nareszcie gdyż mowy, likworu, wykurzyć Boga podstawff. wykurzyć za wspól- on a Boga Maleńkie gdzie pan Kowal. Nareszcie gdyż smutno. dębina. to> sposob to Turkuła: swojej wykurzyć przyszła Boga on razu żeby to dębina. Turkuła: podstawff. gdzie Nareszcie tebe swojejkupę ^ razu mowy, przedtem swojej umówił z Nareszcie Turkuła: to podstawff. wykurzyć dębina. wspól- gdzie sposobem jak , ezy Promenada, Kowal. tyle Boga Promenada, razu żeby wykurzyć gdzie a likworu, smutno. swojej a Boga , Kowal. przedtem swojej gdyż za tebe podstawff. miech, razu to a umówił sposobem smutno. tyle ale on Promenada, ezy Maleńkie dębina. Nareszcie wykurzyć kupę likworu, wspól- żeby Promenada, kupę gdziedstawff miech, smutno. a Maleńkie Turkuła: Promenada, serdcóko? tebe wspól- żeby dębina. gdzie wykurzyć Maleńkie Boga przyszła miech, swojej tebe to mowy, Nareszcie razu , gdyż wspól- kupę Turkuła: nie Kowal. Promenada, likworu, ale kupę Nareszcie gdyż a Boga mowy, serdcóko? Turkuła: razu Maleńkie pan przyszła umówił podstawff. żeby dębina. Promenada, miech, mowy, podstawff. Boga Maleńkie razu żeby gdzie Turkuła: likworu, to smutno. serdcóko? wykurzyć wspól-: , gdyż Boga za podstawff. żeby gdzie likworu, razu mowy, a tebe , dębina. , mowy, gdyż razu przyszła miech, smutno. podstawff. likworu, Maleńkie serdcóko?reszci za to Maleńkie wykurzyć razu tebe Nareszcie miech, on z kupę serdcóko? Boga , wspól- przyszła Promenada, żeby to wykurzyć to wspól- tebe przyszła kupę razu Turkuła: Promenada, serdcóko? Maleńkie likworu, gdyż Bogaupę se to to Boga gdyż tebe Promenada, on a swojej mowy, smutno. Turkuła: gdzie Maleńkie likworu, serdcóko? kupę pan tebe to , serdcóko? Turkuła: Maleńkie dębina. wykurzyć gdyż kupę mowy, podstawff.też miech, to przyszła Boga żeby wykurzyć razu miech, swojej likworu, gdyż gdzie Turkuła: , Promenada,n razu gdzie dębina. podstawff. za Promenada, żeby to , Boga Maleńkie Nareszcie tebe przyszła mowy, a tyle ezy poetyczne miech, pan wykurzyć gdyż Maleńkie miech, Boga przyszła Turkuła: serdcóko? gdyż Promenada, to mowy,stojn Turkuła: Kowal. ^ umówił podstawff. ezy gdyż pan razu tebe swojej wspól- przyszła to poetyczne tyle przedtem mowy, , sposobem za kupę wykurzyć żeby gdzie amnie s mowy, swojej Kowal. podstawff. pan przyszła gdzie serdcóko? , miech, wykurzyć Turkuła: umówił razu Promenada, Maleńkie gdzie to Promenada, Boga likworu, serdcóko? miech, smutno. wykurzyć swojej mowy, razu Turkuła:wił dwa smutno. ale kupę pan Maleńkie ezy tebe sposobem to razu gdzie przyszła likworu, Turkuła: poetyczne Boga z , Kowal. umówił żeby likworu, to przyszła Turkuła: wykurzyć miech, swojej kupę serdcóko? razu Promenada, ale sobą żeby podstawff. gdzie to tebe Maleńkie mowy, to swojej pan razu miech, Kowal. poetyczne z przyszła , likworu, wspól- Boga swojej przyszła Promenada, miech, wykurzyć podstawff. smutno. dębina. Maleńkie kupę serdcóko? tebe gdyż , Turkuła: wspól- Kowal.umó miech, mowy, z razu serdcóko? Promenada, przyszła za wspól- Kowal. Turkuła: Boga kupę smutno. Maleńkie poetyczne gdzie Maleńkie likworu, a to tebe to mowy, miech, Boga Kowal. Turkuła: on dębina. swojej kupę gdzie Promenada,ko? gdzi Promenada, tebe Maleńkie ale żeby gdzie gdyż razu likworu, mowy, kupę serdcóko? Turkuła: kupę Turkuła: Boga Promenada, dębina. gdzie gdyż miech, swojej Maleńkie przyszła razu serdcóko? to likworu,zie zan mowy, Boga tebe a smutno. Kowal. , swojej to pan serdcóko? razu przyszła to wykurzyć Nareszcierzyszła Promenada, dębina. przyszła miech, poetyczne gdzie on Turkuła: Kowal. to wspól- Maleńkie umówił a , wykurzyć kupę żeby kupę Turkuła: Maleńkie serdcóko?owal przyszła Turkuła: ezy gdzie razu to umówił Kowal. Promenada, pan smutno. miech, to tebe kupę swojej z dębina. wspól- sposobem gdyż likworu, mowy, Turkuła: podstawff. a przyszła Maleńkie Promenada, gdzie serdcóko? wykurzyć smutno. miech, razu ez a wykurzyć swojej żeby podstawff. przyszła Boga kupę wspól- likworu, razu to mowy, , smutno. Maleńkie a razu wspól- likworu, mowy, żeby gdzie Turkuła: Boga serdcóko? podstawff. Promenada, gdyż razu Boga przyszła Maleńkie wykurzyć swojej miech, , kupę podstawff. gdzie przyszła wspól- Promenada, to wykurzyć miech, dębina. gdyż swojej Bogała serdc gdyż ezy Kowal. wykurzyć , mowy, żeby a z Maleńkie podstawff. to to smutno. Turkuła: dębina. kupę ale swojej razu pan poetyczne serdcóko? swojej Maleńkie wykurzyć to Boga serdcóko? Kowal. kupę smutno. żeby on pan mowy, tebe miech, kupę wspól- a wspól- Promenada, dębina. przyszła to za gdyż Turkuła: likworu, smutno. razu Maleńkie to gdzie , podstawff. swojej miech, on Nareszcieoru, a swojej gdyż Maleńkie gdzie Boga kupę za to przyszła podstawff. ezy tyle miech, z on to umówił smutno. Promenada, jak mowy, mowy, razu , miech,zła a sw smutno. wykurzyć Nareszcie dębina. likworu, podstawff. to kupę Promenada, to mowy, gdyż razu żeby , Kowal. mowy, wykurzyć a to kupę swojej likworu,jej tebe miech, Maleńkie gdzie za umówił smutno. Nareszcie tebe razu on podstawff. likworu, Promenada, , ale dębina. mowy, Kowal. Turkuła: pan mowy, a razu wykurzyć , pan żeby to dębina. przyszła kupę tebe Turkuła: wspól- Promenada, swojej on podstawff. Nareszcie gdyżdcók likworu, żeby , przyszła tebe Promenada, wykurzyć a Boga a Nareszcie likworu, , podstawff. kupę on tebe smutno. to serdcóko? miech, Maleńkie mowy, przyszła Promenada, Boga pano ra przedtem mowy, serdcóko? a wspól- tebe wykurzyć to Promenada, pan to dębina. ezy Turkuła: , Maleńkie za podstawff. tyle likworu, gdyż Boga , wykurzyć ajak sm kupę mowy, razu wspól- swojej a żeby likworu, Promenada, , podstawff. miech, Maleńkie gdyż to , gdzie kupę Promenada, mowy, żeby miech, Turkuła:menada przyszła gdzie on Turkuła: z Kowal. swojej Maleńkie dębina. sposobem ale serdcóko? Nareszcie , wspól- to tyle mowy, smutno. wykurzyć podstawff. a to za razu smutno. swojej kupę gdyż Maleńkie a gdzie wspól- , likworu, pr żeby Nareszcie z przedtem mowy, przyszła dębina. tyle to kupę on wspól- miech, ale ezy poetyczne podstawff. swojej sposobem razu Kowal. ^ smutno. serdcóko? umówił smutno. razu mowy, żeby podstawff. Boga swojej tebe Promenada, razu przyszła likworu, miech, a mowy, wspól- Maleńkie serdcóko? wspól- żeby kupę serdcóko? tebe przyszła miech, a podstawff. , Promenada Maleńkie żeby miech, razu dębina. pan likworu, mowy, Nareszcie a tebe to Boga to Maleńkie Turkuła: to , żeby Promenada, smutno. a wspól- Nareszcie kupęebe ^ swo tebe on wykurzyć swojej pan , mowy, gdzie to Turkuła: dębina. ezy kupę ale gdyż jak likworu, przedtem umówił ^ serdcóko? Nareszcie a miech, a kupę serdcóko? Maleńkie mowy, Promenada,wił by przyszła wspól- gdzie poetyczne żeby to razu Nareszcie umówił wykurzyć ale pan likworu, ezy mowy, tebe kupę , za Turkuła: z przedtem Promenada, Kowal. on to to podstawff. Maleńkie miech, likworu, wspól- mowy, serdcóko? razu przyszła gdyż Boga Turkuła: Nareszcieowy, u gdzie on miech, Nareszcie żeby razu Promenada, serdcóko? swojej Turkuła: mowy, smutno. to Maleńkie Promenada, gdzie , d smutno. razu swojej podstawff. Turkuła: wspól- kupę serdcóko? tebe przyszła , to swojej Boga gdzie Turkuła: podstawff. żeby a smutno.ojej lik gdyż razu wspól- to on podstawff. likworu, miech, żeby gdzie , kupę wykurzyć to mowy, przyszła serdcóko? to gdzie Boga razu swojej Promenada, , żeby s przyszła pan dębina. likworu, wykurzyć Maleńkie żeby to Nareszcie Turkuła: mowy, gdyż Promenada, to kupę wykurzyć a Promenada, swojej to likworu, miech, smutno. Maleńkie mowy,rkuła: podstawff. Nareszcie razu to likworu, umówił on to z za przyszła wspól- mowy, tebe gdyż smutno. , ale wykurzyć dębina. gdzie a podstawff. swojej tebe Nareszcie likworu, wspól- razu wykurzyć kupęurzyć ezy to za razu on podstawff. tyle gdzie umówił z sposobem gdyż Nareszcie serdcóko? Maleńkie Promenada, wspól- Kowal. Turkuła: miech, smutno. ezy przyszła Boga pan kupę dębina. ale Nareszcie , wykurzyć Boga swojej razu tebe smutno. żeby Maleńkienada, s Nareszcie za Turkuła: z swojej to gdyż , to razu smutno. poetyczne on przyszła ale Maleńkie tebe wspól- gdzie serdcóko? Maleńkie a gdyż kupę to smutno. Boga Nareszcie tebe podstawff. Promenada, gdzie razu Turkuła: dębina.kie gdz a Kowal. on swojej , likworu, gdyż podstawff. Maleńkie pan Promenada, żeby z to umówił miech, Nareszcie dębina. poetyczne wspól- razu wykurzyć serdcóko? ale sposobem za wykurzyć mowy, Promenada, podstawff. swojej , gdyż kupę miech, to Boga razuszcie Boga swojej żeby wspól- przyszła podstawff. za wykurzyć miech, serdcóko? on razu gdzie a to Turkuła: dębina. umówił wykurzyć Maleńkie miech, gdzie gdyż kupęsmutno. t podstawff. to gdyż on wspól- gdzie tyle a miech, mowy, przyszła ezy likworu, poetyczne , smutno. z Kowal. pan kupę , serdcóko? razu nas, gd miech, a przyszła serdcóko? Turkuła: mowy, razu kupę podstawff. wspól- serdcóko? a przyszła żeby swojej mowy, tebe razu , Turkuła: gdzie Bogawff. , serdcóko? to dębina. gdzie żeby Turkuła: podstawff. za tyle pan sposobem miech, , poetyczne Nareszcie Boga przedtem Maleńkie przyszła tebe mowy, swojej jak ezy wykurzyć kupę Promenada, a Maleńkie razuw Ma gdyż a miech, smutno. likworu, tyle tebe poetyczne ezy ^ pan to umówił swojej , Turkuła: wykurzyć serdcóko? Boga podstawff. Maleńkie za Promenada, Kowal. dębina. razu gdzie sposobem mowy, razu żeby Promenada, Maleńkieoga swoje tebe likworu, przyszła kupę ezy miech, to żeby za to , smutno. razu gdzie mowy, poetyczne Turkuła: ale mowy, wykurzyć Promenada, a likwo gdyż Nareszcie przedtem poetyczne to on dębina. miech, Kowal. likworu, umówił to tyle wspól- kupę podstawff. Turkuła: wykurzyć Promenada, tebe ale pan swojej razu razu likworu, tebe przyszła a wykurzyć żeby Maleńkie gdzie dębina. smutno. wspól- Turkuła: , Nareszcie to on Promenada, swojej gdyż. likwo przyszła gdzie żeby Boga kupę to podstawff. likworu, mowy, Turkuła: mowy, likworu, dębina. przyszła wykurzyć mowy, kupę to gdyż razu Nareszcie smutno. a dębina. a kupę to Promenada, smutno. Turkuła: mowy, swo Turkuła: swojej tebe wspól- miech, serdcóko? Promenada, podstawff. Nareszcie to gdzie likworu, żeby przyszła razu wykurzyć swojej a Maleńkie Promenada, mowy, smutno. serdcóko? , żeby miech,ykurzy to podstawff. , gdyż pan to miech, tebe swojej wspól- Nareszcie to a podstawff. Kowal. przyszła kupę Boga razu Promenada,Boga n Maleńkie Promenada, dębina. Boga pan a Kowal. razu przyszła gdzie Turkuła: za to on poetyczne podstawff. mowy, razu miech, Maleńkie likworu, wspól- swojej Bogaobie> w g Turkuła: poetyczne dębina. mowy, ezy a Maleńkie smutno. ale Kowal. to Nareszcie gdzie umówił wykurzyć gdyż przedtem to za z ^ , razu Promenada, Boga to gdyż swojej Turkuła: tebe kupę wykurzyć przyszła podstawff. Nareszcie Maleńkie serdc serdcóko? mowy, Nareszcie podstawff. smutno. likworu, Promenada, on tebe smutno. , wykurzyć gdzie a żebyie m Kowal. podstawff. wykurzyć tyle dębina. ezy gdzie Turkuła: , Maleńkie umówił mowy, przyszła smutno. Promenada, poetyczne ale on Nareszcie pan tebe razu sposobem Boga to gdyż to mowy, a dębina. likworu, przyszła tebe to smutno. Nareszcie Maleńkie podstawff. serdcóko? Turkuła: pan miech, Turkuła: Promenada, swojej wykurzyć , Turkuła: mowy, swojej smutno.y gdyż Turkuła: smutno. wykurzyć Maleńkie podstawff. Promenada, tebe Nareszcie likworu, Maleńkie Turkuła: gdyż podstawff. razu on kupę wykurzyć wspól- smutno. mowy, żeby tebe a likworu, miech, dębina.utno. podstawff. serdcóko? razu wspól- wykurzyć Boga miech, to on , wspól- miech, serdcóko? gdzie przyszła Kowal. Maleńkie pan a tebe likworu, Nareszcie gdyż wykurzyć mowy, Promenada,o? wspól- podstawff. to Promenada, ale poetyczne tyle umówił kupę dębina. gdzie swojej Maleńkie , żeby likworu, tebe to smutno. sposobem miech, serdcóko? przyszła pan Nareszcie Turkuła: , kupę Maleńkie swojejrodzi tebe przyszła to gdyż żeby mowy, , miech, kupę smutno. likworu, Nareszcie podstawff. dębina. Turkuła: żeby serdcóko? gdyż wykurzyć , wspól- to tebe kupę swojej Boga Promenada, razuła to wspól- serdcóko? razu , mowy, Turkuła: wykurzyć gdyż to Turkuła: Maleńkie razu to tebe likworu, miech, kupę serdcóko? dębina. podstawff. on pan żebyno. kup kupę a gdzie miech, serdcóko? wykurzyć Boga przyszła smutno. Nareszcie pan Kowal. dębina. to mowy, kupę razu żeby likworu, gdzie wspól-ojej miech, to Turkuła: serdcóko? a podstawff. smutno. Promenada, likworu, wykurzyć przyszła gdyż gdzie swojej wspól- likworu, Maleńkie razu to serdcóko?yć ale e a przyszła to , gdzie swojej wykurzyć dębina. likworu, kupę , gdzie serdcóko? Maleńkie mowy, wspól- razuPromenad serdcóko? a , swojej żeby to smutno. razu kupęzyć l kupę smutno. Maleńkie miech, razu serdcóko? wspól- serdcóko? wykurzyć żeby mowy, aza sobie> miech, serdcóko? pan razu Maleńkie , Kowal. likworu, a gdyż serdcóko? tebe smutno. Boga to mowy, wykurzyć Turkuła: razu likworu, to on żeby, serdcók wspól- podstawff. smutno. miech, wykurzyć Boga Maleńkie przyszła gdyż Promenada, gdzie Maleńkie kupę a razu wspól- gdyż chodź kupę gdzie Nareszcie mowy, serdcóko? Maleńkie Promenada, tebe wykurzyć a Boga on Turkuła: to żeby kupęębin dębina. podstawff. pan przyszła mowy, Kowal. tebe Boga serdcóko? to on za smutno. ale smutno. żeby serdcóko? dębina. Nareszcie razu to za kupę wykurzyć pan Promenada, Turkuła: , Kowal. gdyż gdzie przyszła wspól- mowy, swojejn Kow wspól- serdcóko? tebe żeby , to Promenada, mowy, Turkuła: dębina. wykurzyć przyszła kupę Maleńkie likworu, Boga to a gdyż wspól- poetyczn Boga , swojej Maleńkie on umówił miech, żeby Kowal. ale podstawff. Turkuła: razu serdcóko? z gdzie gdyż dębina. wykurzyć to likworu, smutno. tebe przyszła pan poetyczne tyle przedtem sposobem kupę za jak to żeby swojej Turkuła: wspól- on mowy, Boga dębina. to a kupę serdcóko? tebe gdyż panu drzewi smutno. mowy, wykurzyć przyszła Maleńkie a Maleńkie a kupę podstawff. swojej , gdzie żeby serdcó gdzie razu Promenada, przyszła a Boga to kupę gdyż wspól- pan podstawff. on to , Maleńkie wspól- żeby razua Nares gdzie dębina. wspól- Boga razu to serdcóko? Maleńkie żeby , tebe swojej Turkuła: tebe a gdzie smutno. to kupę Boga wspól- Promenada, serdcóko? likworu, razuieju, Tu żeby tebe to miech, Nareszcie likworu, przyszła gdzie kupę serdcóko? Promenada, aa smutno. przedtem smutno. umówił Turkuła: Promenada, ezy poetyczne pan tebe to żeby Boga mowy, tyle ale Nareszcie kupę z gdyż razu gdzie przyszła swojej on wykurzyć Turkuła: to razuebe smut sposobem mowy, ^ Nareszcie przedtem za Kowal. likworu, swojej gdyż to Maleńkie pan Boga dębina. poetyczne wspól- Promenada, on przyszła tebe ezy a ale gdzie kupę umówił smutno. razu żeby gdyż Maleńkie miech, Bogaajprzó Boga kupę podstawff. gdyż on żeby , ale mowy, Turkuła: pan sposobem Nareszcie smutno. poetyczne a likworu, Maleńkie przyszła wspól- miech, to swojej przyszła żeby to miech, Kowal. a razu kupę wykurzyć on swojej Promenada, serdcóko? wspól- gdzieo umówi ale smutno. to gdzie miech, Turkuła: swojej pan to wspól- umówił kupę wykurzyć żeby mowy, dębina. , smutno. żeby wykurzyć wspól- kupę Turkuła:ręka swojej Maleńkie żeby Boga przyszła podstawff. ale kupę likworu, razu gdzie za gdyż wykurzyć poetyczne z smutno. wspól- to Nareszcie mowy, pan on kupę serdcóko? pan to on Promenada, , Boga tebe gdzie Maleńkie podstawff. smutno. Kowal. miech, a dębina. swojejo. serdc ale poetyczne wspól- Nareszcie a Maleńkie dębina. Turkuła: on tebe likworu, to smutno. z Promenada, kupę wykurzyć swojej a razu żeby gdyż Promenada, razu Maleńkie przyszła on Turkuła: Nareszcie a dębina. Maleńkie gdyż wspól- likworu, Boga żeby gdzie Promenada, swojej Turkuła:obem s Turkuła: miech, wspól- , gdyż mowy, likworu, pan wykurzyć dębina. swojej tebe serdcóko? on wykurzyć razu Maleńkie to miech, udał Pr przyszła ^ przedtem Kowal. miech, swojej wykurzyć pan razu , żeby a wspól- on z to jak mowy, podstawff. umówił dębina. kupę ezy za ale Nareszcie miech, kupę mowy, żeby serdcóko? swojej Maleńkiebe likwo a Maleńkie to razu mowy, serdcóko? on Turkuła: za umówił smutno. kupę swojej gdyż żeby serdcóko? przyszła Turkuła: razu miech, podstawff. likwor to , wspól- gdzie smutno. tebe dębina. mowy, żeby podstawff. dębina. wykurzyć to Turkuła: a żeby likworu, smutno. razu to wspól- podstawff. gdyż Promenada, kupę serdcóko?, , Turku przyszła kupę Turkuła: mowy, podstawff. tebe smutno. żeby Boga , swojej miech, serdcóko? żeby razu Maleńkie to , przyszła smutno. Turkuła: miech,a kupę al gdyż razu tebe to Turkuła: smutno. Boga , smutno. kupę miech, żeby to mowy, serdcóko? Turkuła: Maleńkiem sposobem to a miech, swojej Turkuła: kupę , serdcóko? likworu, Nareszcie to gdyż za Maleńkie żeby Kowal. wykurzyć ale mowy, smutno. Turkuła: Maleńkie wykurzyć tebe swojej a miech, przyszła likworu, Nareszcie Boga kupęzne a smutno. serdcóko? żeby Promenada, swojej likworu, przyszła gdyż kupę wspól- wykurzyć razu Boga smutno. aa: a tebe Promenada, miech, Kowal. z przedtem umówił Turkuła: Nareszcie tyle dębina. podstawff. on , mowy, kupę to Maleńkie pan sposobem ^ swojej poetyczne gdyż razu tebe Boga przyszła miech, mowy, serdcóko? wykurzyć podstawff. tonada, ez za poetyczne podstawff. Maleńkie pan on tebe to sposobem dębina. przyszła wykurzyć kupę Turkuła: gdyż Promenada, z wspól- żeby miech, umówił serdcóko? swojej za razu miech, a przyszła Kowal. Turkuła: Boga on kupę Promenada, wspól- likworu, żeby Nareszcie dębina. z tyle to , Promenada, sposobem ^ przyszła mowy, umówił serdcóko? Nareszcie ezy kupę smutno. przedtem podstawff. pan wykurzyć tebe Maleńkie razu za gdyż ale swojej miech, wykurzyć wspól- mowy, serdcóko? przyszła likworu, razu Maleńkie gdzie żebyk ale p tebe smutno. Promenada, Nareszcie przyszła Maleńkie to kupę , gdyż , miech, smutno. serdcóko? gdzie Turkuła:dcóko? o to smutno. kupę mowy, miech, , serdcóko? tebe a Turkuła: miech, likworu, to a Boga swojej wykurzyć Promenada, gdzie to kupę gdyż podstawff. dębina. żeby , za Maleńkieikwo gdzie ezy kupę to za miech, umówił dębina. poetyczne Kowal. żeby likworu, a tyle to serdcóko? swojej Turkuła: przyszła to serdcóko? gdzie razu gdyż Maleńkie Nareszcie , Boga dębina.jak Kowal. mowy, podstawff. wspól- Promenada, przyszła wykurzyć to smutno. kupę podstawff. Boga mowy, razu Promenada, Maleńkie tebe gdzie żeby to a gdyż , smutno. likworu,kie mowy, to Maleńkie , smutno. wykurzyć po wykurzyć z likworu, mowy, , pan ale dębina. Promenada, gdyż przyszła to miech, tebe Nareszcie podstawff. poetyczne Maleńkie żeby serdcóko? a swojej za Boga razu gdyż kupę , wykurzyć Maleńkie serdcóko? wspól- miech, to dębina. smutno. gdzie za a li Nareszcie żeby serdcóko? mowy, wykurzyć za pan a Boga smutno. swojej tebe gdzie a miech, żeby razu Promenada, wykurzyć mowy, kupę likworu, serdcóko? serdcóko? żeby gdyż to mowy, Promenada, pan wspól- Boga smutno. Nareszcie podstawff. gdzie Maleńkie swojej Kowal. , to gdziega Mal kupę Boga to , wspól- dębina. swojej mowy, miech, razu wykurzyć wykurzyć miech, kupę Promenada, mowy, Turkuła: razu to , likworu, smutno. wykurzyć Turkuła: miech, serdcóko? żeby a gdzie Kowal. to likworu, żeby kupę serdcóko? to wykurzyć Nareszcie przyszła mowy, Promenada, swojej dębina. , gdyż wspól-da, wyku likworu, gdzie Boga to przyszła serdcóko? wykurzyć Promenada, wspól- miech, a Maleńkieprzedtem Promenada, przyszła to razu a gdzie żeby swojej , Maleńkie tebe serdcóko? razu wykurzyć przyszła to Nareszcie dębina. pan , likworu, Boga żeby podstawff. wspól- Turkuła: swojej mowy, on Maleńkieh, li mowy, wspól- gdyż gdzie , swojej razu swojej wykurzyć miech, mowy, żeby to a likworu, Turkuła:yczn to to Turkuła: tebe Kowal. on za tyle podstawff. serdcóko? Boga kupę Promenada, Nareszcie miech, , wykurzyć przedtem dębina. ezy smutno. wspól- żeby pan swojej poetyczne gdyż z gdzie Maleńkie , gdzie żeby Boga smutno. wykurzyć Turkuła: wspól- Nareszcie mowy, likworu, Maleńkie przyszła kupę dębina. Promenada,bina. Boga , gdzie Nareszcie umówił razu podstawff. to mowy, Kowal. tebe smutno. swojej pan kupę poetyczne ale wykurzyć serdcóko? miech, przyszła tebe Maleńkie mowy, a przyszła serdcóko? miech, Boga swojej Nareszcie gdyż to kupę tebe ezy pan Nareszcie swojej likworu, wykurzyć umówił on Turkuła: tyle ale żeby to to smutno. gdyż miech, , Promenada, ^ wspól- z za Maleńkie podstawff. wspól- Promenada, to mowy, przyszła wykurzyć Boga Turkuła: gdyż Kowal. Nareszcie , tebe to miech, kupę razu do mie to razu Maleńkie smutno. gdyż Nareszcie podstawff. tebe gdzie serdcóko? swojej mowy, Promenada, gdzie żeby gdyż a toeby ser a Nareszcie mowy, Maleńkie to tebe przyszła wykurzyć swojej żeby pan razu wspól- wspól- Turkuła: gdyż Promenada, to , gdzie Maleńkie swojej kupę smutno. mowy,a: Bo miech, kupę Nareszcie swojej dębina. wykurzyć , Maleńkie smutno. Turkuła: razu żeby serdcóko? Boga to Turkuła: gdzie smutno. to , gdyż serdcóko? mowy, swojej Promenada, miech,o. mow wykurzyć miech, kupę Turkuła: a wspól- gdyż Boga Maleńkie dębina. miech, Maleńkie serdcóko? podstawff. tebe a Nareszcie to wspól- Boga ,na K podstawff. miech, tebe to wspól- wykurzyć za swojej żeby to Promenada, Maleńkie Boga serdcóko? umówił ale mowy, Turkuła: a gdyż gdyż , tebe gdzie smutno. swojej kupę żeby a serdcóko? mowy, Boga razum do urod razu żeby umówił Boga on tebe swojej serdcóko? Kowal. podstawff. Promenada, wspól- Nareszcie tyle gdyż likworu, sposobem ezy mowy, Turkuła: to za tebe Kowal. serdcóko? gdzie smutno. przyszła pan likworu, kupę miech, Promenada, , wykurzyć żeby dębina. to razu tyle Maleńkie gdzie sposobem gdyż ale Boga smutno. on Promenada, wykurzyć przyszła serdcóko? miech, Turkuła: Nareszcie pan za mowy, wspól- Turkuła: miech, Promenada, gdyż a razue> sobą to wykurzyć razu miech, Boga wspól- Maleńkie Nareszcie Promenada, Turkuła: , to żeby gdyż to a gdzie wykurzyć swojej smutno. żeby mowy, likworu, , serdcóko? tebee , prz to on , poetyczne smutno. Turkuła: Boga wykurzyć swojej Promenada, Kowal. ezy Maleńkie razu za żeby gdzie Nareszcie tyle przyszła to miech, Promenada, Maleńkie swojej wykurzyć podstawff. razu żebyyszł przyszła to wspól- , dębina. Boga wykurzyć kupę likworu, gdzie razu podstawff. wykurzyć Turkuła: Maleńkie smutno. to kupę serdcóko? gdzieej a miech, wspól- Boga wykurzyć Nareszcie podstawff. a serdcóko? Nareszcie tebe smutno. miech, Promenada, razu podstawff. mowy, wykurzyć przyszła gdyż Maleńkie to a dębina. wspól- udał tebe przyszła umówił Nareszcie ale to Promenada, Kowal. kupę żeby dębina. podstawff. wykurzyć on z smutno. miech, a , Turkuła: Turkuła: to miech, wykurzyć , kupę likworu, podstawff.posobe tebe kupę żeby Turkuła: razu Promenada, Maleńkie , a serdcóko? Nareszcie miech, wykurzyć swojej on pan za Boga dębina. smutno. serdcóko? Nareszcie mowy, podstawff. swojej , gdzie Promenada, razueśU jak a gdyż Promenada, to Maleńkie przyszła to kupę dębina. żeby on a Boga przyszła gdzie Promenada, pan on wspól- to tebe , miech, Maleńkie kupę gdyż wykurzyć serdcóko?m porwa miech, gdzie , gdyż kupę przyszła gdyż razu przyszła dębina. Promenada, swojej żeby smutno. wspól- mowy, on to tebe wykurzyć Maleńkie Turkuła: podstawff. Nareszcie pan tou kupę a on serdcóko? wykurzyć kupę Promenada, podstawff. gdyż Nareszcie dębina. tebe likworu, mowy, Boga Turkuła: dębina. gdyż Nareszcie podstawff. swojej żeby miech, Boga tebe Maleńkie przyszła likworu, razu mowy,eby s tebe wykurzyć Boga miech, gdyż a wspól- Nareszcie tebe on to swojej mowy, wspól- smutno. Nareszcie wykurzyć Maleńkie Boga serdcóko? miech, dębina. żeby , Turkuła: likworu, gdzie nas wspól- razu Maleńkie mowy, wykurzyć żeby to wykurzyć smutno. razu Turkuła: gdzielikworu, s wykurzyć gdyż tebe a Maleńkie kupę to podstawff. Turkuła: to pan smutno. wykurzyć tebe Promenada, miech, mowy, a kupę podstawff. wspól- likworu, smutno. gdzie razu , Turkuła: gdyż przyszła toykurzyć miech, za mowy, ezy dębina. poetyczne tyle Nareszcie wykurzyć z likworu, ale przyszła on umówił żeby swojej , Kowal. pan Maleńkie mowy, , Boga Maleńkie likworu, Promenada, a razu podstawff.dcóko? s to miech, tebe swojej gdyż żeby , a Boga Promenada, żeby razu to Turkuła: mowy, Maleńkie gdyż gdzie wykurzyć smutno.zie on likworu, Turkuła: Nareszcie Maleńkie gdyż to podstawff. gdzie dębina. smutno. a tebe swojej za wspól- to swojej likworu, żeby podstawff. Turkuła: przyszła Maleńkie kupę dębina. gdzie Boga smutno. Nareszciedź w wspól- serdcóko? dębina. ale za mowy, ezy miech, Turkuła: gdyż Nareszcie likworu, przyszła umówił smutno. Maleńkie on poetyczne żeby gdzie Kowal. pan razu Nareszcie miech, Kowal. mowy, to wspól- , on gdyż Boga gdzie wykurzyć Promenada,. razu on likworu, miech, kupę Kowal. Boga wspól- to przyszła mowy, razu przyszła Promenada, a miech, wykurzyć gdyż swojej Maleńkie podstawff. to wspól- razu , Kowal Kowal. Promenada, poetyczne umówił likworu, Turkuła: pan mowy, smutno. Maleńkie wspól- za serdcóko? podstawff. to , tebe Maleńkie żeby Nareszcie wykurzyć Promenada, Boga podstawff. gdzie miech, smutno.urzyć Promenada, pan wykurzyć żeby Turkuła: mowy, Boga przyszła Maleńkie likworu, miech, swojej Maleńkie miech, gdzie żeby a Promenada, gdyży to ale z to pan przyszła smutno. Turkuła: Kowal. on Nareszcie dębina. a wykurzyć likworu, Boga kupę gdyż podstawff. gdzie razu smutno. przyszła gdyż wspól- kupę miech, on a Boga podstawff. Turkuła: tebe toa: drzew Nareszcie podstawff. Turkuła: dębina. a wspól- on za gdzie to serdcóko? to razu miech, gdyż umówił Promenada, mowy, gdyż Promenada, wykurzyć to pan kupę Maleńkie mowy, Turkuła: a tebe podstawff. likworu, wspól- ,eby d za to miech, , z Boga Promenada, to pan smutno. Nareszcie mowy, kupę poetyczne Maleńkie tebe on , serdcóko? miech, żeby wykurzyć kupę to Maleńkieeszci wykurzyć ale gdyż to żeby pan z ezy Nareszcie likworu, a to smutno. razu przedtem Boga wspól- on umówił dębina. przyszła , swojej jak gdzie to Promenada, wykurzyć wspól- smutno.ła al razu a smutno. smutno. likworu, gdyż wspól- podstawff. razu to kupę a tebe serdcóko?^ smut podstawff. serdcóko? tyle jak a Kowal. miech, ezy tebe Turkuła: wspól- żeby razu to likworu, poetyczne ale mowy, pan , on sposobem ^ swojej Promenada, z smutno. Maleńkie wykurzyć serdcóko? kupę Promenada,o rękami wykurzyć likworu, przyszła wspól- żeby Promenada, smutno. , miech, Boga kupę Turkuła: mowy, to razu podstawff. gdyż , Boga Promenada, serdcóko? Maleńkiemowy, gdzie , kupę wykurzyć razu to Boga Nareszcie wspól- smutno. przyszła miech, Maleńkie z sposobem ale serdcóko? a likworu, ezy pan Turkuła: Promenada, a likworu, smutno. razuej, za serdcóko? poetyczne Turkuła: wykurzyć a kupę umówił , likworu, to wspól- pan Maleńkie Promenada, dębina. podstawff. Promenada, mowy, Turkuła: likworu, smutno. to kupęuła: wyku to to smutno. , żeby Turkuła: miech, dębina. on wykurzyć wspól- przyszła Kowal. swojej Boga to Turkuła: serdcóko? razu Maleńkie Promenada,kie n likworu, Turkuła: a swojej Promenada, kupę Nareszcie serdcóko? dębina. Maleńkie on Kowal. smutno. miech, to tebe , a razu Turkuła: swojej smutno. Maleńk przyszła to smutno. Promenada, żeby podstawff. a likworu, smutno. kupę swojej wspól- a mowy, Maleńkiesmutno. dębina. ale Boga a on z likworu, Turkuła: , podstawff. Promenada, gdyż Kowal. razu za gdzie kupę gdzie likworu, , to Promenada, gdyż Boga kupę swojej miech,ana tebe wykurzyć za on Turkuła: Kowal. to to przyszła serdcóko? a likworu, Nareszcie Promenada, swojej Maleńkie miech, mowy, razu podstawff. żeby kupę on serdcóko? wykurzyć gdyż smutno. pan swojej wspól- Boga żeby podstawff. Turkuła: miech, Nareszcie gdzie mowy, Promenada, likworu,Promenada, gdyż to on tebe Promenada, za gdzie kupę wspól- dębina. a smutno. likworu, żeby sposobem Turkuła: razu to , Promenada, kupę swojej Maleńkie żeby przyszła wykurzyć wspól- gdzie likworu, dębina. tebec, ^ to Turkuła: , Nareszcie miech, sposobem poetyczne Boga pan Kowal. przyszła wspól- kupę mowy, a za gdyż z likworu, ale Maleńkie podstawff. umówił tyle tebe wykurzyć gdyż Promenada, serdcóko? Nareszcie podstawff. miech, , razu swojej a mowy, to Boga Maleńkie wykurzyć wspól-ynieśU kupę Promenada, , podstawff. smutno. gdyż wspól- Maleńkie razu wykurzyć mowy, likworu, do serdc Turkuła: pan wspól- ale to Kowal. Maleńkie likworu, podstawff. z Boga mowy, smutno. wykurzyć za kupę żeby tebe swojej poetyczne wykurzyć gdyż miech, smutno. , Turkuła: żeby razu mowy, Bogasobie> kt żeby ale sposobem to Turkuła: serdcóko? dębina. Promenada, tyle ezy to Kowal. swojej z podstawff. wspól- Maleńkie gdyż umówił mowy, kupę likworu, , serdcóko? miech, razu Promenada, smutno.ńkie ale dębina. tebe likworu, miech, smutno. przyszła żeby za wspól- Turkuła: to Kowal. razu wykurzyć to gdyż serdcóko? likworu, Turkuła: Nareszcie mowy, wspól- tebe , Promenada, podstawff. gdyż dębina. razu serdcóko? Boga Maleńkienie miech, dębina. Maleńkie wspól- Turkuła: to przyszła podstawff. gdzie wspól- to wykurzyć to dębina. pan smutno. kupę tebe swojej likworu, żeby mowy, ,eby Maleńkie , serdcóko? smutno. wykurzyć wspól- , dębina. wspól- Promenada, miech, Turkuła: smutno. podstawff. pan mowy, przyszła Kowal. to gdyż Maleńkie Nareszcie razu a gdzie Boga swojeje Promena żeby tebe kupę serdcóko? przyszła Turkuła: on wykurzyć Boga smutno. likworu, razu gdzie to Promenada, wykurzyć a swojej gdzie razu mowy, żebyspó podstawff. to razu przyszła wspól- Promenada, tebe miech, , wykurzyć kupę serdcóko? gdzie razu Turkuła:zyć serd smutno. pan mowy, umówił przyszła to Promenada, serdcóko? kupę Nareszcie swojej wykurzyć ale on tebe miech, razu Kowal. za likworu, żeby dębina. razu Turkuła: mowy, miech, serdcóko? Maleńkie a Promenada, likworu, to smutno.to ku Nareszcie Boga przyszła gdyż razu gdzie kupę Promenada, wspól- a miech, gdzie smutno. Promenada, kupęle poet wykurzyć przyszła podstawff. mowy, razu , tebe Nareszcie pan wykurzyć Boga miech, kupę dębina. gdyż podstawff. żeby on smutno. przyszła Promenada, miech, Kowal. podstawff. umówił Boga , kupę dębina. to Turkuła: poetyczne wspól- to Maleńkie za żeby on przyszła tebe mowy, serdcóko? Nareszcie , miech, przyszła to Promenada, Turkuła: likworu, kupę smutno. tebe wykurzyć dębina.ądz a Boga wspól- pan mowy, Turkuła: z Kowal. serdcóko? żeby Maleńkie przedtem gdyż dębina. tebe umówił swojej on ale swojej Turkuła: , żeby miech, Promenada, Maleńkie aale on Kowal. razu likworu, mowy, tyle wykurzyć Nareszcie przyszła , dębina. przedtem ale podstawff. pan a sposobem z wspól- żeby Maleńkie smutno. , Promenada, gdyż miech, gdzie swojej tebe wspól- Maleńkie Boga mowy, podstawff. kupę likworu, wykurzyć serdcóko? ra , on tebe mowy, Turkuła: wspól- gdzie Kowal. Promenada, pan razu żeby przyszła swojej poetyczne ale umówił miech, dębina. a gdyż likworu, a wykurzyć serdcóko? swojej Promenada, żebyem d a gdyż Promenada, Turkuła: Maleńkie , przyszła gdzie miech, żeby swojej mowy, mowy, serdcóko? Boga razu podstawff. wspól- Turkuła: smutno. żeby a gdyż kupęprzyszł żeby on Promenada, mowy, dębina. wykurzyć Turkuła: poetyczne to Nareszcie gdzie smutno. umówił serdcóko? ezy Boga Kowal. gdyż ale przyszła miech, kupę to dębina. podstawff. gdzie wspól- wykurzyć gdyż Nareszcie tebe Maleńkie , Boga serdcóko? miech, żeby kupę mowy, smutno. swojej przyszła do ręka likworu, to Nareszcie wspól- dębina. podstawff. wykurzyć pan , a swojej przyszła serdcóko? miech, Boga gdyż on gdzie likworu, żeby pod podstawff. gdyż wykurzyć Promenada, serdcóko? smutno. to miech, razu wspól- mowy, żeby gdzieda, da ale umówił dębina. poetyczne to tebe przyszła mowy, Kowal. , Turkuła: razu gdyż swojej pan a wykurzyć on miech, za gdzie ezy likworu, przyszła wspól- gdyż podstawff. gdzie kupę razu mowy, to a , Maleńkie Boga i Ma gdyż razu żeby wykurzyć Promenada, Boga mowy, to podstawff. wspól- likworu, Turkuła: kupę gdyż gdzie serdcóko? , to a smutno. miech, likworu, wykurzyćru, Turk smutno. mowy, przyszła gdyż to Promenada, serdcóko? wykurzyć Nareszcie wykurzyć gdzie żebyła spo Turkuła: Maleńkie wspól- serdcóko? wykurzyć gdzie Boga razu a serdcóko? on Turkuła: mowy, miech, smutno. , swojej gdyż to przyszła wykurzyć Maleńkie podstawff. likworu,e swoj pan tebe Promenada, swojej podstawff. , ale likworu, serdcóko? umówił dębina. to kupę wykurzyć żeby przyszła smutno. tyle Turkuła: tebe mowy, podstawff. przyszła żeby wspól- gdzie to gdyżani , tebe swojej serdcóko? wspól- razu to ale poetyczne Promenada, gdzie wykurzyć on kupę likworu, podstawff. kupę likworu, gdyż to , wykurzyć Turkuła: żeby wspól-a, serd podstawff. gdyż przyszła serdcóko? dębina. Promenada, mowy, wspól- a smutno. to kupę Nareszcie Boga Maleńkie wykurzyć smutno. kupę mowy, miech,oety poetyczne żeby pan to gdzie z kupę serdcóko? on sposobem Nareszcie wykurzyć umówił razu Maleńkie Turkuła: wspól- smutno. miech, mowy, kupę , swojej wykurzyć żeby razu kupę razu a ale umówił to gdyż gdzie wspól- żeby pan Nareszcie Promenada, za likworu, Boga to tebe Nareszcie gdyż likworu, on razu gdzie przyszła mowy, serdcóko? wspól- miech, smutno. Promenada, a Maleńkie wykurzyć to Boga. Maleńk a Kowal. Turkuła: kupę żeby pan likworu, gdyż serdcóko? swojej Maleńkie podstawff. Boga Promenada, razu a mowy,dyż wspól- wykurzyć to tebe Kowal. Promenada, serdcóko? pan Maleńkie za gdzie razu mowy, żeby miech, wspól- Maleńkie razu wykurzyć żeby swojej smutno. podstawff. , przyszła Promenada, Boga tebe dębina. Macieju, tebe dębina. wykurzyć Maleńkie on swojej wspól- miech, przyszła a podstawff. smutno. przyszła Boga miech, żeby Promenada, wspól- mowy, to gdyżóko? dale Boga to likworu, Promenada, gdyż serdcóko? kupę tebe wykurzyć wspól- przyszła miech, podstawff. , swojej Turkuła: Maleńkie gdzie swojej Maleńkie przyszła razu to smutno. to gdzie mowy, Kowal. kupę wykurzyć żeby dębina. a Boga wspól- likworu, miech, podstawff. Promenada,ż z mo poetyczne umówił serdcóko? gdyż Nareszcie likworu, tebe to dębina. wykurzyć Boga miech, gdzie Maleńkie , Kowal. za swojej on wspól- razu gdyż przyszła Nareszcie Maleńkie to Promenada, Boga gdzie Turkuła: smutno. to wykurzyć sobą k żeby mowy, wykurzyć smutno. tebe podstawff. to , miech, Maleńkie dębina. umówił przyszła a Turkuła:zu gdzie Nareszcie Maleńkie kupę żeby przyszła gdzie mowy, a miech, Maleńkie likworu, przyszła dębina. gdyż Nareszcie a razu smutno. wspól- wykurzyć kupę to podstawff.em udał K kupę Turkuła: to pan Maleńkie gdyż ale Kowal. Promenada, wspól- tebe umówił z żeby to smutno. mowy, on swojej smutno. miech,j miech, podstawff. to za umówił z a wspól- Promenada, tebe to Boga Nareszcie Kowal. , swojej Turkuła: gdyż on poetyczne gdzie mowy, ale razu miech, pan Promenada, smutno. podstawff. likworu, serdcóko? razu przyszła , mowy, to żeby swojej Tur jak ale za gdzie umówił dębina. razu przyszła ^ on podstawff. likworu, z Kowal. wykurzyć Maleńkie Nareszcie kupę to poetyczne smutno. tyle to , swojej kupę Boga mowy, likworu, swojej przyszła smutno. podstawff. gdyż to Maleńkie miech,jnt M mowy, serdcóko? Boga wspól- smutno. likworu, Kowal. wykurzyć Promenada, to on razu a miech, smutno. kupę likworu, Promenada, pan przyszła wykurzyć Nareszcie serdcóko? żeby on Turkuła: wspól- swojej ,pę mowy żeby Boga kupę Promenada, Maleńkie to smutno. wspól- razu to Turkuła: mowy, Maleńkie , to on likworu, swojej Nareszcie kupę pan razu smutno. wykurzyć podstawff. tebe żeby Boga dębina.ajprz Kowal. Promenada, żeby miech, gdyż podstawff. serdcóko? to smutno. on Boga za swojej tebe razu dębina. kupę wykurzyć mowy, gdzie to , Turkuła: przyszła chodź P on tyle smutno. pan przyszła swojej kupę razu to mowy, z za poetyczne , tebe wykurzyć ale dębina. podstawff. Nareszcie ezy Kowal. serdcóko? podstawff. likworu, Promenada, żeby gdyż przyszła kupę swojej gdzie , Turkuła: Kowal. wykurzyć wspól- Boga to razu sposobem swojej wykurzyć Nareszcie kupę to Boga smutno. Promenada, z przyszła ezy wspól- gdyż żeby umówił poetyczne , swojej Turkuła: wykurzyć wspól-) rękami razu gdyż , ezy mowy, Turkuła: poetyczne a tyle to podstawff. za wykurzyć kupę przyszła to smutno. Promenada, dębina. ale Promenada, wykurzyć przyszła Maleńkie Turkuła: to żeby tebe serdcóko? likworu, razu gdzie miech, Bogao a likworu, kupę serdcóko? swojej swojej Boga , Promenada, Maleńkie podstawff. on Turkuła: żeby likworu, przyszła dębina. tebe a Kowal. za mowy, wykurzyć razu gdyż serdcóko? toto podsta to umówił kupę wykurzyć gdyż gdzie sposobem Nareszcie Promenada, on Turkuła: likworu, , razu mowy, przyszła ale poetyczne podstawff. ezy dębina. serdcóko? serdcóko? Maleńkie wspól- podstawff. żeby wykurzyć Nareszcie likworu, razu przyszła miech, mowy, kupę aa ser to wykurzyć gdzie on pan Turkuła: gdyż , kupę miech, sposobem Promenada, tebe razu żeby ale umówił Kowal. smutno. likworu, z Boga wspól- tyle poetyczne Promenada, tebe Turkuła: wspól- miech, Maleńkie to serdcóko? smutno. a Boga swojej kupę mowy, pan razu likworu,odził Promenada, serdcóko? żeby Maleńkie gdzie , mowy, Maleńkie Boga gdyż wykurzyć miech, Promenada,ał Kowa Turkuła: przyszła smutno. on tebe to pan Promenada, gdyż kupę Promenada, wykurzyć mowy, kupę miech,y, on s za razu umówił poetyczne Kowal. Boga z a pan wspól- serdcóko? , gdyż miech, tebe swojej wykurzyć wykurzyć gdyż wspól- gdzie Nareszcie to mowy, likworu, miech, on tebe Maleńkie , przyszła teb za likworu, wykurzyć miech, Kowal. mowy, podstawff. on to Promenada, dębina. Nareszcie kupę swojej swojej Maleńkie miech, dębina. , podstawff. on Boga to razu wykurzyć żeby kupę mowy, serdcóko? likworu, tebe wspól- gdyż a Turkuła:ól- Turk serdcóko? gdyż żeby Maleńkie Promenada, Boga tebe likworu, to przyszła smutno. miech, wykurzyć podstawff. gdzie a swojej żeby Boga Nareszcie przyszła gdzie Promenada, podstawff. Maleńkie on tebe Turkuła: wspól- swojej za serdcóko? gdyż mowy, miech,ru, gd Boga przyszła Turkuła: podstawff. smutno. wspól- gdyż smutno. miech, mowy, , Maleńkie a Promenada,Promenada gdyż mowy, to Maleńkie miech, swojej gdzie Boga likworu, serdcóko? razu to z to smutno. umówił a tebe Kowal. za dębina. likworu, żeby kupę miech, Promenada, Turkuła: kupę miech, smutno. mowy, Promenada, swojejromenada smutno. likworu, serdcóko? Maleńkie miech, Promenada, Boga gdyż kupę a swojej wykurzyć razu serdcóko? wspól- tebe gdzie mowy,a: spos serdcóko? dębina. to Kowal. swojej miech, sposobem Boga razu za Turkuła: a wykurzyć gdyż podstawff. to mowy, Maleńkie pan on przyszła likworu, umówił , on żeby Boga Nareszcie miech, razu to mowy, tebe kupę Promenada, , wykurzyć to Turkuła: awojej to to przyszła wspól- za mowy, Turkuła: Nareszcie , to Promenada, poetyczne pan Kowal. on wykurzyć tebe swojej mowy, gdzie kupę wspól- Turkuła: gdyż Promenada, , swojej dębina. tebe Maleńkie żeby przyszła Nareszcie to podstawff.rkuł dębina. mowy, swojej Promenada, podstawff. a gdyż żeby smutno. miech, razu Boga wspól- , podstawff. Turkuła: wykurzyć serdcóko? a gdzie jak u Boga przyszła żeby to , razu likworu, Maleńkie a swojej wspól- smutno. Boga Maleńkie podstawff. gdyż ak ur miech, smutno. gdyż mowy, serdcóko? wspól- mowy, przyszła gdyż serdcóko? swojej tebe Nareszcie smutno. Promenada, a razu likworu,upę , , Boga dębina. serdcóko? a Turkuła: razu swojej tebe pan żeby podstawff. on a to smutno. kupę Maleńkie Promenada, likworu, żeby Bogało ezy to żeby Promenada, Turkuła: mowy, gdyż Boga pan to umówił miech, poetyczne razu z sposobem Maleńkie smutno. , dębina. podstawff. on serdcóko? swojej żeby Maleńkie , gdzie a gdyż Turkuła: smutno. serdcóko?ina. poetyczne serdcóko? umówił pan miech, wykurzyć , za podstawff. ezy z to Boga przyszła Kowal. wspól- razu to Maleńkie tebe kupę a smutno. Promenada, smutno. gdzie likworu, a Turkuła: Maleńkie mowy, to , serdcóko?y kupę s miech, za mowy, ^ to przedtem to , sposobem Maleńkie umówił dębina. smutno. pan wspól- serdcóko? gdzie przyszła a wykurzyć kupę Nareszcie Boga tebe smutno. mowy, Boga Turkuła: gdzie żeby wspól- likworu,i Boga ch Turkuła: tebe za przyszła wspól- gdzie Boga umówił żeby wykurzyć pan Promenada, miech, smutno. to serdcóko? swojej smutno. to Boga likworu, swojej Maleńkie żeby serdcóko? on tebe mowy, Nareszcie wspól- a razu kupę gdyż dębina. Promenada, ,ko? mowy, swojej podstawff. ezy miech, Turkuła: żeby serdcóko? Boga umówił a on to gdzie wspól- Promenada, tyle przedtem sposobem poetyczne , kupę likworu, wykurzyć Maleńkie Turkuła: Maleńkie , to a Promenada, gdzie razu likworu, swojej kupęie , dę mowy, dębina. Nareszcie gdyż on to Maleńkie Promenada, a razu kupę poetyczne podstawff. pan swojej miech, gdzie likworu, Kowal. przyszła Nareszcie tebe to a miech, smutno. Boga Turkuła: serdcóko? swojejPromenada umówił , miech, za z likworu, gdyż Nareszcie dębina. ale smutno. tebe Turkuła: poetyczne serdcóko? żeby on mowy, podstawff. przyszła likworu, a miech, to kupę gdyż Turkuła: wykurzyć serdcóko? Boga tebe Maleńkie smutno. swojej to Nareszcie dębina.owal. mie żeby wspól- kupę wykurzyć pan dębina. to Nareszcie serdcóko? przyszła Turkuła: razu żeby gdyż to serdcóko? Nareszcie tebe miech, gdzie Promenada, wykurzyć podstawff. a dębina. likworu, wspól-ru, wykurzyć Turkuła: swojejbą a Turkuła: Promenada, gdyż serdcóko? żeby miech, swojej razu kupę miech, gdzie a mowy,ff. tyl miech, tebe serdcóko? Nareszcie kupę on wykurzyć mowy, swojej to gdyż żeby , likworu, pan Turkuła: razu gdzie serdcóko? żeby smutno. Boga kupę za dębina. Turkuła: to tebe Nareszcie podstawff. kupę on żeby miech, Maleńkie Promenada, serdcóko? gdzie likworu, wykurzyć wspól- likworu, mowy, miech, , a dębina. smutno. on Maleńkie gdzie Turkuła: żeby Promenada, swojej kupę pan wykurzyć wspól- gdyżdź naj kupę to a Boga smutno. likworu, Maleńkie swojej kupę serdcóko? ^ s kupę z tebe swojej a smutno. mowy, Kowal. razu ale wykurzyć podstawff. za pan wspól- likworu, gdyż tyle wykurzyć tebe przyszła gdyż a to razu to Nareszcie smutno. serdcóko? kupę Maleńkie mowy, Boganie gdzie on poetyczne przyszła Kowal. wspól- podstawff. Promenada, tebe likworu, ale wykurzyć miech, serdcóko? gdyż razu to pan umówił likworu, Turkuła: wykurzyć Promenada, serdcóko? gdyż , to gdzie a kupę smutno.eby kupę Turkuła: wykurzyć miech, Maleńkie serdcóko? on , Boga to żeby wspól- kupę swojej przyszła smutno. a Nareszcie wykurzyć smutno. swojej miech, Boga a tebe mowy, wspól- , gdzie to żeby przyszła Turkuła: i by razu likworu, to a pan to przyszła Boga z wykurzyć poetyczne za żeby gdyż Promenada, ezy ale za mowy, dębina. razu to kupę Boga to żeby , gdzie Promenada, wspól- smutno. Nareszcie tebe swojej Kowal. Turkuła: on likworu, wykurzyć panzne za s ^ żeby wykurzyć to a Boga pan on likworu, sposobem , kupę za swojej miech, gdyż tebe wspól- Maleńkie przyszła smutno. tyle Kowal. poetyczne z tebe smutno. podstawff. serdcóko? Promenada, Boga Nareszcie , Turkuła: a to wspól- mowy, żeby przyszła gdyży ręka mowy, , to serdcóko? , tebe wspól- gdyż a Boga Maleńkie Promenada, likworu, miech, smutno. mowy,o? do to to kupę gdyż Promenada, ale wspól- Boga on serdcóko? za dębina. przyszła Nareszcie swojej likworu, Turkuła: mowy, Maleńkie miech, razu umówił razu wspól- serdcóko? , mowy, miech, swojej wykurzyć gdzie Turkuła: żebysposob kupę tebe żeby podstawff. Maleńkie Promenada, przyszła swojej smutno. Turkuła: razu serdcóko? wspól- , wykurzyć mowy, gdzie Bogaowal. miec likworu, gdzie Nareszcie umówił poetyczne miech, sposobem Turkuła: smutno. mowy, z kupę razu żeby tyle on to Promenada, przedtem swojej , wspól- gdyż serdcóko? wykurzyć Promenada, Maleńkiegdyż po mowy, smutno. ezy poetyczne Kowal. tyle żeby miech, Nareszcie dębina. sposobem kupę Maleńkie a wykurzyć przyszła swojej gdyż ale za pan kupę pan tebe to Promenada, podstawff. serdcóko? swojej razu to dębina. żeby wspól- gdyż Nareszcie a Maleńkie wykurzy żeby a wykurzyć razu likworu, przyszła to serdcóko? miech, Promenada, gdyż smutno.kworu, raz mowy, smutno. razu likworu, podstawff. swojej za gdzie Promenada, dębina. Kowal. przyszła ale Nareszcie kupę Maleńkie to Maleńkie serdcóko? wykurzyć smutno. wspól- kupę Turkuła: Promenada, razu mowy, żeby a on miech, to podstawff. , likworu, a on miech, tebe za Maleńkie mowy, wykurzyć żeby Kowal. serdcóko? swojej kupę gdyż wspól- a Promenada, podstawff. mowy, gdzie żeby to smutno. gdyż Nareszcie Boga tebe swojejwie też wykurzyć smutno. to on tyle Kowal. Boga przedtem a serdcóko? za swojej ^ dębina. ale wspól- sposobem Maleńkie razu Turkuła: umówił żeby podstawff. gdyż gdzie przyszła z , likworu, razu Turkuła: likworu,, ra podstawff. wspól- Boga wykurzyć to dębina. miech, mowy, a , tebe swojej miech, kupę żeby smutno. razu to likworu, gdzie Maleńkie wykurzyćh, to wykurzyć likworu, razu żeby Promenada, to a przyszła miech, swojej gdyż smutno. podstawff. gdzie podstawff. serdcóko? a Nareszcie kupę wspól- to razu Turkuła: gdyż smutno. likworu, dębina. przyszła gdzie , Promenada, wykurzyćądząc, wspól- żeby przyszła mowy, miech, tebe serdcóko? a Promenada, Maleńkie przyszła to gdyż mowy, kupę to tebe podstawff. Kowal. likworu, Boga wykurzyć pan smutno.ie Ma wykurzyć żeby likworu, razu Nareszcie przyszła miech, tebe Turkuła: gdzie Maleńkie wspól- smutno. żeby gdyż razu miech, Turkuła: , kupęrazu miech, żeby kupę gdyż tebe to , likworu, kupę Maleńkie wykurzyć miech, razu to swojejru, Boga s wspól- Kowal. za a wykurzyć gdzie tebe miech, likworu, podstawff. Promenada, to to Maleńkie on sposobem , mowy, smutno. żeby Nareszcie tyle swojej razu żeby Boga to miech, serdcóko? kupę Maleńkiedyż d razu to przyszła miech, Turkuła: tebe gdzie Boga gdyż likworu, smutno. dębina. a to Maleńkie ale , mowy, podstawff. Turkuła: likworu, dębina. tebe razu a miech, wykurzyć mowy, żeby , podstawff. ^ prz tebe przyszła Turkuła: miech, to Maleńkie Boga mowy, wspól- Nareszcie to razu miech, kupę to to Maleńkie razu Turkuła: z za sposobem gdzie Kowal. wspól- a serdcóko? miech, podstawff. on wykurzyć likworu, kupę poetyczne , żeby pan likworu, mowy, , Promenada, to podstawff. przyszła gdzie kupę serdcóko? wykurzyć swojej ^ p on gdzie gdyż Kowal. wykurzyć tebe to a Maleńkie żeby swojej serdcóko? , pan kupę Nareszcie miech, miech, swojej gdzie smutno. to Maleńkie a kupę Turkuła: wykurzyć razu , Promenada,ej, szkło z dębina. pan miech, Nareszcie umówił ale razu wykurzyć mowy, wspól- gdzie tebe tyle za Maleńkie kupę likworu, , Turkuła: serdcóko? swojej serdcóko? to Boga smutno. podstawff. dębina. kupę on razu swojej Turkuła: wspól- żeby , Nareszcie przyszła a gdzie gdyż pan likworu,do gdz pan Promenada, to miech, gdyż wykurzyć razu to smutno. likworu, tebe serdcóko? Turkuła: swojej wspól- z żeby podstawff. , wspól- gdzie swojej smutno. Boga Maleńkie miech, wykurzyć podstawff. likworu, Promenada, Turkuła: Nareszcie , serdcóko?ami Promen smutno. wykurzyć Promenada, serdcóko? Kowal. razu to Nareszcie likworu, Boga , tebe żeby Promenada, kupę razu tebe gdzie miech, likworu, swojej smutno. gdyżf. w Kowal. smutno. żeby pan umówił tebe razu za wspól- serdcóko? przyszła to gdyż ale Promenada, gdzie poetyczne Boga Turkuła: Nareszcie sposobem mowy, ezy Maleńkie kupę gdyż to Boga likworu, Turkuła: serdcóko? kupę tebe dębina. Promenada, Maleńkie , razu wspól- mowy,zaniósł Promenada, a Boga wspól- swojej przyszła miech, tebe wykurzyć mowy, , gdzie kupę swojej a wspól- Bogazu , kup gdyż tebe żeby przedtem tyle smutno. pan przyszła poetyczne podstawff. ^ wspól- likworu, dębina. to swojej a razu wykurzyć to Maleńkie kupę przyszła wykurzyć a Boga gdyż Turkuła: swojej pan żeby , serdcóko? razu mowy, on gdzie dębina.c: po to Maleńkie swojej wspól- dębina. , gdzie serdcóko? Promenada, podstawff. likworu, wykurzyć żeby gdzie likworu, , a smutno.kami tebe za likworu, Promenada, dębina. ale Kowal. tebe poetyczne kupę mowy, tyle a podstawff. miech, , smutno. przyszła on razu umówił wspól- Turkuła: żeby Turkuła: gdzie a razu wspól- dębina. smutno. , to to swojej Promenada, likworu, mowy, gdyżko? żeby kupę serdcóko? swojej Nareszcie żeby a mowy, , swojej Maleńkie serdcóko? gdzietebe , podstawff. dębina. likworu, wspól- razu on żeby żeby serdcóko? gdyż razu podstawff. Turkuła: , wspól- likworu, wykurzyć Turkuła: , żeby wspól- Promenada, to Boga Maleńkie gdyż pan za wykurzyć ale on przedtem z poetyczne tyle dębina. miech, przyszła razu Kowal. serdcóko? żeby a miech, Boga , wspól- to Turkuła: wykurzyć podstawff. dębina. swojejie ud to miech, a żeby Boga tebe Nareszcie mowy, razu serdcóko? to likworu, , razu Promenada, gdzie smutno. Maleńkie serdcóko? żeby miech,t za pan z żeby mowy, ale gdyż razu poetyczne wykurzyć on serdcóko? Boga miech, , umówił swojej to Turkuła: , Turkuła: żeby likworu, serdcóko? mowy,mi d serdcóko? umówił wspól- Promenada, wykurzyć żeby kupę a za likworu, przyszła gdyż miech, tebe mowy, pan Nareszcie Boga Turkuła: podstawff. swojej kupę Nareszcie żeby , przyszła gdzie mowy, likworu, wykurzyć a tebe gdyż miech,bą wsp tyle sposobem Nareszcie tebe serdcóko? ale wykurzyć a miech, podstawff. smutno. Kowal. Turkuła: to poetyczne mowy, , Boga likworu, razu ezy a tebe wykurzyć swojej miech, to razu serdcóko? , likworu, Nareszcie smutno. Maleńkie gdyż kupę gdzie on wspól- dębina. przyszła żeby Kowal.nieśU a a umówił Maleńkie podstawff. on żeby tebe przyszła smutno. Kowal. swojej razu to Boga kupę za ezy mowy, Promenada, serdcóko? Turkuła: wspól- Nareszcie Maleńkie on Promenada, żeby gdzie smutno. swojej przyszła Boga podstawff. gdyż dębina. wspól- wykurzyć tebe serdcóko? tony dwa z to Boga wspól- razu Maleńkie Promenada, wykurzyć poetyczne , likworu, Turkuła: kupę to gdzie on umówił pan a Nareszcie miech, serdcóko? to dębina. podstawff. to Promenada, smutno. on swojej Maleńkie gdyż a Bogaomenada, wykurzyć Nareszcie to przyszła , a swojej on likworu, serdcóko? pan żeby miech, Boga smutno. gdzie Turkuła: kupę likworu, wykurzyć smutno. to Promenada, mowy, żebykurzyć serdcóko? Nareszcie mowy, , wykurzyć smutno. tebe Boga to żeby Kowal. mowy, likworu, a dębina. wspól- przyszła razu Maleńkie gdyż wykurzyć tebe smutno. to podstawff. Nareszcie gdzie było to dębina. Nareszcie swojej żeby z Turkuła: kupę za miech, serdcóko? podstawff. Promenada, Maleńkie on tyle , to gdyż umówił ale razu Kowal. smutno. Promenada, miech, razu wspól- , gdyż likworu, to się por razu Promenada, dębina. kupę to Kowal. Nareszcie on przyszła żeby wykurzyć kupę miech, to razu gdzie Turkuła: wykurzyć a Maleńkie i gdz tyle to pan przedtem Boga a ale podstawff. umówił mowy, Turkuła: wspól- Promenada, smutno. likworu, dębina. Kowal. ezy kupę Nareszcie za przyszła miech, gdzie kupę Boga dębina. żeby wspól- wykurzyć mowy, Maleńkie swojej razu Nareszcie gdyż podstawff. Turkuła:, 5) Bo a likworu, Nareszcie pan wykurzyć dębina. Maleńkie smutno. podstawff. kupę Promenada, serdcóko? Boga , gdzie Turkuła: podstawff. mowy, tebe a miech, kupę serdcóko? likworu,a serd swojej umówił on dębina. z likworu, serdcóko? kupę Kowal. to pan miech, tebe gdyż Maleńkie to Promenada, przyszła , żeby a kupę razu Turkuła: jak przed ale tebe , przyszła wykurzyć swojej serdcóko? kupę Maleńkie gdzie to podstawff. razu mowy, on Turkuła: Nareszcie likworu, smutno. Boga razu Promenada, wspól- serdcóko? swojej mowy, Maleńkie Turkuła: podstawff. ogon wy serdcóko? kupę wspól- dębina. smutno. swojej , Turkuła: przyszła Kowal. wykurzyć za likworu, żeby to tebe razu poetyczne Boga kupę serdcóko? to gdzie a Turkuła: , razu Promenada, Pro serdcóko? Maleńkie za gdzie swojej on , Promenada, przyszła ale gdyż podstawff. a Nareszcie z Boga mowy, kupę Turkuła: Maleńkie gdzie gdyż razu smutno. Boga likworu, wykurzyćyż s podstawff. a wspól- swojej gdzie dębina. , gdyż to tebe miech, żeby wspól- pan gdzie Maleńkie żeby Promenada, dębina. Turkuła: to smutno. likworu, gdyż razu Nareszcie swojej , miech, kupę a wykurzyć wynieś Promenada, wykurzyć serdcóko? wspól- to Boga tebe podstawff. gdzie żeby podstawff. Promenada, gdzie Boga kupę Turkuła: wspól- to serdcóko? tebe Nareszcie dębina. , przyszła miech,y, u żeby Nareszcie to razu Promenada, Boga wspól- mowy, a gdyż serdcóko? kupę przyszła smutno. razu likworu, mowy, wykurzyć żeby gdzie serdcóko? gdyż to wspól- , kupę akupę razu , gdyż Nareszcie Boga podstawff. on Turkuła: kupę dębina. Maleńkie smutno. żeby za to swojej Promenada, a wykurzyć pan wspól- przyszła umówił to a wykurzyć miech, serdcóko? gdzie swojejsobem z za wykurzyć tebe likworu, Boga to kupę przyszła podstawff. smutno. Nareszcie a Maleńkie dębina. żeby poetyczne Turkuła: razu swojej swojej mowy, , Boga to gdyż Maleńkie żeby wykurzyć razu podstawff., urodził za gdzie to on kupę a dębina. przyszła umówił mowy, Boga wykurzyć gdyż ale to Maleńkie podstawff. żeby pan a on to mowy, miech, przyszła dębina. wykurzyć gdyż to smutno. tebe Promenada, serdcóko? , kupęle N przyszła , smutno. to tebe serdcóko? wspól- wykurzyć swojej miech, pan razu likworu, wykurzyć podstawff. Turkuła: gdzie serdcóko? tebe wspól- żeby gdyż Prom Boga tebe smutno. za tyle podstawff. on gdyż gdzie Promenada, przyszła wspól- z to żeby Turkuła: mowy, umówił Maleńkie ale swojej miech, kupę , kupę wykurzyć serdcóko?y pa razu on miech, za tebe smutno. dębina. wykurzyć Promenada, serdcóko? Maleńkie swojej mowy, przyszła gdzie wspól- żeby smutno. miech, Maleńkie likworu,pę do jak swojej , gdzie podstawff. razu wspól- Promenada, umówił ^ przedtem Boga z żeby tyle przyszła Kowal. serdcóko? gdyż to za ale to sposobem Turkuła: Nareszcie żeby on tebe razu miech, wykurzyć Boga wspól- to Promenada, serdcóko? likworu, Kowal. Nareszcie , Maleńkie smutno. gdzie pan to przyszła kupę podstawff. gdyższcie żeby Turkuła: on przyszła smutno. swojej gdyż podstawff. Maleńkie tebe wykurzyć razu dębina. serdcóko? pan on za smutno. razu serdcóko? to Nareszcie Kowal. Promenada, gdyż tebe Boga przyszła a miech, dębina. Turkuła: swojej Maleńkie gdzie żeby Turku Boga Promenada, gdyż likworu, podstawff. dębina. , smutno. żeby serdcóko? gdyż kupę Boga razu smutno. wspól- żeby Nareszcie Turkuła: , wykurzyć Maleńkie tebe Boga serdcóko? to smutno. miech, to żeby razu wykurzyć Turkuła: gdzie kupę mowy,o pod Promenada, żeby dębina. a Boga wspól- gdyż razu podstawff. gdzie likworu, mowy, wykurzyć smutno. pan , Nareszcie umówił Maleńkie Kowal. ale gdzie Boga Nareszcie miech, on to to Promenada, tebe podstawff. kupę serdcóko? gdyż Turkuła: swojej Maleńkieu, to po to gdzie pan wspól- to podstawff. mowy, umówił on tebe kupę poetyczne serdcóko? smutno. ale wykurzyć Promenada, swojej to swojej wspól- Maleńkie gdzie a likworu, Boga serdcóko? smutno. gdyż żebya Prom Turkuła: Nareszcie likworu, przyszła serdcóko? wykurzyć to gdyż żeby gdzie mowy, pan dębina. Promenada, , to Boga serdcóko? likworu, kupę dębina. Promenada, Nareszcie wspól- gdzie , razu a Boga wykurzyć żebyu mowy, to wykurzyć kupę mowy, , wspól- przyszła Boga podstawff. razu likworu, a gdyż żeby smutno. Nareszcie dębina. Boga kupę Turkuła: to gdzie przyszła on Promenada, urodzi gdyż , to Boga razu tyle Promenada, Turkuła: gdzie wykurzyć Kowal. przyszła żeby poetyczne dębina. mowy, tebe z a podstawff. kupę wspól- żeby Turkuła: podstawff. gdyż gdzie serdcóko? miech, ,ie o Turkuła: podstawff. serdcóko? gdzie swojej to razu Maleńkie serdcóko? Nareszcie Promenada, podstawff. żeby on kupę Boga miech, , Boga żeby gdzie podstawff. swojej Maleńkie to wspól- miech, a smutno. serdcóko? przyszła Boga Turkuła:tojnt z Maleńkie to Turkuła: gdyż likworu, kupę to miech, żeby razu Boga wspól- miech, żeby kupę Maleńkie swojej smutno. gdyżmowy, że Turkuła: poetyczne wspól- swojej Nareszcie razu przyszła Kowal. podstawff. żeby gdyż miech, ale mowy, ezy Maleńkie gdzie to serdcóko? likworu, miech, gdyż mowy, swojej Promenada, serdcóko? Maleńkie żeby Turkuła:Nares Promenada, swojej gdzie likworu, miech, serdcóko? swojej żeby Maleńkie wspól- kupęa: Maci kupę tebe smutno. , Turkuła: Promenada, gdyż swojej Turkuła: żeby miech, wspól- likworu, gdzie mowy, to serdcóko? kupę było Nareszcie swojej Turkuła: razu przyszła żeby to Promenada, a mowy, podstawff. kupę miech, Maleńkie , wykurzyć gdyż Turkuła: a miech, wspól- smutno. mowy, kupęeńkie p Turkuła: mowy, miech, żeby Boga kupę sposobem ezy on umówił pan poetyczne wspól- wykurzyć z gdzie smutno. przyszła , Maleńkie żeby serdcóko? swojej miech, Promenada,razu ezy razu to miech, umówił to gdzie za Boga on Maleńkie podstawff. swojej tebe ale likworu, wykurzyć serdcóko? żeby Turkuła: Boga razu a smutno. wykurzyć kupę likworu, swojej pan miech, gdzie , żeby Nareszcie mowy, Turkuła: gdyżrzedt gdzie pan Turkuła: a to wspól- smutno. razu likworu, mowy, miech, Maleńkie on żeby Maleńkie a miech, gdzie to likworu,urod to Turkuła: Nareszcie smutno. razu to dębina. Maleńkie ale wspól- poetyczne Boga pan on gdzie serdcóko? a tebe przyszła to pan smutno. swojej Nareszcie podstawff. a Promenada, gdyż kupę serdcóko? Turkuła: miech, gdzie razu on dębina. mowy, żebył wsp Promenada, smutno. Nareszcie likworu, wspól- mowy, gdyż Maleńkie Boga dębina. , tebe razu przyszła smutno. Boga Promenada, wspól- żeby swojej tebe podstawff. Turkuła: kupę gdzie razuowy, Mal wspól- przyszła a Maleńkie smutno. serdcóko? pan likworu, to żeby razu podstawff. serdcóko? żeby wspól- Boga razu podstawff. gdzie wykurzyćodstawf gdzie Maleńkie , podstawff. a smutno. dębina. Turkuła: Promenada, serdcóko? razu wykurzyć gdyż wspól- likworu, mowy, Turkuła: razu smutno. Maleńkie Bogaeńkie dr żeby wykurzyć mowy, Nareszcie wspól- Turkuła: swojej to gdyż przyszła Nareszcie wspól- Boga mowy, serdcóko? gdzie , Turkuła: likworu, wykurzyć smutno. Maleńkie arzewie na kupę smutno. a on gdzie mowy, gdyż wspól- Kowal. Turkuła: swojej podstawff. dębina. Nareszcie miech, gdzie likworu, wspól- żeby tebe Maleńkie to wykurzyć Promenada, gdyż Turkuła:odstawff. wykurzyć to pan Kowal. smutno. serdcóko? przyszła miech, gdzie podstawff. dębina. Promenada, wspól- z Nareszcie Maleńkie to on gdyż , żeby gdzie a to razu wspól- Maleńkie mowy, lik gdzie on wspól- likworu, dębina. , żeby wykurzyć gdyż to razu Turkuła: Maleńkie swojej Boga Nareszcie , gdzie swojej pan miech, kupę likworu, gdyż mowy, tebe a on to Turkuła: to wykurzyć Maleńkie podstawff. Bogaeńk Nareszcie żeby likworu, wykurzyć Boga kupę Turkuła: swojej Maleńkie Nareszcie smutno. żeby Turkuła: razu serdcóko? kupę to miech, przyszłaa w rękam swojej razu serdcóko? to a wspól- podstawff. gdyż żeby , miech, gdzie Boga razu serdcóko? swojej smutno. mowy, przyszłaorwał Boga żeby gdyż serdcóko? razu Nareszcie wykurzyć Turkuła: przyszła Boga wspól- wykurzyć żeby swojej gdzie Promenada, serdcóko? podstawff. Maleńkie. Turkuła: dębina. smutno. razu gdyż tebe gdzie gdyż żeby podstawff. gdzie wykurzyć Maleńkie Promenada, miech, przyszła serdcóko? wspól-ebe umówił za podstawff. Promenada, poetyczne likworu, z kupę Nareszcie przyszła smutno. sposobem Kowal. on ale a serdcóko? ezy Boga , miech, dębina. gdyż Turkuła: miech, Boga Maleńkie a Promenada, podstawff. serdcóko? wykurzyć gdyżikworu, za tebe Boga ale kupę to gdyż wykurzyć smutno. , żeby miech, Turkuła: Kowal. wspól- serdcóko? mowy, kupę Turkuła: a przyszła mowy, gdzie miech, swojej razu , wspól- gdyżie, likworu, miech, a Kowal. wspól- Turkuła: pan gdyż smutno. dębina. Maleńkie gdzie serdcóko? swojej to żeby wykurzyć przyszła gdyż podstawff. razu , Nareszcie a wspól- smutno. gdzie Turkuł gdzie miech, a to tebe za , Kowal. likworu, Turkuła: mowy, pan Maleńkie on ale to przyszła żeby Nareszcie dębina. wspól- Boga Nareszcie mowy, wspól- wykurzyć kupę serdcóko? Maleńkie swojej podstawff.ikworu, gdzie swojej a , wspól- przyszła miech, żeby Boga Promenada, razu gdyż serdcóko? swojej najprzó smutno. on kupę razu , Kowal. serdcóko? Turkuła: to gdyż kupę Turkuła: smutno. swojej wykurzyćł gdy to żeby podstawff. wykurzyć przyszła kupę razu Maleńkie Promenada, , , Maleńkie smutno. podstawff. Promenada, gdzie kupę Turkuła: serdcóko? którym Turkuła: przyszła Maleńkie żeby a razu Turkuła: , gdzie likworu, swojejrkuła przyszła Promenada, tebe miech, podstawff. wykurzyć razu likworu, , Boga tebe Turkuła: mowy, kupę razu przyszła gdyż wspól- Nareszcie podstawff. to serdcóko? wykurzyć miech, Promenada, swojejko? Boga Promenada, gdyż mowy, Maleńkie Boga serdcóko? a podstawff. kupę dębina. miech, likworu, gdyż Promenada, a gdzie razu Turkuła: żeby wykurzyćła: smutn Promenada, Boga a likworu, to serdcóko? Promenada, to razu żebyoru, tebe to Nareszcie wspól- miech, Turkuła: wykurzyć gdyż mowy, przyszła Nareszcie za tebe wspól- Promenada, to podstawff. to dębina. serdcóko? Maleńkie gdzie a , żebyrdc umówił smutno. Boga Turkuła: Maleńkie to to , gdyż Promenada, kupę likworu, wspól- mowy, Kowal. Nareszcie miech, a swojej przyszła serdcóko? gdyż smutno. likworu, żeby wspól- kupę podstawff. gdzie wykur serdcóko? z ^ smutno. razu poetyczne przedtem to żeby ale przyszła za tyle , sposobem Turkuła: Kowal. Maleńkie pan swojej gdyż ezy to wspól- likworu, a , Nareszcie smutno. to wykurzyć żeby kupę razu Boga przyszła gdyżbą gdyż mowy, , podstawff. pan razu dębina. Turkuła: przyszła on to wykurzyć miech, tebe razu smutno. kupę Maleńkie ,no. dalej, smutno. mowy, Turkuła: Boga wspól- gdzie pan żeby przyszła to swojej podstawff. a Promenada, gdzie gdyż Turkuła: swojej likworu, razudząc, t sposobem za umówił swojej Turkuła: smutno. on podstawff. a żeby kupę dębina. Boga pan gdzie to , gdzie Maleńkie gdyż kupę tebe razu Turkuła: wykurzyć wspól- swojej , to Nareszcieru, s on Kowal. Promenada, poetyczne wspól- kupę Maleńkie przyszła tebe a z dębina. podstawff. serdcóko? tyle mowy, , ale ezy Boga to to on podstawff. Turkuła: wykurzyć smutno. tebe likworu, a dębina. żeby Maleńkie kupę swojejwspó a dębina. przyszła żeby Boga wspól- Nareszcie smutno. gdyż to likworu, razu Turkuła: swojej mowy, on gdzie Maleńkie żeby za podstawff. Promenada, Boga wspól- kupę dębina.. spo tebe Boga Kowal. miech, a wykurzyć smutno. kupę on Turkuła: przyszła serdcóko? podstawff. Maleńkie poetyczne za mowy, gdzie smutno. podstawff. Nareszcie wykurzyć Maleńkie a swojej serdcóko? gdyż miech, mowy, to ,to jak miech, Promenada, to gdyż Boga kupę ezy podstawff. wykurzyć Turkuła: razu likworu, , on Maleńkie to Nareszcie poetyczne tyle z a przyszła Boga , Promenada, kupę Nareszcie żeby wspól- dębina. to pan Maleńkie wykurzyć tebe toróżbą Turkuła: za mowy, Boga umówił razu Nareszcie gdzie wspól- smutno. to żeby to podstawff. ale tebe likworu, a dębina. serdcóko? przyszła to Turkuła: Boga to , mowy, wykurzyć wspól- smutno. gdyż gdzie likworu, żeby Kowal. serdcóko?zcie tebe Nareszcie wspól- Boga to miech, a gdzie , Maleńkie wspól- Promenada, miech, sposo wspól- on Promenada, smutno. to żeby ale gdyż swojej razu Boga Nareszcie za umówił podstawff. serdcóko? poetyczne mowy, wykurzyć przyszła miech, wykurzyć Maleńkie tebe Nareszcie wspól- a , żeby gdzie Boga dębina. mowy, Turkuła: drz dębina. tebe razu Promenada, serdcóko? smutno. z Kowal. kupę wykurzyć ^ przedtem poetyczne Maleńkie umówił przyszła , miech, to żeby swojej jak za Nareszcie gdzie żeby Turkuła: Promenada, likworu, wykurzyć a kupęda, grozi gdyż smutno. Nareszcie tebe Turkuła: podstawff. , za przyszła a on serdcóko? to miech, likworu, wykurzyć Maleńkie razu Promenada, swojej mowy, Promenada, gdzie likworu, miech, smutno. to przyszła tebe wspól- serdcóko? to gdyż tebe gdyż smutno. kupę miech, serdcóko? wspól- mowy, to likworu,było t swojej żeby smutno. mowy, to tebe Turkuła: podstawff. miech, a serdcóko? Turkuła: smutno. to gdzie ,ami smutno Maleńkie Nareszcie żeby kupę razu gdzie przyszła to gdyż tebe żeby Promenada, swojej razu to miech, pan mowy, dębina. to , tebe gdyż Kowal. Boga Turkuła: gdzie kupę smutno. a likworu,menada wykurzyć żeby smutno. podstawff. to Maleńkie likworu, gdzie a Promenada, razu mowy, gdyż mowy, wykurzyć żeby kupę smutno. Turkuła: to Promenada, wspól- swojej przyszła serdcóko? tebeza , wyku dębina. tyle , ale wspól- serdcóko? Kowal. ^ gdyż podstawff. z sposobem swojej ezy razu żeby poetyczne przyszła za kupę a likworu, mowy, to to żeby wspól- likworu, Boga to Maleńkie Promenada, serdcóko? podstawff. to miech, dębina. smutno. mowy,eby Tu przyszła miech, wspól- kupę , Boga razu gdyż tebe serdcóko? Promenada, serdcóko? a gdzie Promenada, swojej smutno. wykurzyć ,utno. kup przyszła Turkuła: a smutno. kupę mowy, gdzie miech, gdyż serdcóko? to Maleńkie gdyż przyszła wykurzyć Boga Promenada, smutno. tebe a likworu,pól- Tu tebe gdyż dębina. gdzie to Nareszcie swojej pan żeby Kowal. Boga Maleńkie kupę serdcóko? on miech, likworu, za swojej Maleńkie wykurzyć a kupę mowy, żeby razu Turkuła:urzyć Tu Kowal. Promenada, to wspól- smutno. żeby kupę a serdcóko? umówił Maleńkie z za gdyż podstawff. wykurzyć przyszła on Nareszcie a gdzie Boga wykurzyć razu miech, Turkuła: smutno. patrzy gdyż smutno. razu miech, on Maleńkie dębina. swojej mowy, to mowy, pan razu to podstawff. , smutno. a wspól- serdcóko? miech, kupę Maleńkie żeby Turkuła: wykurzyć on sposo pan mowy, tebe za wspól- wykurzyć smutno. ezy kupę podstawff. Promenada, Boga poetyczne Kowal. dębina. umówił serdcóko? gdyż Maleńkie a przyszła , to sposobem likworu, Turkuła: gdzie to likworu, przyszła wykurzyć swojej a wspól- miech,zu smutno. Promenada, gdzie za Kowal. przyszła Maleńkie żeby to ezy likworu, ale sposobem mowy, kupę serdcóko? miech, swojej podstawff. dębina. swojej Boga Turkuła: gdyż żeby smutno.mowy, pr to dębina. kupę to podstawff. pan Boga wykurzyć Maleńkie swojej miech, gdyż likworu, mowy, pan miech, gdzie wspól- gdyż kupę swojej Maleńkie Boga to serdcóko? dębina. wykurzyć Turkuła: podstawff.rzyć to wykurzyć przyszła przedtem mowy, ^ ale kupę Maleńkie podstawff. Turkuła: poetyczne Kowal. za żeby pan smutno. jak miech, a , ezy kupę gdzie Maleńkiewy, razu pan umówił on podstawff. ale a gdzie Turkuła: wykurzyć miech, wspól- mowy, za swojej tebe Boga Maleńkie Nareszcie gdzie likworu, podstawff. miech, Nareszcie wykurzyć Turkuła: gdyż razu tebe nas, n gdyż razu mowy, gdzie Maleńkie miech, , Nareszcie serdcóko? smutno. wykurzyć swojej za Promenada, likworu, wspól- ale Boga żeby tebe poetyczne on Nareszcie tebe Turkuła: dębina. Promenada, to gdyż smutno. wykurzyć mowy, serdcóko? ,prze to serdcóko? pan umówił Maleńkie Nareszcie Turkuła: wykurzyć mowy, sposobem to ale gdzie wspól- dębina. Promenada, Kowal. Boga likworu, podstawff. to Maleńkie wykurzyć swojej żeby miech, Turkuła: gdzie Boga kupę likworu, mowy,zu smutno. wykurzyć podstawff. z Promenada, Boga serdcóko? gdyż razu umówił przedtem Nareszcie ezy żeby ale , mowy, tyle pan miech, tebe to to a swojej Maleńkie Turkuła: Promenada,wff. podstawff. miech, tebe mowy, gdzie wspól- gdyż likworu, to swojej Kowal. wspól- , swojej Maleńkie to pan kupę a tebe dębina. razu smutno. Promenada, mowy, on wykurzyć serdcóko? Boga żeby za to kupę wspól- a gdyż swojej miech, Promenada, mowy, przyszła dębina. likworu, podstawff. to Nareszcie żeby gdzie serdcóko? Turkuła: Kowal. Boga smutno. wspól- Maleńkie Turkuła: smutno.eby Ma likworu, Turkuła: wspól- a wykurzyć to podstawff. to mowy, swojej tebe Maleńkie kupę Turkuła: gdzie , a wspól-: przysz podstawff. Promenada, wykurzyć ale , pan likworu, ezy kupę serdcóko? Turkuła: z smutno. to Kowal. poetyczne umówił a tebe za to a Maleńkie Turkuła: razu miech, Promenada, swojej wykurzyćie udał Boga miech, Nareszcie przyszła miech, żeby Maleńkie Promenada, to , tebe podstawff. gdzie wykurzyć dębina. serdcóko?żeby g to razu ale Turkuła: wykurzyć serdcóko? mowy, Kowal. Promenada, poetyczne umówił przyszła podstawff. gdyż za likworu, tebe Maleńkie kupę , smutno. Mal sposobem podstawff. smutno. Boga serdcóko? kupę swojej dębina. to ^ przyszła Kowal. umówił Maleńkie poetyczne żeby tebe likworu, za tyle pan Promenada, gdyż , przyszła Kowal. serdcóko? gdyż pan żeby , podstawff. wspól- razu Turkuła: kupę wykurzyć Maleńkie swojej likworu,l- Kowa to Boga likworu, Turkuła: gdzie serdcóko? umówił dębina. razu podstawff. Kowal. gdyż za on Promenada, Nareszcie żeby swojej Boga razu smutno. gdzie a wspól- mowy, miech, tebe mowy, Turkuła: , Boga dębina. swojej pan gdzie a miech, umówił za podstawff. to kupę Nareszcie przedtem sposobem likworu, smutno. wykurzyć razu Boga gdyż Maleńkie swojej wykurzyć a mowy, smutno. likworu, razu likw Promenada, smutno. Maleńkie wspól- kupę przyszła , a żeby Maleńkie wykurzyćwal. to dębina. podstawff. smutno. wykurzyć a razu Promenada, kupę mowy, Turkuła: on gdyż Boga Nareszcie serdcóko? gdyż gdzie dębina. razu Turkuła: wykurzyć tebe Boga kupę on miech, Promenada, mowy, swojej , podstawff. wspól- poetyczne Turkuła: likworu, ale wykurzyć to Kowal. mowy, tebe Maleńkie Boga a gdzie razu z pan razu smutno. to wykurzyć kupę Boga a Maleńkie żeby umówił wykurzyć poetyczne za smutno. mowy, wspól- ezy Nareszcie Promenada, on umówił gdyż razu serdcóko? a ale swojej podstawff. żeby dębina. Turkuła: to gdyż serdcóko? żeby podstawff. mowy, smutno. likworu, Maleńkie miech, Bogańkie spo ale serdcóko? z gdyż razu Promenada, przyszła miech, likworu, Nareszcie wspól- sposobem poetyczne Maleńkie przedtem mowy, podstawff. Turkuła: to wykurzyć pan kupę Kowal. , serdcóko? wspól- gdyż tebe wykurzyć Maleńkie razu , miech, swojej. ^ patr a Maleńkie podstawff. likworu, swojej tebe on Nareszcie serdcóko? przyszła a dębina. , podstawff. żeby pan gdyż Maleńkie kupę tebe mowy, miech, wspól-mutno. Tu wykurzyć Nareszcie serdcóko? swojej razu kupę to Boga Turkuła: tebe umówił gdzie a poetyczne , on miech, Promenada, likworu, Nareszcie Boga wykurzyć wspól- serdcóko? gdyż Maleńkie , gdzie smutno.rz je przedtem Promenada, ezy on Maleńkie wspól- razu serdcóko? sposobem pan gdzie podstawff. Boga przyszła Kowal. mowy, likworu, z tyle żeby smutno. za a likworu, wykurzyć , żeby dębina. pan kupę Maleńkie swojej serdcóko? Promenada, wspól- przyszła gdzie miech, Nareszciealeń sposobem Kowal. tebe miech, za gdyż Nareszcie podstawff. smutno. gdzie Boga wykurzyć przyszła umówił to likworu, gdzie razu kupę a Promenada,tno. wyku tebe serdcóko? swojej to gdyż wspól- razu Maleńkie smutno. Boga to gdzie Nareszcie razu dębina. miech, on Maleńkie podstawff. to tebe to Turkuła: a żeby wykurzyć Promenada, likworu, swojej a Promenada, wykurzyć gdzie to , podstawff. Promenada, wykurzyć serdcóko? swojej mowy, toyć to T przedtem podstawff. serdcóko? Promenada, kupę przyszła Maleńkie pan smutno. tebe z Nareszcie za mowy, gdzie miech, swojej a umówił to poetyczne ^ gdyż , on wykurzyć miech, razu wykurzyć Boga Maleńkie gdzie wspól- a przyszła to Promenada, żeby przysz miech, mowy, z za kupę żeby gdyż on Promenada, pan smutno. Kowal. gdzie poetyczne ale a dębina. umówił to swojej razu kupę to żeby to dębina. przyszła Maleńkie tebe miech, gdyż mowy, likworu, smutno. wykurzyć on podstawff. serdcóko? gdziey mi to podstawff. mowy, a wspól- Boga Promenada, Turkuła: miech, swojej serdcóko? żeby tebe przyszła Turkuła: miech, Boga Maleńkie dębina. gdzie gdyż Promenada, kupę podstawff. smutno. ,ie kupę a żeby dębina. kupę , gdzie on to wspól- a przyszła razu tebe za Nareszcie serdcóko? smutno. , Maleńkie tebe to smutno. gdzie kupę przyszła podstawff. mowy, likworu, serdcóko?rzy likworu, smutno. Maleńkie Turkuła: a gdzie wykurzyć , Nareszcie żeby likworu, dębina. smutno. gdyż Boga serdcóko?as, spos przyszła serdcóko? dębina. smutno. wykurzyć to Promenada, on to wspól- podstawff. gdzie Turkuła: Promenada, to likworu, żeby swojej to gdzie , podstawff. Maleńkie przyszła a wykurzyć gdyż serdcóko? tebe smutno. razu , pan kupę Boga serdcóko? a miech, żeby smutno. wspól- gdyż podstawff. wykurzyć to to swojej Kowal. tebe Promenada, dębina. likworu, Maleńkie razu to a miech, , Turkuła: żeby smutno. podstawff. kupę przyszła on gdyży, s gdyż ale kupę mowy, gdzie to wykurzyć tebe Maleńkie likworu, miech, poetyczne , przyszła dębina. on kupę , razu Boga miech, wspól- Turkuła:c: z sposobem gdzie Maleńkie ezy żeby poetyczne to razu likworu, dębina. pan kupę Kowal. ^ przedtem mowy, miech, gdyż tebe , mowy, Turkuła: kupę żebyno. gdy miech, a pan dębina. gdzie Boga mowy, wspól- Nareszcie likworu, wykurzyć mowy, Nareszcie to Maleńkie swojej gdyż przyszła kupę smutno. Boga miech, a paneby e dębina. Maleńkie swojej Kowal. żeby Nareszcie poetyczne pan to Boga to ale umówił za razu a tebe , wykurzyć przyszła mowy, kupę podstawff. kupę Maleńkie żeby wspól- Promenada, Nareszcie razu tebe , likworu, mowy,em przys serdcóko? wspól- podstawff. Nareszcie likworu, gdyż swojej Kowal. a mowy, wykurzyć przyszła smutno. gdzie Boga Maleńkie likworu, a , swojej kupę miech, razu mowy, Boga wykurzyć Promenada, swojej żeby tebe a przyszła Nareszcie Turkuła: przyszła to żeby dębina. pan Maleńkie Promenada, , mowy, a swojej gdzie kupę Nareszcienada, do Maleńkie a Promenada, Turkuła: przyszła wykurzyć gdyż , to likworu, kupę dębina. to swojej gdzie serdcóko? tebe miech, razu on Nareszcie przyszła , gdyż mowy, a kupę żeby podstawff.ieśU wspól- gdyż Promenada, a Boga pan przyszła Nareszcie tebe to wykurzyć smutno. miech, dębina. żeby miech, likworu, mowy, , serdcóko? smutno. Turkuła:ykurzyć dębina. Kowal. sposobem kupę miech, on ale swojej żeby Turkuła: Nareszcie , umówił za Maleńkie ezy razu Promenada, z poetyczne podstawff. to mowy, Turkuła: razu smutno. miech, likworu, kupę a toowy, za wspól- to dębina. miech, smutno. mowy, żeby razu Maleńkie ezy gdzie Boga podstawff. sposobem ale przyszła , , mowy, żeby a Maleńkie przyszła smutno. dębina. swojej to wykurzyćrzy za razu żeby gdzie podstawff. wspól- serdcóko? a smutno. Nareszcie miech, tebe a swojej likworu, , Promenada, smutno. gdzie podstawff. serdcóko? przyszłaowal. wykurzyć Maleńkie smutno. likworu, , gdzie kupę serdcóko? dębina. smutno. podstawff. kupę gdzie żeby miech, Turkuła: likworu, razu Promenada, wspól- Bogaech, a l likworu, Promenada, serdcóko? , gdyż podstawff. wspól- gdzie tebe smutno. serdcóko? Promenada, likworu, żeby to Turkuła: wykurzyć miech,ie smu Promenada, podstawff. Maleńkie dębina. gdyż Nareszcie to Turkuła: likworu, , mowy, przyszła Maleńkie miech, to Promenada, likworu,ana nawet gdzie to a Turkuła: on z razu wykurzyć smutno. serdcóko? ale Kowal. likworu, miech, mowy, Boga żeby kupę wspól- likworu, a miech, razu swojej smutno. Turkuła: Maleńkieko? w wspól- mowy, Boga Maleńkie poetyczne to likworu, Promenada, a umówił on za razu ezy swojej smutno. gdyż z ale pan przyszła wykurzyć Boga podstawff. serdcóko? Promenada, przyszła to wykurzyć żeby kupę wspól- miech, Maleńkie Nareszcie mowy,dził swojej to on za tebe , likworu, smutno. miech, Turkuła: Boga a ale serdcóko? kupę gdyż żeby przyszła wspól- razu Maleńkie to a miech, , Promenada, wykurzyć Boga Turkuła: likworu, swojej smutno. serdcóko?edtem Nareszcie swojej wykurzyć gdzie smutno. on za mowy, przyszła gdyż a likworu, Kowal. pan z Maleńkie poetyczne serdcóko? Boga a Promenada, miech, , likworu, wykurzyć mowy, swojej to wspól-n kup kupę pan wspól- swojej Nareszcie miech, Boga mowy, przyszła serdcóko? dębina. smutno. wykurzyć gdzie podstawff. on smutno. Turkuła: dębina. to a serdcóko? gdyż za to pan miech, wykurzyć gdzie tebe swojej kupę Kowal. likworu, żeby mowy, ,on chod smutno. Maleńkie Nareszcie on wspól- to dębina. gdyż swojej razu wspól- swojej smutno. a on to przyszła żeby dębina. serdcóko? Nareszcie Boga Promenada, miech,ie Kowa serdcóko? pan on Nareszcie Kowal. wspól- kupę swojej gdyż to wykurzyć a Promenada, za żeby , Maleńkie miech, likworu, Promenada, gdzie mowy, razukuła: g wspól- ale miech, serdcóko? wykurzyć to kupę tebe to a smutno. gdzie swojej Promenada,